PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PAJŪRIO JUOSTOS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2050(2)

 

 

2019-04-26

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1

6

 

 

Argumentai:

Pasiūlymu siekiama suteikti teisinio aiškumo procedūrai, kuri taikoma, kai statybą leidžiantys dokumentai turi būti išduodami naujų ypatingųjų ir neypatingųjų statinių, kurių projektiniams pasiūlymams pritarė aplinkos ministras, statybai.

Siūloma taikyti iš esmės tokią pačią veiksmų seką, kuri vyksta pagal Statybos įstatymą įgyvendinantį statybos techninį reglamentą, nustatantį statybą leidžiančių dokumentų išdavimą.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti šio įstatymo 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„Statybą leidžiančius dokumentus naujų ypatingųjų ir neypatingųjų statinių, kurių projektiniams pasiūlymams pritarė aplinkos ministras, statybai pajūrio juostoje aplinkos ministro nustatyta tvarka išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija). Statytojas prašymą pritarti projektiniams pasiūlymams ir projektinius pasiūlymus aplinkos ministro nustatyta tvarka pateikia savivaldybės, kurioje jis planuoja statyti statinį, administracijai. Savivaldybės administracijų pateiktus projektinius pasiūlymus ir prašymus išduoti statybą leidžiančius dokumentus naujiems ypatingiesiems ar neypatingiesiems statiniams pajūrio juostoje statyti nagrinėja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, teikia išvadą dėl jų statybų galimybės aplinkos ministrui ir, gavusi ministro pritarimą, išduoda statybą leidžiančius dokumentus. Savivaldybės administracija aplinkos ministro nustatyta tvarka viešina projektinius pasiūlymus, apibendrina gautas visuomenės ar suinteresuotų institucijų pastabas projektiniams pasiūlymams ir statytojo prašymą pritarti projektiniams pasiūlymams, projektinius pasiūlymus ir viešinimo dokumentus pateikia Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija aplinkos ministro nustatyta tvarka išnagrinėja savivaldybės administracijos pateiktus dokumentus, parengia išvadą, ar numatoma statyba atitinka šio įstatymo 5 straipsnyje nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, ir visus dokumentus pateikia aplinkos ministrui. Aplinkos ministras per 20 darbo dienų  įvertina gautus dokumentus ir priima sprendimą dėl pritarimo projektiniams pasiūlymams. Statytojas, gavęs aplinkos ministro sprendimą, kuriuo pritariama projektiniams pasiūlymams, aplinkos ministro nustatyta tvarka teikia prašymą dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.“

 


 

 

Teikia

Seimo narys                                                                             Simonas Gentvilas

                                                                                                Antanas Vinkus

                                                                                                Gintaras Vaičekauskas

                                                                                                Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

                                                                                                Virginija Vingrienė

                                                                                                Eugenijus Gentvilas

                                                                                                Algirdas Sysas

                                                                                                Dainius Kepenis