Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2024-03-21  Nr. SPP-353

Vilnius

 

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. Razma.

 

Užsiregistravo 59 Seimo nariai (14.01 val.)

 

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V. Valkiūnas.

 

 

14.02 val.

SVARSTYTA. Maisto įstatymo Nr. VIII-1608 1, 2, 4, 9 ir 122 straipsnių ir ketvirtojo1 skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2055(3) (teikėjai – T. Tomilinas / 5 Seimo nariai) (priėmimas).

Pranešėjas – Aplinkos apsaugos komiteto atstovas K. Adomaitis.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų, kurioms pagrindinis komitetas pritarė iš dalies ar visiškai.

Dėl atskirų straipsnių niekas nereikalavo balsuoti.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo projekto kalbėjo Seimo narys T. Tomilinas.

 

Balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

14.07 val.

SVARSTYTA. Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 47 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 931 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-3350(2) (teikėjai – T. Tomilinas, A. Gedvilienė / 29 Seimo nariai) (priėmimas).

Pranešėjas – Aplinkos apsaugos komiteto atstovas K. Adomaitis.

 

Dėl straipsnių pasiūlymų ir pastabų nebuvo pateikta, niekas nereikalavo atskirai balsuoti dėl straipsnių.

 

Balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

14.07 val.

SVARSTYTA. Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo aštuntuoju12 skirsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-3351(2) (teikėjai – T. Tomilinas, A. Gedvilienė / 29 Seimo nariai) (priėmimas).

Pranešėjas – Aplinkos apsaugos komiteto atstovas K. Adomaitis.

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad dėl 2 straipsnio yra Seimo nario T. Tomilino pasiūlymas, todėl šio projekto priėmimas bus tęsiamas darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

14.08 val. 

SVARSTYTA:

1. Minimalaus subjektų grupių apmokestinimo lygio užtikrinimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3533ES.

2. Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio, priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 1885 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-3534.

3. Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 401 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3535 (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (pateikimas).

Pranešėjas – finansų viceministras D. Sadeckas.

 

Klausė Seimo nariai: K. Adomaitis, L. Nagienė, V. Ąžuolas.

 

Balsavimas dėl šių projektų – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

14.18 val. 

SVARSTYTA. Pelno nesiekiančių organizacijų nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3526 (teikėjai – V. Rakutis / 8 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys V. Rakutis.

 

Klausė Seimo nariai: S. Tumėnas, R. Baškienė, L. Nagienė, V. Giraitytė-Juškevičienė, V. Valkiūnas, K. Masiulis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: V. Aleknaitė-Abramikienė, K. Masiulis.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

14.40 val. 

SVARSTYTA. Teismų įstatymo Nr. I-480 66, 67, 68 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1956(2) (teikėjai – L. Nagienė / 9 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėja – Seimo narė L. Nagienė.

 

Klausė Seimo nariai: G. Burokienė, E. Pupinis, J. Urbanavičius, V. Rakutis.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

14.49 val. 

SVARSTYTA. Valstybinių socialinio draudimo našlių ir našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, rentų, kompensacinių išmokų, šalpos, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų kompensavimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2208(2) (teikėjai – L. Nagienė / 13 Seimo narių) (pateikimas).

Pranešėja – Seimo narė L. Nagienė.

 

Klausė Seimo nariai: R. Baškienė, A. Sysas, M. Navickienė, G. Burokienė.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Vinkus, A. Sysas.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

15.03 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir plėtros programos patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-3203(2) (teikėjai – Vyriausybė / krašto apsaugos ministras A. Anušauskas) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio Seimo nutarimo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir plėtros programos patvirtinimo“. Balsavimo rezultatai: už – 95, prieš – 1, susilaikė 10. Užsiregistravo 107 Seimo nariai (15.04 val.).

 

 

15.04 val.

SVARSTYTA. Maisto įstatymo Nr. VIII-1608 1, 2, 4, 9 ir 122 straipsnių ir ketvirtojo1 skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2055(3) (teikėjai – T. Tomilinas / 5 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Maisto įstatymo Nr. VIII-1608 1, 2, 4, 9 ir 122 straipsnių ir ketvirtojo1 skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 82, prieš – 3, susilaikė 23. Užsiregistravo 109 Seimo nariai (15.05 val.).

 

 

15.05 val.

SVARSTYTA. Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 47 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 931 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-3350(2) (teikėjai – T. Tomilinas, A. Gedvilienė / 29 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 47 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 931 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 83, prieš – 4, susilaikė 21. Užsiregistravo 108 Seimo nariai (15.05 val.).

 

 

15.06 val.

SVARSTYTA. Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo aštuntuoju12 skirsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-3351(2) (teikėjai – T. Tomilinas, A. Gedvilienė / 29 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

Pranešėjas – Aplinkos apsaugos komiteto atstovas K. Adomaitis.

 

Pasiūlymui svarstyti Seimo nario T. Tomilino pasiūlymą dėl 2 straipsnio pritarta.

Dėl T. Tomilino pasiūlymo dėl 2 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys T. Tomilinas.

Dėl balsavimo motyvų dėl šio pasiūlymo kalbėjo Seimo narys A. Skardžius.

Balsuota dėl T. Tomilino pasiūlymo dėl 2 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 42, prieš – 9, susilaikė 57. Nepritarta. Užsiregistravo 108 Seimo nariai (15.11 val.).

 

2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas informavo apie Teisės departamento pastabas dėl 3 ir 4 straipsnių, kurioms pagrindinis komitetas pritarė iš dalies ar visiškai.

3, 4 straipsniai (pagrindinio komiteto redakcija pagal Teisės departamento pastabas) priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo aštuntuoju12 skirsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 85, prieš – 1, susilaikė 24. Užsiregistravo 110 Seimo narių (15.12 val.).

 

 

15.13 val. 

SVARSTYTA:

1. Minimalaus subjektų grupių apmokestinimo lygio užtikrinimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3533ES.

2. Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio, priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 1885 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-3534.

3. Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 401 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3535 (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (pateikimo tęsinys).

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 79, prieš – 0, susilaikė 26. Užsiregistravo 107 Seimo nariai (15.13 val.).

2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu projektams Nr. XIVP-3533ES ir Nr. XIVP-3535 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIVP-3534 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2024-05-16. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.14 val. 

SVARSTYTA. Pelno nesiekiančių organizacijų nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3526 (teikėjai – V. Rakutis / 8 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už – 61, prieš – 4, susilaikė 36. Pritarta. Užsiregistravo 103 Seimo nariai (15.14 val.).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Vyšniauskas (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu siūlė prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto).

 

Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo nariai: A. Kupčinskas (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: jis – už), K. Masiulis (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: jis – prieš).

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą.

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Žmogaus teisių komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2024-06-18. Pritarta bendru sutarimu.

5. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.16 val. 

SVARSTYTA. Teismų įstatymo Nr. I-480 66, 67, 68 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1956(2) (teikėjai – L. Nagienė / 9 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už – 47, prieš – 9, susilaikė 49. Nepritarta. Užsiregistravo 105 Seimo nariai (15.16 val.).

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti balsavo 59, už pasiūlymą jį atmesti – 43. Pritarta pirmam pasiūlymui. Užsiregistravo 105 Seimo nariai (15.17 val.).

 

NUTARTA. Grąžinti projektą Nr. XIVP-1956(2) iniciatoriams tobulinti.

 

 

15.18 val. 

SVARSTYTA. Valstybinių socialinio draudimo našlių ir našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, rentų, kompensacinių išmokų, šalpos, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų kompensavimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2208(2) (teikėjai – L. Nagienė / 13 Seimo narių) (pateikimo tęsinys).

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už – 48, prieš – 13, susilaikė 46. Nepritarta. Užsiregistravo 107 Seimo nariai (15.18 val.).

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti balsavo 54, už pasiūlymą jį atmesti – 48. Pritarta pirmam pasiūlymui. Užsiregistravo 103 Seimo nariai (15.19 val.).

 

NUTARTA. Grąžinti projektą Nr. XIVP-2208(2) iniciatoriams tobulinti.

 

Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys A. Vyšniauskas (prašė patikslinti prieš tai buvusio balsavimo rezultatus: jis – prieš).

 

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas J. Sabatauskas.

 

 

15.20 val. 

SVARSTYTA. Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 72 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2386 (teikėjai – G. Paluckas / 4 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys G. Paluckas.

 

Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, V. Valkiūnas, L. Nagienė, A. Skardžius, J. Urbanavičius.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys G. Surplys.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

15.33 val. 

SVARSTYTA:

1. Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 211, 22 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2738(2).

2. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 14 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2739(2) (teikėjai – R. Vaitkus / 5 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys R. Vaitkus.

 

Klausė Seimo nariai: V. Valkiūnas, L. Nagienė, G. Burokienė, K. Starkevičius, K. Vilkauskas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: L. Savickas, A. Skardžius (15.55 val.).

 

Balsavimas dėl šių projektų – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

15.51 val.

SVARSTYTA. Seimo savaitės (2024-03-25 – 2024-03-29) – 2024 m. kovo 26 d. (antradienio) ir 28 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėjas – Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. Razma.

 

Klausė Seimo narė A. Širinskienė (dėl Etikos ir procedūrų komisijos).

 

NUTARTA. Patvirtinti Seimo savaitės (2024-03-25 – 2024-03-29) – 2024 m. kovo 26 d. (antradienio) ir 28 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos ir dėl balsavimo motyvų dėl projektų Nr. XIVP-2738(2) ir Nr. XIVP-2739(2) kalbėjo Seimo narys A. Skardžius.

 

 

15.57 val. 

SVARSTYTA. Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 69 straipsnio 6 dalies pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3468 (teikėjai – G. Burokienė / 3 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėja – Seimo narė G. Burokienė.

 

Klausė Seimo nariai: V. Valkiūnas, R. Šarknickas, A. Skardžius.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė L. Nagienė.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

16.04 val. 

SVARSTYTA. Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo Nr. VIII-1436 7, 8, 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3021(2) (teikėjas – S. Tumėnas) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys S. Tumėnas.

 

Klausė Seimo nariai: V. Valkiūnas, R. Tamašunienė, A. Sysas, E. Pupinis, A. Ažubalis, V. Rakutis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A. Skardžius.

 

Posėdžio pirmininkas pasiūlė paskirti Žmogaus teisių komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti.

 

Kalbėjo ir replikavo Seimo nariai: K. Masiulis, S. Tumėnas (dėl pagrindinio komiteto), A. Ažubalis, R. Tamašunienė, A. Skardžius, V. Rakutis.

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 46, prieš – 5, susilaikė 24. Užsiregistravo 76 Seimo nariai (16.24 val.).

2. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Žmogaus teisių komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2024-04-11. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.29 val. 

SVARSTYTA. Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 72 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2386 (teikėjai – G. Paluckas / 4 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 83, prieš – 0, susilaikė 2. Užsiregistravo 85 Seimo nariai (16.29 val.).

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2024-05-30. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.30 val. 

SVARSTYTA:

1. Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 211, 22 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2738(2).

2. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 14 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2739(2) (teikėjai – R. Vaitkus / 5 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

 

Balsuota, ar pritarti šiems projektams po pateikimo: už – 36, prieš – 13, susilaikė 32. Nepritarta. Užsiregistravo 83 Seimo nariai (16.30 val.).

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šiuos projektus iniciatoriams tobulinti balsavo 61, už pasiūlymą juos atmesti – 21. Pritarta pirmam pasiūlymui. Užsiregistravo 82 Seimo nariai (16.31 val.).

 

NUTARTA. Grąžinti projektus Nr. XIVP-2738(2) ir Nr. XIVP-2739(2) iniciatoriams tobulinti.

 

 

16.31 val. 

SVARSTYTA. Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 69 straipsnio 6 dalies pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3468 (teikėjai – G. Burokienė / 3 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

 

Kalbėjo Seimo nariai: A. Vyšniauskas (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu siūlė prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto), A. Skardžius.

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 41, prieš – 16, susilaikė 24. Užsiregistravo 82 Seimo nariai (16.32 val.).

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2024-05-30. Pritarta bendru sutarimu.

4. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Balsavimo rezultatai: už – 42, prieš – 33, susilaikė 5. Užsiregistravo 80 Seimo narių (16.33 val.).

 

 

Posėdis baigtas

 (16.34 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas                                                      Jurgis Razma

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                     Julius Sabatauskas

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                      Rima Staričenkaitė