Projekto

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 199 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m.              d. Nr.

Vilnius

 

 


 

1 straipsnis. 199 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 199 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Tas, kas nepateikdamas muitinės kontrolei ar kitaip jos išvengdamas arba neturėdamas leidimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, nuodingąsias, ar stipriai veikiančias, narkotines, psichotropines medžiagas arba narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius),

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.“

 


 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Seimo narė                                                                                                     Morgana Danielė