Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018-06-19  Nr. SPP-188

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininko pavaduotoja I. Šiaulienė.

 

Užsiregistravo 46 Seimo nariai (15.02 val.)

 

            15.02 val.

            Redakcinės komisijos Seimo nutarimo „Dėl interpeliacijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui Kęstučiui Navickui“ projektui parengti narių skaičiaus nustatymas.

 

            NUTARTA. Sudaryti redakcinę komisiją Seimo nutarimo „Dėl interpeliacijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui Kęstučiui Navickui“ projektui parengti iš 13 narių. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.03 val.

Vyriausybės pusvalandis.

            Energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno pranešimas „Gaminantys vartotojai: šiandienos ir ateities energetika“.

 

            Energetikos ministras Ž. Vaičiūnas perskaitė pranešimą ir atsakė į Seimo narių klausimus.

 

            Klausė Seimo nariai: G. Landsbergis, S. Gentvilas, A. Sysas, A. Dumbrava, P. Gražulis, J. Varžgalys, A. Butkevičius, M. Majauskas.

 

 

            15.31 val.

            Redakcinės komisijos Seimo nutarimo „Dėl interpeliacijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui Kęstučiui Navickui“ projektui parengti sudarymas.

 

            Kalbėjo Seimo nariai: J. Razma, R. Baškienė, J. Olekas.

 

NUTARTA. Sudaryti tokią redakcinę komisiją Seimo nutarimo „Dėl interpeliacijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui Kęstučiui Navickui“ projektui parengti:

1) A. Butkevičius (Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija);

2) S. Gentvilas (Liberalų sąjūdžio frakcija);

3) A. Gumuliauskas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija);

4) J. Jarutis (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija);

5) V. Kamblevičius (frakcija „Tvarka ir teisingumas“);

6) A. Kupčinskas (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija);

7) A. Navickas (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija);

8) J. Olekas (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija);

9) Č. Olševskis (Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija);

10) J. Rimkus (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija);

11) S. Šedbaras (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija);

12) A. Širinskienė (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija);

13) P. Valiūnas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija).

Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.34 val.

            SVARSTYTAAsmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo Nr. VIII-1436 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1966 (teikėjai – Z. Jedinskis  / 9 Seimo nariai / 50 Seimo narių) (pateikimo tęsinys).

            Pranešėjas – Seimo narys Z. Jedinskis.  

 

Klausė Seimo nariai: A. Sysas, G. Landsbergis, R. Juknevičienė.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: G. Landsbergis (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio), R. Tamašunienė, P. Gražulis, A. Skardžius, V. Kamblevičius.

 

Balsuota dėl opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 39. Pritarta. (Užsiregistravo 100 Seimo narių (15.44 val.)

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

            Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys V. Bakas (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: jis – už).

 

Replikavo Seimo narys A. Anušauskas.

 

 

15.46 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl interpeliacijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui Kęstučiui Navickui“ projektas Nr. XIIIP-2349 (pritarti aplinkos ministro K. Navicko atsakymui į Seimo narių grupės interpeliaciją) (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

            Pranešėjas – redakcinės komisijos pirmininkas J. Jarutis.

           

Kalbėjo Seimo narys N. Puteikis.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Balsavimo rezultatai: už 65, prieš 38, susilaikė 11. (Užsiregistravo 115 Seimo narių (15.48 val.)

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

           

Dėl balsavimo motyvų dėl viso nutarimo kalbėjo Seimo nariai: J. Razma, N. Puteikis, A. Sysas, J. Olekas, K. Mažeika, A. Vinkus.

 

            NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl interpeliacijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui Kęstučiui Navickui“. Balsavimo rezultatai: už 65, prieš 34, susilaikė 11. (Užsiregistravo 110 Seimo narių (16.01 val.)

 

 

16.02 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Valstybinės kalbos politikos 2018–2022 metų gairių“ projektas Nr. XIIIP-2069(2) (teikėjai – I. Degutienė / 4 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė A. Papirtienė.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: A. Gumuliauskas, A. Ažubalis, S. Tumėnas.

 

Projekto Nr. XIIIP-2069(2) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto atstovė A. Papirtienė

 

Dėl 13 punkto M. Adomėno, A. Gelūno ir kt. pataisos, kuriai pagrindinis komitetas pritarė iš dalies, kalbėjo Seimo narys G. Steponavičius (prašė balsuoti dėl jų pataisos), S. Gentvilas, A. Gumuliauskas.

Balsuota dėl 13 punkto M. Adomėno, A. Gelūno ir kt. pataisos: už – 22, prieš – 40, susilaikė 30. Nepriimta. (Užsiregistravo 92 Seimo nariai (16.21 val.)

 

Dėl 15.2 punkto M. Adomėno, A. Gelūno ir kt. pataisos, kuriai pagrindinis komitetas pritarė iš dalies, kalbėjo Seimo nariai: G. Steponavičius (prašė balsuoti dėl jų pataisos), S. Gentvilas, I. Degutienė.

Balsuota dėl 15.2  punkto M. Adomėno, A. Gelūno ir kt. pataisos: už – 15, prieš – 26, susilaikė 46. Nepriimta. (Užsiregistravo 92 Seimo nariai (16.26 val.)

 

Dėl 15.4 punkto M. Adomėno, A. Gelūno ir kt. pataisos, kuriai pagrindinis komitetas pritarė iš dalies, kalbėjo Seimo narys G. Steponavičius (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

 

Dėl 15.7 punkto M. Adomėno, A. Gelūno ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys G. Steponavičius.

Balsuota dėl 15.7 punkto M. Adomėno, A. Gelūno ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 17, prieš – 36, susilaikė 34. Nepriimta. (Užsiregistravo 88 Seimo nariai (16.28 val.)

 

Dėl 17 punkto M. Adomėno, A. Gelūno ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: G. Steponavičius (prašė balsuoti dėl jų pataisos), E. Pupinis, A. Ažubalis.

Balsuota dėl 17 punkto M. Adomėno, A. Gelūno ir kt. pataisos: už – 18, prieš – 32, susilaikė 39. Nepriimta. (Užsiregistravo 89 Seimo nariai (16.32 val.)

 

Dėl 17.1 punkto M. Adomėno, A. Gelūno ir kt. pataisos, kuriai pagrindinis komitetas pritarė iš dalies, kalbėjo Seimo narys G. Steponavičius (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

 

Dėl 17.2 punkto M. Adomėno, A. Gelūno ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: G. Steponavičius, S. Tumėnas.

Balsuota dėl 17.2 punkto M. Adomėno, A. Gelūno ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 16, prieš – 35, susilaikė 36. Nepriimta. (Užsiregistravo 87 Seimo nariai (16.35 val.)

 

Dėl 17.4 punkto M. Adomėno, A. Gelūno ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: G. Steponavičius (prašė balsuoti dėl jų pataisos), S. Gentvilas, A. Ažubalis.

Balsuota dėl 17.4 punkto M. Adomėno, A. Gelūno ir kt. pataisos: už – 19, prieš – 35, susilaikė 32. Nepriimta. (Užsiregistravo 86 Seimo nariai (16.40 val.)

 

Dėl 17.5.2 punkto M. Adomėno, A. Gelūno ir kt. pataisos, kuriai pagrindinis komitetas pritarė iš dalies, kalbėjo Seimo narys G. Steponavičius (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

 

Dėl 17.5.4 punkto M. Adomėno, A. Gelūno ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: G. Steponavičius, S. Tumėnas.

Balsuota dėl 17.5.4 punkto M. Adomėno, A. Gelūno ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 15, prieš – 28, susilaikė 40. Nepriimta. (Užsiregistravo 83 Seimo nariai (16.43 val.)

 

Dėl 17.6 punkto M. Adomėno, A. Gelūno ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: G. Steponavičius, E. Pupinis, R. J. Dagys.

Balsuota dėl 17.6 punkto M. Adomėno, A. Gelūno ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 24, prieš – 31, susilaikė 28. Nepriimta. (Užsiregistravo 83 Seimo nariai (16.47 val.)

 

Dėl 24 punkto M. Adomėno, A. Gelūno ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys G. Steponavičius.

Balsuota dėl 24 punkto M. Adomėno, A. Gelūno ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 20, prieš – 31, susilaikė 31. Nepriimta. (Užsiregistravo 82 Seimo nariai (16.50 val.)

 

Dėl 32.4 punkto M. Adomėno, A. Gelūno ir kt. pataisos, kuriai pagrindinis komitetas pritarė iš dalies, kalbėjo Seimo nariai: G. Steponavičius (prašė balsuoti dėl jų pataisos), E. Pupinis, I. Degutienė.

Balsuota dėl 32.4 punkto M. Adomėno, A. Gelūno ir kt. pataisos: už – 17, prieš – 29, susilaikė 44. Nepriimta. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (16.54 val.)

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys E. Gentvilas.

 

Dėl 37.2 punkto M. Adomėno, A. Gelūno ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys G. Steponavičius.

Balsuota dėl 37.2 punkto M. Adomėno, A. Gelūno ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 20, prieš – 32, susilaikė 31. Nepriimta. (Užsiregistravo 85 Seimo narių (16.57 val.)

 

Dėl 38.2 punkto M. Adomėno, A. Gelūno ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys G. Steponavičius.

Balsuota dėl 38.2 punkto M. Adomėno, A. Gelūno ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 18, prieš – 27, susilaikė 34. Nepriimta. (Užsiregistravo 81 Seimo narys (16.59 val.)

 

Dėl 44.1 punkto M. Adomėno, A. Gelūno ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys G. Steponavičius (atsiėmė šią pataisą).

 

Dėl 49.5 punkto M. Adomėno, A. Gelūno ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys G. Steponavičius.

Balsuota dėl 49.5 punkto M. Adomėno, A. Gelūno ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 19, prieš – 29, susilaikė 38. Nepriimta. (Užsiregistravo 86 Seimo nariai (17.01 val.)

 

Dėl 51.1.2 punkto M. Adomėno, A. Gelūno ir kt. pataisos, kuriai pagrindinis komitetas pritarė iš dalies, kalbėjo Seimo narys G. Steponavičius (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: A. Gumuliauskas, G. Steponavičius.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 66, prieš 2, susilaikė 15. (Užsiregistravo 83 Seimo nariai (17.05 val.)

 

Replikavo Seimo narė I. Degutienė.

 

 

            Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Nekrošius.

 

 

17.10 val.

            SVARSTYTAMokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 721 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2167(2) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas E. Jovaiša.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narys A. Anušauskas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 81, prieš 0, susilaikė 3. (Užsiregistravo 84 Seimo nariai (17.13 val.)

 

 

17.13 val.

            SVARSTYTAMokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-884(2) (teikėjai – I. Šiaulienė / 30 Seimo narių) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas E. Pupinis.

Papildomų komitetų išvadas pateikė: I. Šimonytė (Audito komiteto vardu), R. Miliūtė (Ekonomikos komiteto vardu).

 

Projekto Nr. XIIIP-884(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas E. Pupinis

 

Dėl Audito komiteto pirmos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė I. Šimonytė (nereikalavo balsuoti dėl šios pataisos).

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Vyriausybės pasiūlymų dėl 1 straipsnio, kuriems pagrindinis komitetas pritarė iš dalies, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl Audito komiteto antros pataisos (dėl naujo straipsnio), kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė I. Šimonytė (nereikalavo balsuoti dėl šios pataisos ir pranešė, kad priėmimui bus teikiama pataisa).

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 2 straipsnio Ekonomikos komiteto pataisos, kuriai pagrindinis komitetas pritarė iš dalies, pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo narė I. Šiaulienė.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.26 val.

            SVARSTYTAMokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-497(2) (teikėjai – G. Steponavičius, G. Landsbergis / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Gumuliauskas.

 

Projekto Nr. XIIIP-497(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas A. Gumuliauskas

 

Dėl E. Jovaišos pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys E. Jovaiša.

E. Jovaišos pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, priimta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.30 val.

            SVARSTYTAMuziejų įstatymo Nr. I-930 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1733(3) (teikėjai – Vyriausybė / kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Kultūros komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas R. Šarknickas.

 

Projekto Nr. XIIIP-1733(3) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas R. Šarknickas

 

Dėl J. Razmos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: J. Razma, R. J. Dagys.

Balsuota dėl J. Razmos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 35, prieš – 18, susilaikė 21. Nepriimta. (Užsiregistravo 74 Seimo nariai (17.36 val.)

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl R. Šarknicko pataisos, kuriai pagrindinis komitetas pritarė iš dalies, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisų, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

           

Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: J. Razma, A. Sysas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 51, prieš 1, susilaikė 23. (Užsiregistravo 76 Seimo nariai (17.41 val.)

 

            Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys J. Sabatauskas (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: jis – prieš).

 

 

17.42 val.

            SVARSTYTABibliotekų įstatymo Nr. I-920 61 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1734(2) (teikėjai – Vyriausybė / kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson) (svarstymo tęsinys).

 

Projekto Nr. XIIIP-1734(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas R. Šarknickas

 

Dėl J. Razmos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: J. Razma, A. Dumbrava.

Balsuota dėl J. Razmos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 31, prieš – 5, susilaikė 38. Nepriimta. (Užsiregistravo 76 Seimo nariai (17.45 val.)

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl R. Šarknicko, V. Juozapaičio bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisų pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo narys A. Sysas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 42, prieš 2, susilaikė 29. (Užsiregistravo 75 Seimo nariai (17.49 val.)

 

 

17.49 val.

            SVARSTYTAKultūros centrų įstatymo Nr. IX-2395 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1735(2) (teikėjai – Vyriausybė / kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson) (svarstymo tęsinys).

 

Projekto Nr. XIIIP-1735(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas R. Šarknickas

 

Dėl J. Razmos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: J. Razma, R. J. Dagys, J. Liesys.

Balsuota dėl J. Razmos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 33, prieš – 15, susilaikė 27. Nepriimta. (Užsiregistravo 77 Seimo nariai (17.54 val.)

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl R. Karbauskio ir R. Šarknicko bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisų pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Seimo nario V. Juozapaičio pataisos bus svarstomos priėmimo metu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo narys A. Sysas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 44, prieš 4, susilaikė 27. (Užsiregistravo 76 Seimo nariai (17.57 val.)

 

 

17.57 val.

            SVARSTYTAProfesionaliojo scenos meno įstatymo Nr. IX-2257 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1737(2) (teikėjai – Vyriausybė / kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson) (svarstymo tęsinys).

 

Pagrindinio – Kultūros komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotoja R. Popovienė.

 

Projekto Nr. XIIIP-1737(2) pataisų svarstymas

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Seimo nario V. Juozapaičio pataisos bus svarstomos priėmimo metu.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 53, prieš 0, susilaikė 19. (Užsiregistravo 75 Seimo nariai (17.58 val.)

 

 

17.59 val.

SVARSTYTA:

            1. Civilinio kodekso 3.3, 3.153, 3.212, 3.217, 3.219, 3.224, 3.253, 3.254, 3.259, 3.260, 3.261, 3.269 straipsnių pakeitimo, 3.220 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Kodekso papildymo 3.2541 straipsniu įstatymo Nr. XIII-645 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2123(2).

            2. Civilinio proceso kodekso 28, 336, 404, 480, 481, 482, 483, 487, 489, 490 ir 582 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-646 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2124(2).

            3. Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2, 4, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 29 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-647 4, 5 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2125(2).

            4. Administracinių nusižengimų kodekso 6, 75 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2126(2).

            5. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X-1238 7, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2127(2).

            6. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2128(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (svarstymas).

 

Komitetų išvadas pateikė: L. Stacevičius (Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu), R. J. Dagys (Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu), G. Kindurys (Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu), O. Valiukevičiūtė (Žmogaus teisių komiteto vardu) A. Širinskienė (Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu dėl projekto Nr. XIIIP-2126(2).

 

            NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

18.08 val.

            SVARSTYTAVaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-643 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2320 (teikėja – A. Širinskienė) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė A. Širinskienė.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-06-26. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

18.09 val.

SVARSTYTA:

            1. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2096(2)ES.

            2. Administracinių nusižengimų kodekso 79, 479, 480, 589 straipsnių pakeitimo ir 82 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-2097(2) (sujungti Nr. XIIIP-1926 ir Nr. XIIIP-2097).

            3. Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 49 ir 50 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2098(2).

            4. Bankų įstatymo Nr. IX-2085 55 straipsnio pakeitimo ir 561 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-2099(2).

            5. Darbo kodekso 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2100(2).

            6. Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 22 ir 291 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2102(2).

            7. Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 364, 368 ir 369 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2103(2).

            8. Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2104(2).

            9. Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 17, 20, 21, 29, 36 straipsnių pakeitimo ir II punkto II skyriaus papildymo antruoju1 skirsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-2105(2) (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministras E. Jankevičius) (svarstymas).

 

Komitetų išvadas pateikė: J. Sabatauskas (Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu), V. Poderys (Ekonomikos komiteto vardu), Z. Streikus (Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu), S. Jovaiša (Žmogaus teisių komiteto vardu), V. Bakas (Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vardu), S. Tumėnas (Kultūros komiteto vardu), V. Rinkevičius (Biudžeto ir finansų komiteto vardu), R. J. Dagys (Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu).

 

Projekto Nr. XIIIP-2096(2)ES pataisų svarstymas

 

Dėl A. Bauros pataisų, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Baura (atsiėmė pataisas).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl V. Simuliko pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl G. Burokienės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė G. Burokienė.

Balsuota dėl G. Burokienės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 14, prieš – 9, susilaikė 47. Nepriimta. (Užsiregistravo 70 Seimo narių (18.18 val.)

 

            NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

18.24 val.

            SVARSTYTAKibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1925(2)ES (sujungti Nr. XIIIP-1925 ir Nr. XIIIP-2101) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas V. Bakas.

Papildomo – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė R. Miliūtė.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo narys L. Kasčiūnas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

18.28 val.

            SVARSTYTAKorupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2, 5, 8, 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 51, 52, 101, 102 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIIP-2520(5)VK (teikėjai – V. Gailius, P. Urbšys / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas D. Gaižauskas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

18.29 val.

            SVARSTYTAElektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 3, 5, 34, 66, 68, 77, 78 straipsnių ir Įstatymo 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-199(2)ES (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministras) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Baura.

Papildomo – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas V. Bakas.

 

Projekto Nr. XIIIP-199(2)ES pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas A. Baura

 

Dėl Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pataisų kalbėjo Seimo narys V. Bakas (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei ir nereikalavo balsuoti dėl šių pataisų).

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Vyriausybės pasiūlymo, kuriam pagrindinis komitetas pritarė iš dalies,  pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo narys J. Razma.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

18.36 val.

            SVARSTYTAElektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 34 straipsnio ir Įstatymo 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3694 (teikėjai – V. Gailius / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

            Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Baura (pagrindinis komitetas siūlo atmesti šį projektą).

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys J. Razma.

 

            NUTARTA. Atmesti projektą Nr. XIIP-3694. Balsavimo rezultatai: už 48, prieš 1, susilaikė 18. (Užsiregistravo 67 Seimo nariai (18.38 val.)

 

 

18.39 val.

SVARSTYTA:

            1. Mokėjimų įstatymo Nr. VIII-1370 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1092 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2197(2).

            2. Mokėjimo įstaigų įstatymo Nr. XI-549 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1093 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2198(2).

            3. Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo Nr. XI-1868 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1094 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2199(2).

            4. Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 47 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo
Nr. XIII-1095 1 straipsnio pakeitimo ir 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-2200(2).

            5. Bankų įstatymo Nr. IX-2085 56, 72 ir 77 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1098 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2201(2).

            6. Centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 40, 54 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1099 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2202(2).

            7. Kredito unijų įstatymo Nr. I-796 49, 60 ir 66 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1100 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2203(2).

            8. Draudimo įstatymo Nr. IX-1737 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1107 6, 9, 40, 74, 76, 77, 80, 82, 85 straipsnių pakeitimo ir 78 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-2204(2) (teikėjai – V. Ąžuolas, A. Palionis / 30 Seimo narių) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto išvadas pateikė šio komiteto pirmininkas S. Jakeliūnas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

18.41 val.

            SVARSTYTAMiškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2074(2) (teikėjai – K. Mažeika / 7 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Aplinkos apsaugos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas K. Mažeika.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Seimo nario S. Gentvilo pataisa bus svarstoma priėmimo metu.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

18.43 val.

            SVARSTYTAReferendumo įstatymo Nr. IX-929 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2230(2) (teikėjai – G. Kirkilas / 3 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

Balsuota dėl opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 23. Pritarta. (Užsiregistravo 67 Seimo nariai (18.44 val.)

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

Replikavo Seimo nariai: A. Skardžius, A. Vinkus (2 kartus), J. Razma.

 

 

18.46 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl valstybinės žemės efektyvaus valdymo ir kontrolės“ projektas Nr. XIIIP-1519(2) (teikėjai – A. Palionis / 4 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: J. Razma, A. Skardžius.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 50, prieš 3, susilaikė 10. (Užsiregistravo 64 Seimo nariai (18.51 val.)

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad projektų Nr. XIIIP-2296 ir Nr. XIIIP-2177 pateikimas nukeliamas.

 

18.52 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. XIII-1031 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-2314  (teikėjas – M. Majauskas) (pateikimas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė A. Širinskienė  (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

Balsuota dėl  Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 44. Pritarta. (Užsiregistravo 62 Seimo nariai (18.52 val.)

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

Replikavo Seimo nariai: M. Majauskas, V. Rinkevičius, R. Baškienė.

 

 

18.55 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. XIII-1031 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-2116 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

            Pranešėjas – Seimo narys A. Palionis.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. XIII-1031 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 57, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 57 Seimo nariai (18.56 val.)

 

 

18.56 val.

            SVARSTYTAEnergetikos įstatymo Nr. IX-884 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2115 (teikėjai – A. Palionis / 4 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys A. Palionis.  

 

Klausė Seimo nariai: A. Baura, J. Razma, S. Jovaiša.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys J. Jarutis.

Kalbėjo Seimo nariai: A. Palionis (prašė šį projektą svarstyti šioje sesijoje), J. Razma (prašė Vyriausybės išvados).

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 51, prieš 0, susilaikė 5. (Užsiregistravo 56 Seimo nariai (19.03 val.)

            2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad projektas Nr. XIIIP-2115 bus svarstomas, kai bus gauta Vyriausybės išvada.

 

 

 

19.06 val.

SVARSTYTA:

            1. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 37, 43, 47, 48, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 68 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 51, 563 straipsniais įstatymo Nr. XIII-592 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2289.

            2. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 59 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2290 (teikėja – A. Papirtienė) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė A. Papirtienė.

 

Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, V. Rinkevičius, J. Razma, V. Kamblevičius, R. Tamašunienė, A. Šimas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: E. Pupinis, R. J. Dagys, S. Jovaiša.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 45, prieš 0, susilaikė 9. (Užsiregistravo 55 Seimo nariai (19.29 val.)

2. Paskirti Švietimo ir mokslo komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-06-28. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

19.30 val.

            SVARSTYTAAdministracinių nusižengimų kodekso 345 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2310 (teikėjai – A. Gaidžiūnas / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys A. Gaidžiūnas.  

 

Klausė Seimo narys A. Skardžius.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje V (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

19.34 val.

            SVARSTYTA. Seimo protokolinis nutarimas „Dėl Kazio Čypo peticijos“ (Nr. PNP-55) (teikėjai – P. Čimbaras / Peticijų komisija).

            Pranešėjas – Peticijų komisijos pirmininko pavaduotojas E. Pupinis.

 

            NUTARTA. Priimti tokį Seimo protokolinį nutarimą:

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Seimo Peticijų komisijos išvadą dėl Kazio Čypo peticijos, n u t a r i a:

Atmesti Kazio Čypo peticijoje „Dėl dviprasmybės teisės akte panaikinimo“ pateiktą pasiūlymą pakeisti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 2 punkto 2 punktą ir nustatyti, kad administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą, pareiškimą), jeigu byla nepriskirtina to administracinio teismo kompetencijai. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

19.35 val.

            SVARSTYTA. Seimo protokolinis nutarimas „Dėl Romualdo Simonaičio peticijos“ (Nr. PNP-56) (teikėjai – P. Čimbaras / Peticijų komisija).

            Pranešėjas – Peticijų komisijos pirmininko pavaduotojas E. Pupinis.

 

            NUTARTA. Priimti tokį Seimo protokolinį nutarimą:

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Seimo Peticijų komisijos išvadą dėl Romualdo Simonaičio peticijos, n u t a r i a:

Atmesti Romualdo Simonaičio peticijoje „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 53 straipsnio papildymo“ pateiktą pasiūlymą pakeisti Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 53 straipsnį ir nustatyti priedo už stažą mokėjimą darbe suluošintam invalidui. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

Užsiregistravo 54 Seimo nariai (19.37 val.)

 

 

Posėdis baigtas

 (19.37 val.)

 

 

                                                                                                                   

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                 Arvydas Nekrošius

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotoja                                                                   Irena Šiaulienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                  Tatjana Juršėnienė