PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ TRANSPORTO KODEKSO 81, 11, 171, 18, 182 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 182 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTAS NR. XIVP-2183(2)

 

2023-03-21

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

171

 2

 

Pasiūlymas:  Pakeisti 171 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:  

 

171 straipsnis. Viešųjų paslaugų teikimo organizavimas

,,2. Užtikrindami Užtikrindamos  viešųjų paslaugų prieinamumą savivaldybių teritorijose, viešųjų paslaugų teikimo vietinio susisiekimo maršrutais poreikį numato atitinkamos  savivaldybių vykdomosios  institucijos, vadovaujantis savivaldybių atstovaujamųjų institucijų nustatyta tvarka. Savivaldybių institucijos vežėjus teikti viešąsias paslaugas vietinio susisiekimo maršrutais pagal viešųjų paslaugų įsipareigojimus parenka Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 5 straipsnyje nurodyta tvarka.“ institucijos arba jos įgaliotas viešojo administravimo subjektas, vadovaudamiesi savivaldybės atstovaujamosios institucijos nustatyta tvarka. Savivaldybės vykdomoji institucija arba jos įgaliotas viešojo administravimo subjektas vežėjus teikti viešąsias paslaugas vietinio susisiekimo maršrutais pagal viešųjų paslaugų įsipareigojimus parenka:

1) konkurso būdu, vadovaudamiesi Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 5 straipsnyje nurodytais reikalavimais;

2) tiesiogiai sudarydami viešųjų paslaugų teikimo sutartį su vežėju, atitinkančiu Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 5 straipsnyje nurodytus reikalavimus.‘‘

 


Teikia:                                                                                                           Valius Ąžuolas