LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 21, 22, 44, 188, 189, 272 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2018-06-29 Nr. XIIIP-1659(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                        Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Veršekys, tel. (8 5) 239 6353, el. p. [email protected]

S. Zamara, tel. (85) 239 6895, el. p. [email protected]