PASIŪLYMAI

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMO NR. IX-966 2 IR 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 41 STRAIPSNIU Ų PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

NR. XIIIP- 3632(2)

 

2020-06-

Vilnius

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

4

 

 

Argumentai:

Siekiant užtikrinti efektyvią medžioklėje dalyvaujančių medžiotojų kontrolę, tikslinga nustatyti, kad nuostatos įtirtinančios „medžioklėje dalyvaujančio medžiotojo“ sąvoką ir  draudimą medžioklėje būti neblaiviam įsigaliotų nuo 2021-01-01, nustatant terminą įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų parengimui iki 2020-09-30.

Projekto Nr. XIIIP-3627 nuostatos, susijusios su aplinkos apsaugos reformos įgyvendinimu ir galimu darbuotojų  ar etatų perskirstymu tarp institucijų, todėl turi būti išlaikyti Darbo kodekse įtvirtinti terminai. Dėl šios priežasties siūlome numatyti vėlesnį šio įstatymo 3 straipsnio įsigaliojimo terminą.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

„1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos iki 2020 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

1.Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį ir 3 straipsnį, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir ar jo įgaliotos institucijos iki 2020 m. rugsėjo 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šio įstatymo 3 straipsnis įsigalioja 2021 m. liepos 1d.“

 

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                                                              Kęstutis Mažeika