LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS TARNYBOS STATUTO 70 straipsnio pakeitimo Įstatymo PROJEKTO

 

2019-12- 09 Nr. XIIIP-3046(2)

Vilnius

 

 

            Įvertinę įstatymo projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklių reikalavimams, pastabų neturime.

           

Departamento direktorius                                                                                         Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Šambaraitė, tel. (8 5) 239 6850, el. p. [email protected]