PASIŪLYMAS

DĖL Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto nr. xivp-367(2)

 

 

2022-06-06

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1

1

 

 

   Argumentai:

   Tikinčiųjų ir kitų asmenų parama visuomet buvo pagrindinis religinių bendruomenių ir bendrijų pajamų šaltinis. Religinių bendruomenių ir bendrijų veikla neatsiejamai susijusi su konstitucinės teisės į religinių apeigų atlikimą ir tikėjimo praktikavimą užtikrinimu. Šios veiklos užtikrinimui be kitų dalykų reikalingas maldos namų ir kitų sakralinės paskirties objektų išlaikymas. Dėl istoriškai susiklosčiusių aplinkybių religinės bendruomenės ir bendrijos išsaugojo ir toliau saugo bei išlaiko didelę dalį Lietuvoje išlikusio senojo kultūros ir istorinio paveldo. Valstybės parama šio paveldo išsaugojimui yra ribota. Didžioji dalis lėšų paveldo saugojimui ir priežiūrai gaunama iš tikinčiųjų ir kitų geros valios žmonių paramos. Todėl religinėms bendruomenėms ir bendrijoms tenka nemaža finansinė našta susijusi su šio visai visuomenei reikšmingo paveldo saugojimu. Nuo pat galimybės skirti paramai dalį gyventojų pajamų mokesčio atsiradimo religinės bendruomenės ir bendrijos visuomet buvo laikomos vienu iš tinkamu šios paramos gavėjų. Ši parama iki šiol yra svarbus religinių bendruomenių ir bendrijų pajamų šaltinis.

Tačiau ne visos religinės bendruomenės ir bendrijos turi ir gali turėti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, statusą. Gyventojų pajamų mokesčio dalies skyrimo galimybės apribojimas nevyriausybinėmis organizacijomis užkirstų kelią gauti paramą toms religinėms bendruomenėms, bendrijoms, vienuolijoms, kurios nevykdo kitos veiklos, išskyrus religinę, ir todėl nepatenka į nevyriausybinės organizacijos apibrėžimą.

Siekiant, kad visos religinės bendruomenės ir bendrijos ir toliau galėtų gauti joms svarbią paramą, siūloma papildyti projekto 1 straipsnį, į paramos gavėjų sąrašą įrašant religines bendruomenes ir bendrijas.

 

 

Pasiūlymas:

Papildyti projekto 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Papildyti 7 straipsnį 11 dalimi ir ją išdėstyti taip:

„11. Paramos dalyko, nurodyto šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 2 punkte, gavėjais gali būti šie juridiniai asmenys: nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, religinės bendrijos ir bendruomenės, profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai.““

 

 


 

 

Teikia Seimo narys

Paulius Saudargas