PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 542 STRAIPSNIO IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMo projekto nr. xiiip-1755(2)

 

 

2018-05-22

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

  1.  

1

 

 

Argumentai:

Aukštosios mokyklos, remdamosi LR Konstitucijoje įtvirtinta jų autonomija, pačios nustato studijų organizavimo tvarką, tame tarpe ir atvejus, kada studentas yra šalinamas. Atvejai, kuomet nepažangus studentas yra šalinamas yra labai skirtingi. Pvz., Vytauto Didžiojo Universitete šalinama, jeigu yra 3 skolos. Vilniaus universitete yra taikoma ne skolų, o kreditų sistema, t.y. studentas šalinamas kai laiku neatsiskaito tam tikro kreditų skaičiaus. Lietuvos sveikatos mokslų universitete taikoma modulinė studijų sistema, t.y. nėra semestrų. Siūloma straipsnio formuluotė bus sunkiai įgyvendinama, nes neatitinka aukštosiose mokyklose nustatytos studijų organizavimo tvarkos.

 

Pasiūlymas:

Projekto 1 straipsnį išdėstyti taip:

„Pakeisti 542 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Informacijos apie leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje turinčio užsieniečio mokymosi, studijų, stažuotės, kvalifikacijos tobulinimo ar savanoriškos veiklos nutraukimą, taip pat informacijos apie priimto studijuoti į mokslo ir studijų instituciją pagal studijų programą (programas) užsieniečio, kuris yra pašalintas iš mokslo ir studijų institucijos pagal jos nustatytą studijų organizavimo tvarką turimas ne mažiau kaip dvi akademines skolas ir (arba) per studijų semestrą be pateisinamos priežasties praleistus daugiau kaip pusę privalomų lankyti akademinių užsiėmimų nepateikimas laiku vidaus reikalų ministro įgaliotai institucijai

užtraukia baudą švietimo įstaigos, mokslo ir studijų institucijos ar kitos įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.“

 

 


 

Teikia

Seimo nariai:

E.Jovaiša, G.Steponavičius, M.Adomėnas, A.Gelūnas, A.Armonaitė, E.Pupinis.