PASIŪLYMAS

DĖL ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 71

STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO 4831 STRAIPSNIU

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-95

 

 

2021-03-23

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

1

1

2

 

Argumentai:

atsižvelgdamas į 2020-12-10 Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadą teikiu siūlymą:

 

 Pakeisti 1 straipsnį jį išdėstant taip:

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekso 71 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekso 71 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„71 straipsnis. Nedidelio kiekio narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų disponavimas be tikslo jas platinti

1. Nedidelio kiekio narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų gaminimas, perdirbimas, įgijimas, laikymas, gabenimas ir siuntimasis be tikslo jas parduoti ar kitaip platinti,

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt penkių šimtų iki vieno šimto tūkstančio eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto tūkstančio iki dviejų šimtų tūkstančių eurų.

 

 

2

2

1

2

 

    Pasiūlymas:

Pakeisti 2 straipsnį jį išdėstant taip:

 

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekso papildymas 4831 straipsniu

Papildyti Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodeksą 4831 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

„4831 straipsnis. Narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas viešose vietose arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens pasirodymas viešose vietose

1. Narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas gatvėse, stadionuose, skveruose, parkuose, visų rūšių viešajame transporte, automobilių salonuose, išskyrus autotransporto priemones, kurių salonas yra stacionariai atskirtas nuo vairuotojo vietos, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, mažmeninės prekybos ir viešo maitinimo vietose, sporto varžybų metu salėse ir kitose vietose, arba apsvaigusio asmens pasirodymas viešose vietose įžeidžiant žmogaus orumą ir dorovę, arba už administracinių nusižengimų (išskyrus šio kodekso 227 straipsnio 3 dalyje, 379 straipsnio 2 dalyje, 401 straipsnio 6, 21 dalyse, 406 straipsnio 5 dalyje, 420 straipsnio 3, 4 dalyse, 422 straipsnio 3, 5 dalyse, 423 straipsnio 3 dalyje, 424 straipsnio 4 dalyje, 427 straipsnio 1 dalyje, 428 straipsnio 5, 8 dalyse numatytus nusižengimus) padarymą sulaikytų ir apsvaigimu nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų įtariamų asmenų vengimas pasitikrinti dėl apsvaigimo,

užtraukia baudą nuo dvidešimt septyni šimtai penkiasdešimt iki vieno šimto tūkstančio penkių šimtų  eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto tūkstančio penkių šimtų iki trijų šimtų tūkstančių eurų.

 

 

 

Teikia

Seimo narys                                                     (Parašas)                                  Tomas Bičiūnas