LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO NR. I-2721 9, 15 IR 33 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO 
PROJEKTO
 

2019-08-13 Nr. XIIIP-3576(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams bei teisės technikos taisyklėms, teikiame šią pastabą:

Projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 15 straipsnio 9 dalyje siūloma nustatyti, kad, jeigu <...> yra sudaroma Pasaulio lietuvių vienmandatė rinkimų apygarda, šios apygardos rinkimų komisijos funkcijas vykdo Vyriausioji rinkimų komisija.

               Atkreipiame dėmesį, kad, jeigu Vyriausioji rinkimų komisija vykdys apygardos rinkimų komisijos funkcijas, neaišku kas ir kokia tvarka turės teisę apskųsti jos sprendimą dėl balsų skaičiavimo protokolų ir perskaičiuos rinkimų biuletenius, kaip tai numato Seimo rinkimų įstatymo 86 straipsnio 2 ir 4 dalys - apygardos rinkimų komisijos sprendimai dėl balsų skaičiavimo protokolų surašymo gali būti apskųsti Vyriausiajai rinkimų komisijai ne vėliau kaip per 72 valandas nuo jų surašymo ir privalo būti išnagrinėti iki rinkimų galutinių rezultatų oficialaus paskelbimo; Vyriausioji rinkimų komisija, nagrinėdama skundą dėl apygardos rinkimų komisijos sprendimo dėl apygardos balsų skaičiavimo protokolo surašymo, gali perskaičiuoti apygardos rinkimų komisijos pateiktus rinkimų biuletenius, o nustačiusi protokole aritmetinę klaidą, neteisingai suskaičiuotus galiojančius ar negaliojančius biuletenius, surašo papildomą apygardos, apylinkės balsų skaičiavimo protokolą ir prideda jį prie apygardos balsų skaičiavimo protokolo. Taip pat neaišku, ar būtų galimas Vyriausiosios rinkimų komisijos (šiuo atveju vykdančios rinkimų apygardos komisijos funkcijas) sprendimo apskundimas pagal galiojančią Seimo rinkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalį - partijos, iškėlusios kandidatus į Seimo narius, kandidatai į Seimo narius Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimus arba jos atsisakymą nagrinėti skundus dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimų ne vėliau kaip per 24 valandas po to, kai oficialiai paskelbiami rinkimų galutiniai rezultatai, gali apskųsti Seimui ar Respublikos Prezidentui. Tokiais atvejais Seimas ar Respublikos Prezidentas ne vėliau kaip per 48 valandas kreipiasi į Konstitucinį Teismą su paklausimu dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimo.

              Be to, neaišku, kokia tvarka galėtų būti pripažinti negaliojančiais rinkimų rezultatai Pasaulio lietuvių apygardoje , t. y., kaip būtų taikoma (ar apskritai ji būtų taikoma) Seimo rinkimų įstatymo 87 straipsnio 2 dalis, kad apygardos rinkimų komisija gali pasiūlyti Vyriausiajai rinkimų komisijai pripažinti rinkimus apygardoje negaliojančiais.

 

 

 

Privatinės teisės skyriaus vedėja,

pavaduojanti Teisės departamento direktorių                                                              Daina Petrauskaitė                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ožiūnienė, tel. (8 5) 239 6168, el. p. [email protected]