PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 IR 19 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR.  XIIIP-420

 

2017-06-23

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

1

6

N

 

Siekiant išsaugoti svarbiausius valstybinių miškų valdymo struktūros elementus (miškų urėdijas ir girininkijas), taip pat užtikrinti tinkamą valstybinių miškų atkūrimo, priežiūros ir apsaugos funkcijų vykdymą, siūloma Miškų įstatyme įtvirtinti   kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose tiesiogiai vykdančius vienetus (miškų urėdijas ir girininkijas) ir nurodyti šių struktūrinių padalinių svarbiausias funkcijas bei atsakomybę. Tokiu būdu bus išsklaidytas miškininkų bendruomenėje kilęs nerimas dėl tradicinės valstybinių miškų valdymo sistemos sugriovimo. Miškų įstatyme įtvirtinus esminius valstybinių miškų valdymo struktūros elementus, bus užtikrintas šiuo metu valstybės įmonių miškų urėdijų vykdomų darbų tęstinumas bei sklandus valstybinių miškų veiklos ir valdymo optimizavimas išsaugant darbo vietas regionuose.  

 

Pasiūlymas:

Papildyti 2 straipsnį nauja 32 dalimi:

„32. Miškų urėdija – valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ filialas, turintis struktūrinius padalinius  (girininkijas) ir atliekantis dalį valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ funkcijų, t. y. jam priskirtuose valstybiniuose miškuose vykdantis kompleksinę miškų ūkio veiklą, nuostatuose nustatytomis apimtimis vykdantis prekybą mediena, prekių ir paslaugų pirkimus ir kt.“

 

 

 

 

Teikia

 

Seimo nariai

Saulius Skvernelis

Ramūnas Karbauskis

Kęstutis Mažeika

Virginija Vingrienė