PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

BIBLIOTEKŲ ĮSTATYMO NR. I-920 61 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO Nr. XIIIP-1734

 

2018-05-17

Vilnius

 

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

61

 2

 

Argumentai:

Įvertinus Seimo Kanceliarijos Teisės departamento pastabas Projektu Nr. XIIIP-1734  keičiamo Įstatymo 61 straipsnio 2 daliai, o taip pat  atsižvelgiant į Kultūros komiteto 2018 m. gegužės 16 d. posėdyje priimtą sprendimą užtikrinti platesnį kultūros įstaigų, kurių vadovams nebūtų ribojimas kadencijų skaičius, ratą, siūlome pakeisti įstatymo projektą.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 61 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Lietuvos nacionalinės, apskričių, savivaldybių viešųjų ir valstybinės reikšmės bibliotekų (išskyrus Vilniaus universiteto biblioteką) vadovai į pareigas skiriami penkerių metų kadencijai. Kadencijų skaičius neribojamas. Lietuvos nacionalinės  bibliotekos vadovu tas pats asmuo gali būti skiriamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.“

 

 

 

 

Teikia

Seimo nariai                                                                                        Ramūnas Karbauskis

 

                                                                                                            Robertas Šarknickas