Projekto lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I-857 2, 161, 18

22, 28, 29, 34 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

BEI ĮSTATYMO PAPILDYMO 162 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2016 m.        d. Nr.    

Vilnius                                                                                             

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Alkoholinių gėrimų parduotuvė pagal šio Įstatymo reikalavimus įrengta parduotuvė, kurios prekių asortimentą sudaro tik alkoholiniai gėrimai arba alkoholiniai gėrimai ir gretutinės prekės (sultys ir kiti nealkoholiniai gėrimai, butelių atkimšimo ir užkimšimo įrankiai, butelių pakuotės, taurės, stiklinės, tabako gaminiai, degtukai ir žiebtuvėliai).”

2. Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Alkoholinių gėrimų skyrius pagal šio Įstatymo reikalavimus įrengtas parduotuvės skyrius, kurio prekių asortimentą sudaro tik alkoholiniai gėrimai, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, arba alkoholiniai gėrimai, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, ir gretutinės prekės (sultys ir kiti nealkoholiniai gėrimai, butelių atkimšimo ir užkimšimo įrankiai, butelių pakuotės, taurės, stiklinės, tabako gaminiai, degtukai ir žiebtuvėliai).”

3. Pakeisti 2 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:

  „17. Mažmeninės prekybos vieta – parduotuvė, automobilinė parduotuvė, paviljonas, kuriuose verčiamasi mažmenine prekyba ir kurie yra įrengti laikantis maisto tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.“

4.      Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 24 dalį.

  24. Paviljonas – Nekilnojamojo turto registre neregistruojamas ir į žemę įleistų pamatų neturintis laikinas statinys, pagamintas gamykloje ar pastatytas iš surenkamų konstrukcijų ir turintis viduje įrengtą prekybos salę pirkėjams aptarnauti.

 

2 straipsnis. 161  straipsnio pakeitimas

Pakeisti 161  straipsnį ir jį išdėstyti taip:

,,161 straipsnis. Prekybos alkoholiniais gėrimais vieta

Šiame Įstatyme prekybos alkoholiniais gėrimais vieta laikomos parduotuvių, paviljonų, restoranų, kavinių, barų, bufetų, kitos mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietų patalpos, automobilinės parduotuvės, kuriose alkoholiniai gėrimai parduodami vartotojui, taip pat viešbučių kambarių minibarai. Kai koncertų, cirko, sporto, diskotekų ir kitų masinių renginių (vykstančių patalpose), teatro spektaklių, kino ir videofilmų demonstravimo vietose alkoholiniai gėrimai parduodami ne prekybai skirtose atskirose patalpose, prekybos alkoholiniais gėrimais vieta laikoma prekybai skirta patalpų dalis, kurioje leidžiama parduoti ir vartoti alkoholinius gėrimus. Aptarnaujant pirkėjus lauko sąlygomis, prekybos alkoholiniais gėrimais vieta laikoma alkoholinių gėrimų pardavimo vieta ir alkoholiniams gėrimams vartoti įrengtos vietos (stalai, pavėsinės, kiti įrenginiai).“

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 162 straipsniu

Papildyti įstatymą 162 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

162 straipsnis. Specialūs reikalavimai alkoholinių gėrimų parduotuvėms ir alkoholinių gėrimų skyriams

1. Alkoholinių gėrimų parduotuvė turi būti įrengta laikantis šių reikalavimų:

1) alkoholinių gėrimų parduotuvė turi būti visiškai izoliuota nuo gyvenamųjų ar kitų patalpų, nesusijusių su prekių pardavimo organizavimu ar jų sandėliavimu, ir turi turėti atskirą įėjimą;

2) virš prekystalio turi būti įrengta skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema, nepertraukiamai veikianti tuo metu, kai vyksta prekyba. Alkoholinių gėrimų parduotuvė privalo įrašus saugoti 180 dienų ir juos, pareikalavus, pateikti institucijoms, nurodytoms šio Įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje.

2. Alkoholinių gėrimų skyriuje turi būti įrengta skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema, nepertraukiamai veikianti tuo metu, kai vyksta prekyba. Alkoholinių gėrimų  skyrius privalo įrašus saugoti 180 dienų ir juos, pareikalavus, pateikti institucijoms, nurodytoms šio Įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje.

3. Alkoholinių gėrimų parduotuvė negali būti įrengta daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose.

4. Alkoholinių gėrimų parduotuvė negali būti įrengta laisvės atėmimo, karinėse ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitose statutinėse, sveikatos priežiūros, globos, slaugos, ugdymo įstaigose ir jų teritorijose, taip pat mažesniu kaip 100 m atstumu iki šių įstaigų ”.

 

4 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 18 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

“1) alkoholiniais gėrimais – stacionariosiose alkoholinių gėrimų parduotuvėse, stacionariųjų parduotuvių alkoholinių gėrimų skyriuose (alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų), stacionariosiose viešojo maitinimo vietose, kaimo gyvenamosiose vietovėse esančių stacionariųjų parduotuvių nespecializuotuose skyriuose (alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų), tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, parodose ir mugėse, vykstančiose stacionariuose pastatuose, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat specialiosiose prekybos vietose;”.

2. Pakeisti 18 straipsnio 3 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8) mažmeninės prekybos įmonėse, kurios nėra visiškai izoliuotos nuo gyvenamųjų ar kitų patalpų, nesusijusių su prekių pardavimo organizavimu ar jų sandėliavimų alkoholinių gėrimų parduotuvėse ir alkoholinių gėrimų skyriuose, neatitinkančiuose šio Įstatymo 162 straipsnyje nustatytų specialių reikalavimų;”.

3. Pakeisti 18 straipsnio 3 dalies 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11) nuo 22 20 valandos iki 8 10 valandos darbo dienomis ir šeštadieniais, nuo 15 valandos iki 10 valandos sekmadieniais mažmeninės prekybos vietose (išskyrus savivaldybių tarybų ribojamus atvejus). Šis draudimas netaikomas alkoholiniams gėrimams, parduodamiems tarptautinio susisiekimo traukiniuose, laivuose, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, neapmuitinamose parduotuvėse ir specialiosiose prekybos vietose;”.

4. Pakeisti 18 straipsnio 3 dalies 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13) nuo 22 20 valandos iki 8 10 valandos viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais. Šis draudimas netaikomas viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais, parduodamiems pilstomiems alkoholiniams gėrimams ar alkoholiniams gėrimams, parduodamiems atidarytoje pakuotėje ir tik vartoti vietoje.”

5. Papildyti 18 straipsnio 3 dalį 15 punktu:

 „15) vidaus nuotolinės prekybos būdu.“

6. Pakeisti 18 straipsnio 4 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) alkoholinius gėrimus asmenims, jaunesniems kaip 18 20 metų;“.

7. Papildyti 18 straipsnį 10 dalimi:

„10. Licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turinčios įmonės, Europos juridiniai asmenys ir jų filialai, prekiaujantys alkoholiniais gėrimais, privalo užtikrinti, kad asmenys iki 20 metų nebūtų įleidžiami į alkoholinių gėrimų parduotuves.“

8. Papildyti 18 straipsnį 11 dalimi:

„11. Savivaldybių tarybos turi teisę nustatyti vietas ir/ar teritorijas, kuriose draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais“.

 

5 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

1.      Pakeisti 22 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

,,2. Lietuvos Respublikoje draudžiama asmenims iki 18 20 metų vartoti alkoholinius gėrimus ar jų turėti.”

2.      Pakeisti 22 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

,,3. Licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turinčios įmonės, Europos juridiniai asmenys ir jų filialai, vykdantys viešojo maitinimo veiklą, privalo užtikrinti, kad prekybos alkoholiniais gėrimais vietose asmenys iki 18 20 metų nevartotų alkoholinių gėrimų.”

 

6 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

28 straipsnis. Su alkoholiniais gėrimais susiję draudimai

1. Įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams Lietuvos Respublikoje draudžiama:

1) alkoholinius gėrimus duoti kaip premiją, kaip prekės priedą arba dovanoti;

2) visuomenės informavimo priemonėse išspausdintų ar kitokiais būdais išplatintų kuponų savininkams taikyti fiksuotas nuolaidas alkoholiniams gėrimams arba laikyti šiuos kuponus kitokiomis dalinio arba pilno mokėjimo priemonėmis;

3) organizuoti alkoholinių gėrimų pavyzdžių platinimą nemokamai, išskyrus degustacijas parodose ir mugėse;

4) organizuoti žaidimus, akcijas, konkursus ar loterijas, kurie skatintų įsigyti ir (ar) vartoti alkoholinius gėrimus;

5) parduoti Lietuvos Respublikoje ar užsienio šalyse išspausdintus, įvežtus į Lietuvos Respubliką specializuotus reklaminius leidinius, skirtus alkoholinių gėrimų pardavimui skatinti;

6) sudaryti galimybę pirkėjui iš karto ir (ar) per tam tikrą terminą arba įvykdžius tam tikras sąlygas po vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo laimėti prizą, gauti dovanų ar priedą prie alkoholinių gėrimų;

7) skelbti apie alkoholinių gėrimų kainų sumažinimą.

2. Įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams draudžiama alkoholinių gėrimų pardavimų skatinimo veiklai pasitelkti asmenis iki 18 metų.”

 

7 straipsnis. 29 straipsnio 2, 4 dalių pakeitimas ir 5 dalies pripažinimas netekusia galios

1.      Pakeisti 29 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

 „2. Alkoholio reklama draudžiama:

1) visuomenės informavimo priemonėse;

2) koncertų, cirko, diskotekų, jaunimo sporto ir laisvalaikio renginių, kitų masinių renginių, teatro spektaklių, kino ir videofilmų demonstravimo vietose, išskyrus šių renginių vietose esančias prekybos vietas. Masiniuose renginiuose (išskyrus vaikams ir paaugliams iki 18 metų skirtus renginius) gali būti pateikiamas renginį remiančios ir alkoholinius gėrimus, kuriais leidžiama prekiauti masiniuose renginiuose, gaminančios arba jais prekiaujančios įmonės, Europos juridinio asmens ar jo filialo pavadinimas ir (ar) prekės ženklas, turiniu ir forma neprieštaraujantys teisės aktų reikalavimams;

3) mokslo ir studijų institucijose bei ugdymo įstaigose;

4) visose sveikatos priežiūros įstaigose;

5) visose socialinių paslaugų įstaigose;

6) visuomeninio transporto priemonių viduje ir išorėje;

7) degalinėse ir jų teritorijose;

8) ant atvirlaiškių, vokų ir pašto ženklų;

9) mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose, išskyrus alkoholinių gėrimų parduotuves ir viešojo maitinimo vietas, turinčias licencijas versis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.

2. Pakeisti 29 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Lietuvos Respublikoje išorinė alkoholio reklama yra draudžiama.“

3.      29 straipsnio 5 dalį pripažinti netekusia galios.

5. Alaus, alaus mišinių su nealkoholiniais gėrimais bei natūralios fermentacijos vyno ir sidro išorinėje reklamoje (išskyrus tuos atvejus, kai išorinėje reklamoje pateikiami tik alkoholinius gėrimus gaminančių arba jais prekiaujančių įmonių pavadinimai ir (ar) jų prekių ženklai) turi būti įspėjamasis tekstas apie žalingą alkoholio poveikį sveikatai. Šio teksto formą, turinį ir jo vietą reklamoje nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

 

8 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 34 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Už šio Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 12 punktuose, 2 dalies 1, 10 ir 11 punktuose, 18 straipsnio 1, 3 dalyse, 4 dalies 1, 2 punktuose, 9, 10 dalyje dalyse ir 22 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų nesilaikymą įmonės, Europos juridiniai asmenys ir jų filialai, užsienio juridinių asmenų atstovybės Lietuvos Respublikoje baudžiami nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų bauda, o už šių reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per dvejus metus nuo baudos paskyrimo, – nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda.“

 2. Pakeisti 34 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

„11. Baudas už šio Įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje, 17 straipsnio 1 dalies 2, 3, 7–12 punktuose, 2 dalies 2, 3, 6–11 punktuose, 5–11 ir 13 dalyse, 18 straipsnio 1, 3, 4, ir 9 ir 10 dalyse, 22 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų nesilaikymą, taip pat už savivaldybių tarybų nustatytų prekybos alkoholiniais gėrimais švenčių ir masinių renginių dienomis ribojimų ar draudimų pažeidimą skiria Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas ir policija. Policijos vardu skirti baudas turi teisę policijos įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys.”

 

9        straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šio įstatymo 4 straipsnio 5, 6 ir 8 dalys, 5 ir 6 straipsniai įsigalioja 2016 m. liepos 1 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsnio 3 ir 4 dalys, 2 straipsnis, 4 straipsnio 3 ir 4 dalys, 7 straipsnis įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

3. Šio įstatymo 1 straipsnio 1 ir 2 dalys, 3 straipsnis, 4 straipsnio 1, 2 ir 7 dalys, 8 straipsnis įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia:

Seimo nariai:

1.      Andrius Kubilius

2.      Dainius Kreivys

3.      Vida Marija Čigriejienė

4.      Vincė Vaidevutė Margevičienė

5.      Antanas Matulas

6.      Irena Degutienė

7.      Arimantas Dumčius

8.      Stasys Šedbaras

9.      Vytautas Juozapaitis

10.  Kazimieras Kuzminskas

11.  Algis Strelčiūnas

12.  Donatas Jankauskas

13.  Sergejus Jovaiša

14.  Audronius Ažubalis

15.  Rimantas Jonas Dagys

16.  Pranas Žeimys

17.  Vilija Aleknaitė Abramikienė

18.  Paulius Saudargas

19.  Liutauras Kazlavickas

20.  Rytas Kupčinskas

21.  Agnė Bilotaitė

22.  Arvydas Vidžiūnas

23.  Rokas Žilinskas

24.  Arvydas Anušauskas

25.  Kazys Starkevičius