LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 27 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

2018-05-16  Nr. XIIIP-2100

Vilnius

 

              Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, teisėkūros principams  ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šią pastabą:

              Atsižvelgiant  į projekto 1 straipsniu keičiamo Kodekso 27 straipsnio 1 bei 3 dalių turinį, siūlytume tikslinti šio straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip: „Darbuotojų teisės į privatų gyvenimą ir į asmens duomenų apsaugą“.

           

Departamento direktorius                                                                                         Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Jarmakovič, tel. (8 5) 239 6055, el. p. [email protected]

M. Masteikienė, tel. (8 5) 239 6843, el. p. [email protected]

L. Schulte-Ebbert, tel. (8 5) 239 6498, el. p. [email protected]