PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMO NR. I-464 29 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

 

2018-10-09

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

1

 

 

 

 

 

 

 

Argumentai:

Šiuo metu siūlomas įstatymo pakeitimas dėl Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) pavadinimo ir funkcijų keitimo yra abejotinas

ŠMM atlieka specifinę švietimo politikos formavimo ir įgyvendinimo funkciją Lietuvoje, kurios tikslinė grupė yra aiškiai apibrėžta – moksleiviai, studentai, ikimokyklinio amžiaus vaikai, švietimo sistemos darbuotojai, mokslininkai. ŠMM pavadinimo keitimas, o taip pat ir funkcijų išplėtimas nukreips politinį dėmesį nuo svarbių ir esminių švietimo politikos funkcijų.

Tuo tarpu Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) įgyvendina visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas, o tai taip pat yra sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo plėtra. Šios kadencijos SAM ir Seimo daugumos politika kol kas pasižymi tik draudimais – pritarta griežtiems alkoholio draudimams, taip pat siūlomi nauji draudimai vartojantiems tabaką, iki šiol nėra efektyvios sisteminės pagalbos turintiems priklausomybę nuo narkotinių medžiagų. Moksliniai tyrimai ir kitų šalių praktika rodo, kad alkoholio ir tabako vartojimas ilguoju laikotarpiu mažėja tik įgyvendinant veiksmingas sveikatinimo politikos ir sveikos gyvensenos programas, o sporto politika toli gražu neapsiriboja vien profesionaliu sportu.

Dėl šių priežasčių siūlome SAM funkcijas išplėsti įtraukiant ir sporto funkcijas. Tokiu būdu būtų įkurta Sveikatos apsaugos ir sporto ministerija.

Taigi yra siūloma palikti esamą Švietimo ir mokslo ministeriją, bet papildyti Sveikatos apsaugos ministerijos funkcijas, įkuriant Sveikatos apsaugos ir sporto ministeriją.

Pasiūlymas: pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis.

2. Lietuvos Respublikoje yra šios ministerijos:

1) Aplinkos ministerija;

2) Ekonomikos ir inovacijų ministerija;

3) Energetikos ministerija;

4) Finansų ministerija;

5) Krašto apsaugos ministerija;

6) Kultūros ministerija;

7) Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

8) Susisiekimo ministerija;

9) Sveikatos apsaugos ir sporto ministerija;

10) Švietimo, ir mokslo ir sporto ministerija;

11) Teisingumo ministerija;

12) Užsienio reikalų ministerija;

13) Vidaus reikalų ministerija;

14) Žemės ūkio ministerija.“

 

 

 

 

 

Teikia

Seimo nariai

Aušrinė Armonaitė

Arūnas Gelūnas