Projekto

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 170 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2023 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

            1 straipsnis. 170 straipsnio pakeitimas

            Pakeisti 170  straipsnį ir jį išdėstyti taip:

            „170 straipsnis. Prekybos neapdorotu tabaku, tabako gaminiais ar susijusiais gaminiais pažeidimas

1. Prekybos ir viešojo maitinimo įmonių darbuotojų padarytas neapdoroto tabako, tabako gaminių ar susijusių gaminių pardavimo įmonėse reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų devyniasdešimt eurų.

3. Neteisėtas elektroninės cigaretės ar bet kurios jos dalies, elektroninių cigarečių pildyklės realizavimas užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki keturių šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas nusižengimas, padarytas pakartotinai užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki penkių šimtų eurų.

3. 5. Tabako gaminių ar susijusių gaminių pardavimas prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse nepilnamečiams užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

4. 6. Šio straipsnio 3 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno šimto dvidešimt iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

5. 7. Tabako gaminių ar susijusių gaminių pardavimas prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse be licencijos  užtraukia baudą nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki septynių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

6. 8. Šio straipsnio 5 7dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo septynių šimtų aštuoniasdešimt iki vieno tūkstančio devynių šimtų penkiasdešimt eurų.

7. 9. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas tabako gaminių ar susijusių gaminių konfiskavimas. Už šio straipsnio 3, 4, 5, 6,  7 ir 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti tabako gaminių ar susijusių gaminių konfiskavimą.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Priklausomybių prevencijos komisijos pirmininkė                                      Morgana Danielė