Išrašas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

AUDITO KOMITETAS

 


 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-11-13 Nr. 141-P-31

Vilnius

 

 

 

SVARSTYTA. Audito įmonės Valstybės kontrolės 2019 metų finansiniam auditui atlikti parinkimas.

NUTARTA. Bendru Komiteto narių sutarimu pritarti Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės finansinio audito“ projektui ir teikti jį Lietuvos Respublikos Seimui. Pranešėja paskirti Ingridą Šimonytę.

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                                 Ingrida Šimonytė

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                            Akvilė Raudeliūnienė