LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2016 M. LAPKRIČIO 24 D. NUTARIMO NR. XIII-40 „DĖL LAISVĖS PREMIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO

 

 

2019-09-26 Nr. XIIIP-3888

Vilnius

 

 

Įvertinę projektą pagal jo santykį su Konstitucija, galiojančiais įstatymais bei teisės technikos taisyklėmis, atkreipiame dėmesį į tai, kad projekto lyginamajame variante neatsispindi projektu siūlomi keičiamo nutarimo pakeitimai.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                              Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Jarmakovič, tel. (8 5) 239 6055, el. p. [email protected]

A. Ožiūnienė, tel. (8 5) 239 6168, el. p. [email protected]