LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Švietimo ir mokslo komitetas

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA

DĖL GAUTŲ NAUJŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO

„DĖL 2024 METŲ PASKELBIMO NATO IR EUROPOS SĄJUNGOS, DAINŲ ŠVENTĖS BEI ANTANO SMETONOS IR SOFIJOS SMETONIENĖS METAIS“

PROJEKTO NR. XIVP-1715(2)

 

2023-03-15 Nr. 106-P-8

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas Artūras Žukauskas, Komiteto pirmininko pavaduotoja Ieva Kačinskaitė-Urbonienė, Komiteto nariai Dalia Asanavičiūtė, Eugenijus Jovaiša, Silva Lengvinienė, Laima Nagienė, Aušrinė Norkienė, Beata Pietkiewicz, Edmundas Pupinis, Edita Rudelienė, Vilija Targamadzė, Švietimo ir mokslo komiteto biuro vedėja Lina Vingrytė, patarėjos Justina Paukštė, Rūta Steponėnienė, Deimantė Žegunė, padėjėja Girmantė Petrauskaitė.

Kviestieji asmenys: Seimo narė Paulė Kuzmickienė.

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai: negauta.

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto sprendimas

Argumentai,

pagrindžiantys sprendimą

str.

str. d.

p.

1.

Seimo narė

P. Kuzmickienė

2023-02-08

 

 

 

 

 

Argumentai:

 Atsižvelgiant į tai, kad 2023 ir 2024 metais minimos svarbios diplomatų Lozoraičių, turėjusių ypatingos svarbos Lietuvos nepriklausomybės istorijoje, šeimos sukaktys, siūlytina Seimo nutarimo projektu Nr. XIVP‑1715(2) numatyti, kad 2024 metai skelbiami NATO ir Europos Sąjungos, Dainų šventės bei diplomatų Lozoraičių metais.

 

Pasiūlymas:

Seimo nutarimą Nr. XIVP-1715(2) išdėstyti taip:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL 2024 METŲ PASKELBIMO NATO IR EUROPOS SĄJUNGOS, DAINŲ ŠVENTĖS BEI DIPLOMATŲ LOZORAIČIŲ METAIS

 

2023 m.                       d. Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl atmintinų metų skelbimo tvarkos“ Nr. XIII-975 1 straipsniu,

įvertindamas tai, kad 2004 m. Lietuva įstojo į Europos Sąjungą ir Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją (NATO), ir tai yra vienas pamatinių valstybės saugumo ir klestėjimo garantų, primenantis visuomenei apie fundamentalų lūžį geopolitikos bei saugumo srityse, Lietuvai tapus visaverte tarptautinių struktūrų, formuojančių šiuolaikinio pasaulio kontūrus ir atsakingų už jų stabilumą, dalimi;

primindamas, kad 1924 m. rugpjūčio 23–25 d. Kaune pirmą kartą buvo surengta Lietuvos Dainų šventė (tuomet – Dainų diena), ir pabrėždamas, kad ši šventė yra svarbi Lietuvos kultūrinės tapatybės dalis, pasižymi išskirtinėmis išraiškos formomis, suburia įvairių sričių ir kartų meno kolektyvus, ugdo visuomenės kūrybines galias, užtikrina tradicijų išsaugojimą ir tęstinumą, taip pat primindamas, kad Dainų ir šokių šventė yra įrašyta į Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą;

atsižvelgdamas į tai, kad 2023 m. minimos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro, Lietuvos diplomatinės tarnybos vadovo Stasio Lozoraičio (1898–1983), vyresniojo, 125-osios gimimo metinės, kad 2024 metais – Stasio Lozoraičio (1924–1994), jaunesniojo, Lietuvos diplomatinio atstovo Vašingtone gimimo, reikšmingai prisidėjusio prie egzilinės diplomatijos kaip reiškinio kūrimo, turėjusio ypatingos svarbos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui ir valstybingumo išlikimui XX amžiuje, 100-osios gimimo metinės ir Lietuvos diplomatinio atstovo prie Šventojo Sosto Kazio Lozoraičio (1929–2007) 95-osios gimimo metinės;

siekdamas pažymėti Lietuvos įstojimo į Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją ir Europos Sąjungą 20-metį, Lietuvos Dainų šventės 100-metį ir Diplomatų Lozoraičių nuveiktų darbų svarbą, nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2024 metus:

1) NATO ir Europos Sąjungos metais;

2) Dainų šventės metais;

3) Diplomatų Lozoraičių metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) iki 2023 m. liepos 1 d. parengti NATO ir Europos Sąjungos, Dainų šventės bei Diplomatų Lozoraičių metų minėjimų programas ir jas patvirtinti;

2) numatyti lėšų 2024 metų valstybės biudžete Vyriausybės patvirtintoms NATO ir Europos Sąjungos, Dainų šventės bei Diplomatų Lozoraičių metų programoms įgyvendinti.“

Nepritarti

Balsavimui buvo pateikti trys siūlymai:

1)      Pritarti Antano Smetonos ir Sofijos Smetonienės metų minėjimui.

Už – 6.

2)      Pritarti Diplomatų Lozoraičių metų minėjimui.

(nebebalsuota, nes 6 iš 11 klausimo svarstyme dalyvavusių komiteto narių balsavo už siūlymą Nr. 1)

3)      Neskelbti nei vienų iš siūlytų minėjimų.

(nebebalsuota).

 

Balsavimo rezultatai:

Pasiūlymui nepritarta.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                  (Parašas)                                                    Artūras Žukauskas                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo komiteto biuro patarėja Deimantė Žegunė