2017-11-14

 

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

2018 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO

PROJEKTO NR. XIIIP-1227

 

 

Eil.

Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

    str.

str.

d.

p.

 

 

 

 

Argumentai

Lietuvos Respublikos Seimo 2016-12-13 nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės programos“ (toliau – Programa) patvirtintoje programoje pažymima, jog daug rodiklių, apibrėžiančių gyvenimo kokybę Lietuvoje nėra geri. Visa tai gali reikšti, kad valstybė jau yra išnaudojusi savo ekonomikos potencialą, o tolesnė plėtra ir investicijos be ryžtingų pastangų, pertvarkant valstybės valdymą, viešųjų investicijų ir švietimo politiką, nėra įmanomos. Esminė ir ilgalaikė šalies viešųjų finansų yda yra mažas valstybės lėšų panaudojimo efektyvumas, bei dirbtinai sukurtų ir perteklines valdymo funkcijas vykdančių institucijų skaičius. Taip yra dėl nepakankamos politikų ir aukštų valstybės pareigūnų kompetencijos, trumpalaikių motyvų dominavimo, pernelyg didelio viešųjų finansų valdytojų skaičiaus ir kitų sisteminių priežasčių.

Vertinant ir planuojant valstybės biudžetą ir investicijas, reikėtu remtis objektyvia sąnaudų ir naudos analize, nesivadovaujant tik trumpalaikiais ekonominiais ir biudžetiniais tikslais. Atsižvelgiant į tai, siūlome sumažinti valstybės biudžete numatytus asignavimus ministerijoms o šias lėšas panaudoti kaip finansines priemones tose srityse kuriose anksčiau jos nebuvo naudojamos ir kurios sukurtų ilgalaikę, stabilią ir patikimą finansinę grąžą.

    

Pasiūlymas

 

5 (penkiais) procentais sumažinti valstybės biudžete numatytus asignavimus ministerijoms, išskyrus Krašto apsaugos ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms. Taip pat, siūlomas 5 procentų asignavimų sumažinimas negali būti vykdomas iš asignavimų dalies, skirtos ministerijų darbuotojų darbo užmokesčiui.

1.       

 

 

 

Teikia

Seimo nariai:

 

Simonas Gentvilas

Viktorija Čmilytė – Nielsen

Kęstutis Glaveckas

Virgilijus Alekna

Eugenijus Gentvilas

Aušrinė Armonaitė

Ričardas Juška

Jonas Varkalys

Gintaras Vaičekauskas

Jonas Liesys

Juozas Baublys

Gintaras Steponavičius