PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2021 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR

SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMO NR XIV-102 PREAMBULĖS, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 20 STRAIPSNIŲ IR 1, 2, 3, 6, 7, 8 PRIEDŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-495

 

2021-05-27  

Vilnius

 

 

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

 

 

 

Argumentai:

Tebesitęsiant renginių ribojimams dėl pandemijos, Lietuvos nacionaliniam dramos teatrui (toliau – LNDT) 2021 m. papildomai numatyta skirti 109 tūkst. eurų papildomų asignavimų darbo užmokesčiui. Situacija 2021 m. dėl COVID padarinių LNDT yra dar sudėtingesnė, todėl skiriama suma yra neadekvati. Ši suma skiriama tik darbo užmokesčio fondui, tačiau visiškai neskiriama lėšų ūkio išlaidoms ir tiesioginei veiklai įgyvendinti. LR Vyriausybė, LR Finansų ministerija nuolat akcentuoja, kad priemonės, skirtos pandemijos padariniams mažinti, nuo šiol bus skiriamos tikslingai, orientuojantis į labiausiai nukentėjusius ūkio sektorius. Kultūra yra viena iš labiausiai nukentėjusių valstybės sričių per pastaruosius metus. LNDT septynis mėnesius iš eilės negalėjo vykdyti pajamas generuojančių veiklų nors apribojimai žiūrovų skaičiui renginiuose mažėja, tačiau teatro sąnaudos ir toliau pranoksta galimas pajamas. Taip pat nereikia nuvertinti ir fakto, kad dalis žiūrovų artimiausias mėnesiais į teatrus negrįš, baimindamiesi užsikrėsti COVID virusu. Tai jau patvirtina teatro pardavimų statistika. Taigi dėl šių priežasčių kultūros sektorius tikisi paramos pereinamuoju laikotarpiu, kol bus grįžta įprastų sąlygų. Primename ir tai, kad LNDT rugpjūčio mėnesį atidaro naujai pastatytą Naująją salę visuomenei. Šiuo metu repetuojama premjera LNDT atidarymo proga gali neįvykti dėl trūkstamo finansavimo. LNDT atidarymą gali tekti atšaukti ne tik dėl lėšų trūkumo atidarymo spektakliui pabaigti, bet ir tokioms išlaidoms kaip teatro iškaba, uniformos žiūrovus aptarnaujančiam personalui, rūbinės kabyklų numeriai, šiukšliadėžės ir pan. Papildomai skiriant finansavimą, neatsižvelgta į tai, kad LNDT neturi jokių pajamų padengti ne tik aukščiau išvardintoms išlaidoms, bet ir komunalinėms išlaidoms. Darbo užmokesčiui planuojama skirti 109 tūkst. eurų suma tik dalis  reikiamos sumos, trūkstamą darbo užmokesčiui dalį 55 tūkst. eurų  reikės mokėti iš būsimų pajamų už bilietus, jeigu pavyks užsidirbti. Metų pradžioje paskirtieji 300 tūkst. eurų, negaunant pajamų,  nedengia būtinųjų LNDT bazinių išlaidų – joje nenumatyta ne tik veiklos, bet ir pilnos sumos pastato išlaikymui.

Iki rekonstrukcijos LNDT pajamos iš veiklos siekdavo 25-30 proc. viso metinio biudžeto, todėl atsidūręs itin sudėtingoje situacijoje tiek dėl rekonstrukcijos, tiek dėl pandemijos pasekmių, LNDT tikisi valstybės dėmesio.

 

LNDT, būdamas nacionaline kultūros institucija ir vykdydamas savo misiją bei valstybės nustatytas funkcijas, birželio mėnesį atnaujina spektaklių rodymą su 30-50 proc. salės užimtumu. Akivaizdu, kad toks užimtumas nepadengia spektaklių rodymo kaštų ir stumia teatrą į dar didesnę finansinę duobę. Galimybių pasas, nors ir atveria nemažai galimybių įvairiems verslams, teatro atveju negarantuoja didesnių pajamų. Kadangi šis pasas yra laisvo pasirinkimo instrumentas ir požiūris į jį visuomenėje nevienareikšmiškas, šiuo metu LNDT neturi galimybių užtikrinti jo nuostatų laikymosi (pvz., spręsti galimas konfliktines situacijas ar grąžint pinigus už bilietus, atsisakiusiems pateikti galimybių pasą ir pan.) ir jį taikyti planuoja vėliau.

 

Pasiūlymas:

Skirti papildomus 470 tūkst. eurų Lietuvos nacionalinio dramos teatrui skoloms ir negautoms pajamoms kompensuoti iš valstybės biudžete numatytų priemonių COVID-19 padariniams mažinti ir naujai išryškėjusiems ar ilgiau nei planuota trunkantiems poreikiams kompensuoti.

 

Lėšų šaltinis:

Valstybės vardu pasiskolintos lėšos.

 

 

 

Teikia

Seimo nariai

 

Gintautas Paluckas

Kęstutis Vilkauskas

Liudas Jonaitis

Eugenijus Sabutis

Vidmantas Kanopa

Algirdas Sysas

Orinta Leiputė

Saulius Skvernelis

Valentinas Bukauskas

Vigilijus Jukna

Robertas Šarknickas

Stasys Tumėnas

Domas Griškevičius

Rimas Baškienė

Ieva Pakarklytė

Linas Kukuraitis

Linas Jonauskas

Vilija Targamadzė

Tomas Bičiūnas