LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Teisės ir teisėtvarkos komitetas

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL TOMO DAVULIO PASKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJU“ PROJEKTO  NR. XIVP-2344

 

2023-03-15  Nr. 102-P-9

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininko pavaduotoja Agnė Širinskienė, komiteto pirmininką Stasį Šedbarą pavaduojantis Matas Maldeikis, nariai:  Aušrinė Armonaitė, Irena Haase, Česlav Olševski, Julius Sabatauskas, Vilius Semeška, Algirdas Stončaitis, Andrius Vyšniauskas.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjos: Martyna Civilkienė, Jurgita Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Dalia Latvelienė, Irma Leonavičiūtė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė, vyriausioji specialistė Aidena Bacevičienė, padėjėjos: Meilė Čeputienė, Rivena Zegerienė.

Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas Andrius Kabišaitis, kandidatas į Lietuvos Konstitucinio teismo teisėjus Tomas Davulis.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2022-12-14

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

Pritarti

 

2.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė

2

 

 

Nutarimo projekto 2 straipsnyje siūloma  nustatyti, kad nutarimas įsigalioja 2023 m. kovo 16 d. Svarstytinas šios įsigaliojimo datos nurodymo tikslingumas, nes pagal teisėkūros pagrindų įstatymo 5 dalį: „teisės taikymo aktas, kuris yra Teisės aktų registro objektas, įsigalioja nuo paskelbimo Teisės aktų registre, jeigu pačiame teisės taikymo akte nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data.

Pritarti

Nutarimo 2 straipsnio atsisakyta

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų pasiūlymai: negauta.

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: pritarti iniciatorių pateiktam Seimo nutarimo projektui ir komiteto išvadoms.

8. Balsavimo rezultatai: už – 9, prieš – 0, susilaikė – 0.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Irena Haase, Agnė Širinskienė.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

 

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas Seimo nutarimo projektas.

 

 

 

Komiteto pirmininko pavaduotoja                                (Parašas)                                                                                                                   Agnė Širinskienė

 

 

 

 

 

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė