LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Švietimo ir mokslo komitetas

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL lietuvos respublikos SEIMO NUTARIMO „DĖL 2018 METŲ PASKELBIMO LIETUVOS KATALIKIŲ MOTERŲ SĄJUNGOS METAIS“ PROJEKTO NR. XIIIP-1263(2)

 

2017-11-28  Nr. 106-P-50

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas E. Jovaiša, Komiteto pirmininko pavaduotojas M. Adomėnas, Komiteto nariai E. Pupinis, A. Papirtienė, A. Gumuliauskas, J. Narkevič, D. Kepenis, G. Steponavičius. Komiteto biuro vedėjas K. Kaminskas, biuro patarėja J. Paukštė, padėjėjos J. Antanavičienė, L. Giriūnienė.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2017-10-25

 

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, teisėkūros principams  ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

Atkreiptinas dėmesys, kad Seimas yra priėmęs 2012 m. balandžio 26 d. nutarimą Nr. XI-1996 “Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais”, 2015 m. birželio 23 d. nutarimą Nr. XII-1844 “Dėl 2018 metų paskelbimo Vydūno metais”, 2015 m. spalio 20 d. nutarimą Nr. XII-1963 “Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos skautų judėjimo metais”, 2017 m. balandžio 6 d. nutarimą Nr. XIII-282 “Dėl 2018 metų paskelbimo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metais“. Be to Seime yra įregistruoti Seimo nutarimų projektai: Nr. XIIIP–1147 “Dėl 2018 metų paskelbimo Adolfo Ramanausko-Vanago metais“, Nr. XIIIP–1148 “Dėl 2018 metų paskelbimo Sąjūdžio metais“ ir Nr. XIIIP–1189 “Dėl 2018 metų paskelbimo Tėvo Stanislovo metais“.

Pritarti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta

 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Valstybės istorinės atminties komisija

2017-11-22

 

 

 

 

 

Iš esmės pritarti Seimo nutarimo „Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos Katalikų Moterų Sąjungos metais“ projektui Nr. XIIIP-1263(2) ir siūlyti pagrindiniam komitetui jį svarstyti, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas.

Pritarti

 

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

 

7.1. Sprendimas. Iš esmės pritarti Komiteto patobulintam Seimo nutarimo „Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos katalikių moterų sąjungos metais“ projektui Nr. XIIIP-1263(3) ir teikti Seimui jį svarstyti.

 

 

7.2. Pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo Švietimo ir mokslo komitetas

2017-11-28

 

2

 

1

 

Pasiūlymas:

Seimo nutarimo projekto 2 str. 1 punktą išdėstyti taip:

„1) iki 2018 m. sausio vasario 1 d. parengti ir patvirtinti Lietuvos Katalikių Moterų Sąjungos metų programą;“

Pritarti

 

 

8. Balsavimo rezultatai: už – 5, prieš – 0, susilaikė – 3.

 

9. Komiteto paskirti pranešėjai: A. Gumuliauskas.

 

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta

 

 

 

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas Seimo nutarimo „Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos katalikių moterų sąjungos metais“ projektas Nr. XIIIP-1263(3).

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                 Eugenijus Jovaiša

 

 

 

 

 

 

 

 

Seimo kanceliarijos Švietimo ir mokslo komiteto biuro patarėja Justina Paukštė