Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018-11-15  Nr. SPP-233

Vilnius

 

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas R. Žemaitaitis.

 

Užsiregistravo 90 Seimo narių (15.00 val.)

 

 

15.01 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pagal Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimą pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Mykolui Majauskui pagrįstumui ištirti ir išvados dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą pateikimo sudarymo“ projektas Nr. XIIIP-2860 (teikėjai – S. Jakeliūnas / 60 Seimo narių) (pateikimo tęsinys).

Pranešėjas – Seimo narys S. Jakeliūnas.

 

Klausė Seimo nariai: A. Salamakinas, R. Šarknickas, A. Norkienė, S. Jovaiša.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė M. Navickienė (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu kreipėsi į Etikos ir procedūrų komisiją dėl S. Jakeliūno pasisakymų šiuo klausimu įvertinimo).

 

Klausė Seimo nariai: A. Sysas, K. Masiulis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys P. Gražulis.

 

Replikavo Seimo narys A. Anušauskas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A. Kubilius.

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už – 51, prieš – 46, susilaikė 13. Nepritarta. (Užsiregistravo 110 Seimo narių (15.16 val.)

 

Replikavo Seimo nariai: S. Jakeliūnas, A. Kubilius.

 

15.18 val.

SVARSTYTA. Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 11, 13, 19 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1542(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė R. Šalaševičiūtė.

Papildomo – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas Z. Streikus.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

15.21 val.

SVARSTYTATeisėjų atlyginimų įstatymo Nr. X-1771 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1514(2) (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministras E. Jankevičius) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Dumbrava.

Papildomo – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas P. Urbšys.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: A. Sysas, P. Urbšys.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Širinskienė, A. Sysas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 77, prieš 2, susilaikė 13. (Užsiregistravo 92 Seimo nariai (15.33 val.)

 

Seimo narys E. Gentvilas pranešė, kad nusišalino balsuodamas dėl projekto Nr. XIIIP-1514(2).

 

Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo Pirmininkas V. Pranckietis (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: jis – už).

 

15.34 val.

SVARSTYTA. Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I- 857 26 straipsnio pakeitimo  įstatymo projektas Nr. XIIIP-816 (teikėjai – P. Saudargas / 7 Seimo nariai / 47 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Sveikatos reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Vinkus (pagrindinis komitetas siūlo grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti).

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: P. Saudargas, A. Kubilienė.

 

NUTARTA. Grąžinti projektą Nr. XIIIP-816 iniciatoriams tobulinti. Balsavimo rezultatai: už 70, prieš 9, susilaikė 10. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (15.39 val.)

 

15.40 val.

SVARSTYTA. Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1560 (teikėjai – R. Žemaitaitis / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Dėl ankstesnio balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narė A. Kubilienė (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: ji – už).

 

Pagrindinio – Sveikatos reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Vinkus (pagrindinis komitetas siūlo grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti).

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys V. Rinkevičius.

 

NUTARTA. Grąžinti projektą Nr. XIIIP-1560 iniciatoriams tobulinti. Balsavimo rezultatai: už 76, prieš 8, susilaikė 6. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (15.42 val.)

 

15.43 val.

SVARSTYTA. Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1575(2) (teikėjai – P. Saudargas / 9 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Sveikatos reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Vinkus.

Papildomo – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Kupčinskas.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: P. Saudargas, J. Varkalys.

 

Projekto Nr. XIIIP-1575(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas A. Vinkus

 

Dėl 1 straipsnio P. Saudargo pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys P. Saudargas.  

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad yra 10 Seimo narių, pritariančių pasiūlymui svarstyti šią pataisą.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys E. Pupinis.

Balsuota dėl 1 straipsnio P. Saudargo pataisos: už – 52, prieš – 5, susilaikė 27. Priimta. (Užsiregistravo 85 Seimo nariai (15.58 val.)

 

Dėl 2 straipsnio P. Saudargo pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys P. Saudargas.  

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad yra 10 Seimo narių, pritariančių pasiūlymui svarstyti šią pataisą.

Balsuota dėl 2 straipsnio P. Saudargo pataisos: už – 57, prieš – 6, susilaikė 15. Priimta. (Užsiregistravo 83 Seimo nariai (16.00 val.)

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys P. Saudargas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys M. Adomėnas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys J. Jarutis.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje su posėdžio metu priimtomis pataisomis. Balsavimo rezultatai: už 46, prieš 5, susilaikė 36. (Užsiregistravo 87 Seimo nariai (16.03 val.)

 

16.04 val.

SVARSTYTA. Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1666(2) (teikėjai – A. Kubilienė / 7 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Sveikatos reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Vinkus.

Papildomo – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Kupčinskas.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: L. Kasčiūnas, A. Kubilienė, P. Saudargas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Kupčinskas. K. Masiulis.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 46, prieš 3, susilaikė 28. (Užsiregistravo 79 Seimo nariai (16.16 val.)

 

16.17 val.

SVARSTYTA:

1. Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 1 ir 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-941(2).

2. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-942(2)

(teikėjai – J. Džiugelis / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Žmogaus teisių komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovas J. Džiugelis.

Papildomo –  Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadas pateikė  šio komiteto pirmininkė R. Šalaševičiūtė.

Neįgaliųjų teisių komisijos išvadas pateikė šios komisijos atstovė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.

 

Projekto Nr. XIIIP-941(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas J. Džiugelis

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl  2 straipsnio Vyriausybės pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 2 straipsnio V. Simuliko pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys V. Simulikas (sutiko su pagrindinio komiteto nuomone).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 2 straipsnio V. Simuliko pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 5 straipsnio V. Simuliko pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA:

1. Pritarti projektui Nr. XIIIP-941(2) po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 75, prieš 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 80 Seimo narių (16.21 val.)

2. Pritarti projektui Nr. XIIIP-942(2) po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

16.22 val.

SVARSTYTA. Seimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII-950 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1260(2) (teikėjai – V. Kamblevičius / 4 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Žmogaus teisių komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas V. Simulikas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

16.23 val.

SVARSTYTA:

1. Laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo Nr. I-830 2, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1677(2).

2. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 11 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1678(2)

(teikėjai – G. Burokienė / Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovas G. Kindurys.

 

NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

16.24 val.

SVARSTYTA:

1. Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 60, 611 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2737.

2. Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 1, 10, 42, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 651, 67, 68, 69, 70, 72, 772 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 611 straipsniu, 1 ir 2 priedais įstatymo Nr. XIII-1312 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2738.

3. Karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2739.

4. Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 69 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2740.

5. Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 34 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2741

(pateikimas).

Pranešėjas – krašto apsaugos viceministras V. Umbrasas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 68, prieš 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 71 Seimo narys (16.28 val.)

2. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-12-11. Pritarta bendru sutarimu.

 

16.29 val.

SVARSTYTA. Seimo savaitės (2018-11-19–2018-11-23) – 2018 m. lapkričio 20 d. (antradienio) ir 22 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

         

Klausė Seimo nariai: J. Razma, A. Palionis.

 

NUTARTA. Patvirtinti Seimo savaitės (2018-11-19–2018-11-23) – 2018 m. lapkričio 20 d. (antradienio) ir 22 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

16.32 val.

SVARSTYTA. Civilinio kodekso 2.49 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2833 (pateikimas).

Pranešėjas – ūkio ministras V. Sinkevičius.

 

Klausė Seimo nariai: S. Gentvilas, A. Baura, S. Šedbaras, K. Masiulis, V. Juozapaitis, V. Gailius.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: J. Džiugelis, S. Gentvilas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 72, prieš 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 73 Seimo nariai (16.51 val.)

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Ekonomikos komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-12-18. Pritarta bendru sutarimu.

         

16.52 val.

SVARSTYTA:

1. Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2698.

2. Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2699.

3. Energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 3, 10, 13 straipsnių, šeštojo ir septintojo skirsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2700

(pateikimas).

Pranešėjas – energetikos ministras Ž. Vaičiūnas.

 

Klausė Seimo nariai: A. Skardžius, V. Poderys, V. Rinkevičius, S. Jovaiša.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-12-11. Pritarta bendru sutarimu.

 

17.02 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-2909 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėjas – Seimo narys V. Sinkevičius.

 

Klausė Seimo narys J. Razma.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

         

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 62, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 62 Seimo nariai (17.04 val.)

 

17.04 val.

SVARSTYTA:

1. Reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 19, 21, 24, 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2762.

2. Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 15, 16, 18, 19, 22, 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2763.

3. Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo Nr. X-1409 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2764.

4. Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2765.

5. Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2766

(pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys V. Sinkevičius.

 

Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, V. Gailius.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams (išskyrus projektą Nr. XIIIP-2766) svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-2766 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti Ekonomikos komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIIIP-2766 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

5. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-12-11. Pritarta bendru sutarimu.

 

Replikavo Seimo narys K. Masiulis.

 

17.09 val.

SVARSTYTA:

1. Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 6, 13, 18, 22, 24, 26, 291, 30, 311, 38, 45 ir 46 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1371 9 ir 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 81 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-2520.

2. Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1370 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2521

(teikėjai – G. Burokienė / 5 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J. Razma (opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė G. Burokienė.

 

Balsuota dėl opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 19. Pritarta. (Užsiregistravo 64 Seimo nariai (17.09 val.)

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui, kad projektai Nr. XIIIP-2520 ir Nr. XIIIP-2521 Seimo posėdyje būtų svarstomi 2018 m. lapkričio 22 d., ketvirtadienį, pritarta bendru sutarimu.

 

17.12 val.

SVARSTYTA. Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 25 straipsnio pakeitimo ir Statuto papildymo 803 straipsniu“ projektas Nr. XIIIP-2158 (teikėjai – J. Džiugelis / 5 Seimo nariai / 47 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys J. Džiugelis.

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už – 29, prieš – 2, susilaikė 31. Nepritarta. (Užsiregistravo 62 Seimo nariai (17.13 val.)

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti balsavo 34, už pasiūlymą jį atmesti – 28. Pritarta pirmam pasiūlymui. (Užsiregistravo 62 Seimo nariai (17.14 val.)

 

NUTARTA. Grąžinti projektą Nr. XIIIP-2158 iniciatoriams tobulinti.

 

Replikavo Seimo nariai: J. Razma, K. Masiulis.

 

17.16 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-2856 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėjas – Seimo narys S. Šedbaras.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

         

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA:

1. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 47, prieš 0, susilaikė 12. (Užsiregistravo 59 Seimo nariai (17.17 val.)

2. Pavesti Dokumentų departamentui sujungti šiandien priimtus Seimo nutarimus „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ (projektai Nr. XIIIP-2909 ir Nr. XIIIP-2856). Pritarta bendru sutarimu.

 

17.18 val.

SVARSTYTACivilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo
Nr. X-1702 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-534 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2854 (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys S. Šedbaras.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-12-04. Pritarta bendru sutarimu.

         

17.19 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. XIII-8 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo seniūnų sueigos sudarymo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-2907 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėja – Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

Klausė Seimo narys E. Gentvilas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

         

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. XIII-8 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo seniūnų sueigos sudarymo“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 50, prieš 1, susilaikė 1. (Užsiregistravo 55 Seimo nariai (17.21 val.)

 

17.22 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų ir Valstybės istorinės atminties komisijos  sudarymo“ projektas Nr. XIIIP-2908 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėja – Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

Klausė Seimo narys E. Pupinis.

         

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Balsavimo rezultatai: už 48, prieš 3, susilaikė 10. (Užsiregistravo 61 Seimo narys (17.23 val.)

         

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: R. Morkūnaitė-Mikulėnienė, A. Gumuliauskas.

 

Replikavo Seimo narė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Anušauskas, E. Gentvilas, E. Pupinis, V. Kamblevičius.

 

NUTARTA.  Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų ir Valstybės istorinės atminties komisijos  sudarymo“. Balsavimo rezultatai: už – 43, prieš – 7, susilaikė 11. (Užsiregistravo 61 Seimo narys (17.31 val.)

 

17.31 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. XIII-32 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas Nr. XIIIP-2905 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėja – Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

         

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. XIII-32 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios“. Balsavimo rezultatai: už – 47, prieš – 6, susilaikė 5. (Užsiregistravo 58 Seimo nariai (17.32 val.)

 

17.33 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. XIII-484 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas Nr. XIIIP-2906 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėja – Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

         

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA.  Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. XIII-484 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios“. Balsavimo rezultatai: už – 53, prieš – 1, susilaikė 2. (Užsiregistravo 57 Seimo nariai (17.33 val.)

 

 

17.34 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. XIII-27 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos komisijos sudarymo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-2863 (teikėjai – V. Poderys / 3 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys V. Poderys.

 

Klausė Seimo nariai: V. Vingrienė, E. Pupinis, A. Anušauskas, E. Gentvilas, K. Masiulis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: V. Vingrienė, K. Masiulis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 43, prieš 2, susilaikė 6. (Užsiregistravo 51 Seimo narys (17.41 val.)

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-12-04. Pritarta bendru sutarimu.

         

17.41 val.

Seimo narių pareiškimai.

 

Seimo narys N. Puteikis padarė pareiškimą.

 

 

Užsiregistravo 49 Seimo nariai (17.44 val.)

 

Posėdis baigtas

 (17.45 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                               Remigijus Žemaitaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                Rasa Smalinskaitė