LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Užsienio reikalų komitetas

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMo „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR AUSTRALIJOS BENDROJO SUSITARIMO RATIFIKAVIMO“ PROJEKTO

Nr. XIIIP-5036

 

2020-09-23  Nr. 105-P-62

Vilnius

 

1.   Komiteto posėdyje dalyvavo: Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Juozas Bernatonis, pirmininko pavaduotojas Egidijus Vareikis, Užsienio reikalų komiteto nariai Audronius Ažubalis, Aušrinė Norkienė, Žygimantas Pavilionis.

Užsienio reikalų komiteto biuras: vedėjas Evaldas Zelenka, patarėjos Eglė Maželė, Laura Plyniuvienė, padėjėja Salvinija Jurėnaitė.

Kviestieji asmenys: užsienio reikalų viceministras Albinas Zananavičius, Užsienio reikalų ministerijos Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento Tarptautinių sutarčių skyriaus vedėja Ingrida Bačiulienė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2020-06-26

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

Pritarti

 

 

3.      Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4.      Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5.      Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: nebuvo.

6.      Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: nepaskirta.

7.      Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: Pritarti iniciatorių pateiktam Įstatymo projektui Nr. XIIIP-5036 ir Užsienio reikalų komiteto išvadai.

8.      Balsavimo rezultatai: Pritarta bendru sutarimu.

9.      Komiteto paskirti pranešėjai: Aušrinė Norkienė, Egidijus Vareikis.

10.  Komiteto narių atskiroji nuomonė: nebuvo.

 PRIDEDAMA. Įstatymo projektas Nr. XIIP-5036.

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                         Juozas Bernatonis

 

 

Užsienio reikalų komiteto biuro patarėja (ES) Eglė Maželė