2019-12-12

 

PASIŪLYMAS

 

2020 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ

FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

Nr. XIIIP-4014(2)

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

 

 

 

Argumentai:

Jau nuo 2010 metų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1425 patvirtintoje Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo 2010–2014 metų programoje (toliau – Programa) Ignalinos atominės elektrinės regiono gyventojams buvo numatyta sušvelninti neigiamus socialinius ir ekonominius padarinius nutraukus jos eksploatavimą. Viena iš tam skirtų veiklų buvo Programos priemonių plano 21.1 punkto priemonė (su pakeitimais) „Kompensuoti elektros energijos tiekimo ir skirstymo įmonėms negautas taikant elektros energijos tarifo lengvatą pajamas (taikant iki 2012 m. gruodžio 31 d. 50 procentų, 2013 metais – 40 procentų, 2014 metais – 40 procentų mažesnį elektros energijos tarifą) Ignalinos AE regiono gyventojams“.

Pažymėtina, kad Vyriausybė atsižvelgdama į Ignalinos ir Zarasų rajonų bei Visagino savivaldybių kasmetinius prašymus yra priėmusi nutarimus: 2015 metais taikyti 20 procentų, o 2016, 2017 ir 2018 metais taikyti 10 procentų mažesnį elektros energijos tarifą Ignalinos AE regiono gyventojams.

Ignalinos atominės elektrinės regionas vienintelis iš šalies regionų, tiesiogiai susijęs su VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo procesu. Šio proceso neigiamas socialinis ekonominis poveikis šio regiono ūkiui ir gyventojams buvo ir tebėra ypač didelis. Zarasų ir Ignalinos rajonų savivaldybės patenka į aukščiausio nedarbo teritorijas Lietuvoje.

Pasiūlymas:  Skirti 850 tūkst. Eur kompensuoti elektros energijos tiekimo ir skirstymo įmonėms už negautas pajamas dėl elektros energijos tarifo lengvatos Zarasų ir Ignalinos rajonų bei Visagino savivaldybių gyventojams.

 

Lėšų šaltiniai: Viršplaninės valstybės biudžeto įplaukos iš akcizo už alkoholinius gėrimus bei apdorotą tabaką ar kitos biudžeto lėšos.

Teikia

 

Seimo nariai:

                 Gintautas Kindurys

 

     Tomas Tomilinas                                                            

 

                             Algimantas Dumbrava