PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 108, 115, 122, 125, 137, 187, 205, 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 1131, 1871, 474STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-4857(3)

 

2023-04-25

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

12

1

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į tai, kad Seimas 2023 m. balandžio 25 d., svarstydamas Baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-4856(3) padarė pertrauką iki balandžio 27 d. Seimo posėdžio, akivaizdu, kad iki 2023 m. gegužės 1 d. nebus spėta priimti, Prezidentui pasirašyti ir oficialiai paskelbti priimtą įstatymą ir jis šiai datai negalės įsigalioti. Todėl siūlytina pavėlinti visų lydimųjų įstatymų, esančių pakete įsigaliojimo datą.

Pasiūlymas:

Pakeisti Projekto 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Šis įstatymas, išskyrus 11 straipsnio 5 dalį, įsigalioja 2023 m. gegužės birželio 1 d.“

 

 

 

 

 

Teikia

Seimo narė                                                                                                                PauliusIrena Haase