LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO IR FINANSAVIMO KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. IX-2428 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 STRAIPSNIŲ IR KETVIRTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

 

2019-11-22 Nr. XIIIP-3129(2)

Vilnius

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šią pastabą:

Projekto 6 straipsniu keičiamo įstatymo 16 straipsnio 4 dalies trečiojo sakinio nuostatoje „Paskelbti politinės kampanijos laikotarpiu taikytini politinės reklamos įkainiai ir sąlygos negali būti keičiami ir teikiami, prasidėjus politinei kampanijai“ reikėtų išbraukti žodžius „ir teikiami“, nes pagal šios dalies pirmojo sakinio nuostatą  politinės reklamos įkainius ir sąlygas Vyriausiajai rinkimų komisijai galima teikti ir politinei kampanijai metu, bet ne vėliau kaip likus 30 dienų iki rinkimų ar referendumo dienos.

 

 

Departamento direktorius                                                                                         Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

O. Buišienė, tel. (8 5) 239 6160, el. p. [email protected]