Projekto

                    lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2018 m.                         d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1.      Pakeisti 11 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,3) visuomeninės paskirties, bendrojo naudojimo, rekreacinėms ir atskirųjų želdynų teritorijoms formuoti;“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia:

Seimo nariai                                                                                     Algimantas Salamakinas                                                            

 

                                                                                                          Eugenijus Gentvilas