PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2019 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO  ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2715(2)

 

2018-12-05

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

 

 

 

Argumentai:

2014 m. buvo parengtas techninis projektas Skuodo rajono savivaldybės sporto kompleksas Vytauto g. 14A Skuodo m.,  kuris vis dar nėra įgyvendintas. Projektas buvo parengtas iš savivaldybės biudžetinių lėšų už 25 000 Eur. Techninis projektas ekspertuotas, leidimas statybai išduotas 2015 metais. Projekto sąmatinė vertė

 2 781 297 Eurų., bendra projekto vertė 2 607 000 Eur. Skuodo rajono savivaldybė sporto komplekso statybai skiria 524 400 Eur.

Kompleksą sudaro sporto salė, stadionas ir sporto aikštynas bei lauko inžineriniai tinklai. Bendra komplekso skaičiuojamoji kaina 2 085 600 Eur. (du milijonai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai Eurų).

 

Pasiūlymas:

Skirti  „Skuodo rajono savivaldybės sporto kompleksas Vytauto g. 14A Skuodo m.“ įgyvendinimui 2 085 600 Eur. (dviejų milijonų aštuoniasdešimt penkių tūkstančių šešių šimtų Eurų) sumą.

 

Lėšų šaltinis:

Valstybės biudžeto įplaukos iš akcizo už alkoholinius gėrimus bei apdorotą tabaką arba iš gautų viršplaninių biudžeto pajamų.

 

Teikia:

 

Seimo narė                                                                                                             Levutė Staniuvienė