LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETAS

 

PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA

 

DĖL Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 207 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.

XIVP-2349(2)

 

2023-06-07  Nr. 109-P-20

 

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Dalia Asanavičiūtė (pavaduojanti Dainių Kreivį), Valius Ąžuolas,  Algirdas Butkevičius, Antanas Čepononis, Liudas Jonaitis,  Simonas Gentvilas, Mindaugas Lingė, Matas Maldeikis, Vytautas Mitalas, Andrius Palionis, Juozas Varžgalys.

Biudžeto ir finansų komiteto biuras: patarėjai Alina Brazdilienė, Agnė Gedraitytė, Dalia Mudėnienė, Mindaugas Pečiulis,  Audronė Čekanavičienė, padėjėjos Danguolė Zabulėnienė ir Jolanta Matiliauskienė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-02-09

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šią pastabą.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2022 m. lapkričio 24 d. Seimas priėmė Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 207 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIV-1580, kuriuo taip pat yra siūloma pakeisti keičiamo įstatymo 207 straipsnį, ir kurio įsigaliojimas taip pat numatytas 2024 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į tai, projekte siūlomi pakeitimai turėtų būti derinami su Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 207 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XIV-1580, antraip 2024 m. sausio 1 d. įsigaliotų du vienas su kitu nederantys Azartinių lošimų įstatymo pakeitimai, tuo sudarydami prielaidas teisinio reguliavimo spragoms.

Pritarti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta

4. Gautos valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

4.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 

2023-02-23

 

 

 

 

Įvertinę Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 20(7) straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2349(2) atitiktį Europos Sąjungos teisei, pažymime, kad pastabų ir pasiūlymų neturime.

 

Pritarti

 

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta

6. Komiteto sprendimas: pritarti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 207 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2349(2) ir siūlyti pagrindiniam komitetui jį patobulinti, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

7. Balsavimo rezultatai: už – 8, prieš – 1, susilaikė – 2.

 

 

 

 

8. Komiteto paskirti pranešėjai: Vytautas Mitalas, Andrius Palionis.

9. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                               Mindaugas Lingė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėjas Mindaugas Pečiulis