LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

EKONOMIKOS KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA

 

DĖL GAUTŲ NAUJŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 20(1), 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 STRAIPSNIŲ, DVYLIKTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO, 54 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMO NR. XIV-1001 5, 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 17 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2829(2)

 

2023-11-08 Nr. 108-P- 49

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje (nuotoliniu būdu) dalyvavo:  Komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius, Komiteto pirmininko pavaduotojas Gintautas Paluckas,  Komiteto nariai: Andrius Bagdonas, Andrius Kupčinskas, Deividas Labanavičius, Laima Mogenienė, Ieva Pakarklytė, Paulius Saudargas, Lukas Savickas. Mindaugas Skritulskas.

Komiteto biuro vedėja Rima Petkūnienė, patarėjai: Raimonda Danė, Rasa Ona Duburaitė, Laura Jasiukėnienė, Irina Jurkšuvienė, Darius Šaltmeris, padėjėja Zita Jodkonienė.

Kviestieji asmenys: Energetikos viceministrė Daiva Garbaliauskaitė.

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto sprendimas

Argumentai,

pagrindžiantys sprendimą

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2023-11-08

2

29

4,

5

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.         Projekto 2 straipsnyje išdėstyto Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 29 dalies 4 ir 5 punktuose tikslintina nuoroda į to paties straipsnio 11 dalies 17 punktą: 22 straipsnio 29 dalies 4 punkte vietoj „18 punktus“ įrašytina „17 punktus“, 22 straipsnio 29 dalies 5 punkte vietoj „18 punktuose“ įrašytina „17 punktuose“.

Pritarti

Balsavimo rezultatai:

Pritarta bendru sutarimu  

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2023-11-08

4

 

 

 

2.         Atsižvelgus į tai, kad projekto 4 straipsniu nustatomos ne projekto nuostatų taikymo taisyklės, o projektu keičiamo Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 201, 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1001 15 straipsnyje išdėstyto Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 29 dalies 1 ir 2 punktų taikymo nuostatos, pastarosios dėstytinos keičiant įstatymo Nr. XIV-1001 27 straipsnį jį papildant 9 dalimi: „9. Šio įstatymo 15 straipsnyje išdėstytos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 29 dalies 1 ir 2 punktų nuostatos taikomos ketinimų protokolams, kurie sudaryti siekiant dalyvauti konkurse po šio įstatymo įsigaliojimo dienos“. Be to, atitinkamai tikslintinas projekto pavadinimas (įtraukiant ir 27 straipsnio keitimą).

Pritarti

Pasiūlymai:

1. Pakeisti įstatymo projekto 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

4 straipsnis. Įstatymo taikymas

Šio įstatymo 2 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 29 dalies 1 ir 2 punktai taikomi ketinimų protokolams, kurie sudaryti siekiant dalyvauti konkurse po šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

4 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

Papildyti 27 straipsnį 9 dalimi:

„9. Šio įstatymo 15 straipsnyje išdėstytos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 29 dalies 1 ir 2 punktuose ir 38 dalies 2 punkte numatyti 4 ir (ar) 8 metų terminai taikomi asmenims, kurie ketinimų protokolus sudarė siekiant dalyvauti konkurse po šio įstatymo įsigaliojimo dienos“.“

 

2. Papildyti įstatymo pavadinimą 27 straipsniu ir jį išdėstyti taip: “LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 20(1), 21, 22, 23, 26, 27, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 STRAIPSNIŲ, DVYLIKTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO, 54 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR ĮSTATYMO  PAPILDYMO 15(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMO NR. XIV-1001 5, 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 17 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS“

 

Balsavimo rezultatai:

Pritarta bendru sutarimu  

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                         Kazys Starkevičius                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja (ES) Rasa Ona Duburaitė