LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Švietimo ir mokslo komitetas

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA (1)

DĖL GAUTŲ NAUJŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO NR. VIII-397 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2448(2)

 

2023-05-31 Nr. 106-P-22

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas Artūras Žukauskas, Komiteto pirmininko pavaduotoja Ieva Kačinskaitė-Urbonienė, Komiteto nariai Dalia Asanavičiūtė, Eugenijus Jovaiša, Silva Lengvinienė, Laima Nagienė, Aušrinė Norkienė, Beata Pietkiewicz, Edmundas Pupinis, Edita Rudelienė, Vilija Targamadzė, Švietimo ir mokslo komiteto biuro vedėja Lina Vingrytė, patarėjos Justina Paukštė, Rūta Steponėnienė, Deimantė Žegunė, padėjėja Girmantė Petraukskaitė.

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai: nepateikta.

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto / Komisijos sprendimas

Argumentai,

pagrindžiantys sprendimą

str.

str. d.

p.

1.

Seimo narys

Andrius Bagdonas ir kt.

2023 05 24                               

1

(1)

 

(2)

 

(3)

 

Argumentai:

Svarstymo Švietimo ir mokslo komitete metu į vieną įstatymo projektą apjungus skirtingas iniciatyvas, Atmintinų dienų įstatymo pakeitimu Nr. XIVP-2448(2) į atmintinų dienų sąrašą siūloma įtraukti 4 naujas atmintinas dienas: vasario 17-ąją – Nacionalinę emancipacijos dieną, vasario 27-ąją – Pasaulinę nevyriausybinių organizacijų dieną, kovo 24-ąją – Nuotoliu dirbančiųjų dieną, lapkričio 16-ąją – Lietuvių polifoninių dainų – sutartinių dieną.

Atsižvelgus į svarstymo metu kilusias diskusijas, gautas pastabas ir kritiką, manytina, kad įstatymo nuostata dėl kovo 24-osios paskelbimo Nuotoliu dirbančiųjų diena turėtų būti svarstoma atskirai.

 

Pasiūlymas:

Įstatymo projekto 1 straipsnį išdėstyti taip:

„3. Papildyti 1 straipsnio 2 dalį nauju 14 punktu:

 „14) kovo 24 –oji – Nuotoliu dirbančiųjų diena;“.

4. Buvusius 1 straipsnio 2 dalies 14–79 punktus laikyti atitinkamai 15–80 punktais.

 

Buvusią įstatymo projekto 1 straipsnio 5 dalį laikyti atitinkamai 3 dalimi.

Pritarti

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu pritarti.

 

2.

Seimo narys

Gintautas Paluckas   

2023‑05‑23                                    

1

(1)

 

(2)

 

(50)

 

Argumentai:

Pagerbiant ir primenant visuomenei apie bitininkų, kaip specifinės, senas tradicijas turinčias žemės ūkio šakos ir socialinio reiškinio, peržengiančio vien ūkinį aspektą, bendruomenę tikslu teikiu pasiūlymą papildyti atmintinų dienų sąrašą įtraukiant ir Bitininkų dieną.

Bičių auginimas nėra vien ūkio šaka, bet ir praktinis pavyzdys, kaip žmonės kuria solidarumo ir tarpusavio pasitikėjimo ryšius.

Klausimą dėl Bitininkų dienos įtrukimo į atmintinų dienų sąrašą kėlė  Lietuvos bitininkų sąjunga. LR Seimui 2023 m. kovo 24 d. pateiktas oficialus Sąjungos, vienijančios 44 bitininkų draugijas, veikiančias šalyje teritoriniu principu, kuri vienija viso 3115 narių-bitininkų, prašymas. Būtent ši sąjunga jau 45 kartą švenčia šalies bitininkų šventę ir siūlo ją įtvirtinti atmintinų dienų sąraše – pirmąjį rugpjūčio mėnesio šeštadienį paskelbiant Bitininkų diena. 

Pažymėtina, kad Lietuvoje iš viso yra 12000 bitininkų. Įtvirtinat atmintinų dienų sąraše Bitininkų dieną atkreiptinas dėmesys į tai, jog bitės turi nepaneigiamą naudą ekosistemoms, prisideda prie naudos žemės ūkiui ir tik mažoji naudos dalis lieka pačiam bitininkui. Tačiau, dėl žmogaus ūkinės veiklos pastaraisiais dešimtmečiais buvo stebėtas bičių populiacijų nykimas, ypač Jungtinėse Amerikos Valstijose, taigi aplinkosauginis bitininkų veiklos aspektas tampa vis svarbesnis.

 

Pasiūlymas:

1.   Papildyti 1 straipsnio 2 dalį nauju 52 punktu:

52) rugpjūčio pirmasis šeštadienis – Bitininkų diena;“.

Pritarti

 

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu pritarti.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                         (Parašas)                                                                      Artūras Žukauskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo komiteto biuro patarėja Deimantė Žegunė