Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

RYTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2017-11-14  Nr. SPP-117

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

Užsiregistravo 93 Seimo nariai (10.01 val.)

 

 

10.01 val.

Seimo Pirmininko V. Pranckiečio kalba.

 

10.09 val.

Informaciniai pranešimai.

 

NUTARTA. Patvirtinti tokią naują balsų skaičiavimo grupę, kuri dirbs nuo 2017-11-14 iki 2017-12-14:

J. Baublys (Liberalų sąjūdžio frakcija);

R. Budbergytė (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija);

V. Kamblevičius (frakcija „Tvarka ir teisingumas“);

D. Kaminskas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija);

V. Kernagis (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija);

V. Kravčionok (Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija);

A. Skardžius (Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija).

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.                    

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

10.09 val.

SVARSTYTA. Seniūnų sueigos patikslinta 2017 m. lapkričio 14 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

Kalbėjo Seimo nariai: J. Razma (dėl projektų Nr. XIIIP-1181, Nr. XIIIP-1301, Nr. XIIIP-1302 ir Nr. XIIIP-1303), G. Skaistė (dėl projekto Nr. XIIIP-505), E. Gentvilas (dėl projektų Nr. XIIIP-973 ir Nr. XIIIP-974).

         

Balsuota dėl pasiūlymo įrašyti į darbotvarkę Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymo Nr. I-108 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-1181: už – 50, prieš – 49, susilaikė 16. Nepritarta. (Užsiregistravo 116 Seimo narių (10.14 val.)

 

Balsuota dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės Seimo nutarimo „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos“ projektą Nr. XIIIP-1301, Seimo nutarimo „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko atleidimo“ projektą Nr. XIIIP-1302 ir Seimo nutarimo „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko paskyrimo“ projektą Nr. XIIIP-1303: už – 56, prieš – 48, susilaikė 13. Nepritarta. (Užsiregistravo 118 Seimo narių (10.15 val.)

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Kubilius.

 

Balsuota dėl Liberalų sąjūdžio frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 13, 18, 22, 24, 26, 291, 30, 311, 38, 45, 46 straipsnių pakeitimo, aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 301 straipsniu pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-973 ir Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 2, 18, 19, 20, 43 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-974: už – 50, prieš – 49, susilaikė 18. Nepritarta. (Užsiregistravo 117 Seimo narių (10.17 val.)

 

Seimo narės G. Skaistės pasiūlymui išbraukti iš darbotvarkės Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-505 pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Patvirtinti patikslintą 2017 m. lapkričio 14 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkę. Balsavimo rezultatai: už 78, prieš 3, susilaikė 33. (Užsiregistravo 114 Seimo narių (10.18 val.)

 

10.19 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Edmundo Sakalausko skyrimo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nariu“ projektas Nr. XIIIP-1305 (pateikimas).

Pranešėjas – Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

 

Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė kandidatas į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narius E. Sakalauskas.

 

Klausė Seimo nariai: G. Skaistė, V. Simulikas, A. Salamakinas, J. Sabatauskas, A. Šimas.

 

NUTARTA:

1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

2. Pagrindinis komitetas – Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas.

3. Svarstymo Seimo posėdyje data – 2016-11-16.

 

10.35 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 28, 29, 115, 227, 376, 379, 393, 396, 401, 403, 415, 426, 427, 428, 440, 464, 481, 482, 483, 484, 485, 488, 494, 573, 589, 595, 602, 610, 611, 681, 683, 685, 686 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 3961, 4131 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIIIP-774(2)ES (sujungti Nr. XIIIP-774 ir Nr. XIIIP-845) (teikėjai – LRV / teisingumo ministrė M. Vainiutė) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas S. Šedbaras.

Papildomo – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas R. Martinėlis.

 

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

2. Svarstyti šį projektą skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.38 val.

SVARSTYTA. Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-775(2) (teikėjai – LRV / teisingumo ministrė M. Vainiutė) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas J. Razma.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl J. Sabatausko pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

2. Svarstyti šį projektą skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu. (11.08 val.)

 

10.40 val.

SVARSTYTA. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 395 ir 396 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-846(2) (teikėjas – V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas R. Martinėlis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

2. Svarstyti šį projektą skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu. (11.08 val.)

 

10.41 val.

SVARSTYTA. Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-847(2) (teikėjas – V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas R. Martinėlis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

2. Svarstyti šį projektą skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu. (11.08 val.)

 

10.41 val.

SVARSTYTA. Kelių įstatymo Nr. I-891 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-848(2) (teikėjas – V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas R. Martinėlis.

 

Projekto Nr. XIIIP-848(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas R. Martinėlis

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 1 straipsnio V. Sinkevičiaus pirmos pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 1 straipsnio V. Sinkevičiaus antros pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys V. Sinkevičius.   

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad yra 10 Seimo narių, pritariančių pasiūlymui svarstyti šią pataisą.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 1 straipsnio V. Sinkevičiaus antros pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl  2 straipsnio V. Sinkevičiaus pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

2. Svarstyti šį projektą skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu. (11.08 val.)

 

10.45 val.

SVARSTYTA. Kelių transporto kodekso 8, 81, 13, 14 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-849(2) (teikėjas – V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas R. Martinėlis.

 

Projekto Nr. XIIIP-849(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas R. Martinėlis

 

Dėl V. Sinkevičiaus pataisų kalbėjo Seimo narys V. Sinkevičius (sutiko su pagrindinio komiteto nuomone).  

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl V. Sinkevičiaus pataisų pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

2. Svarstyti šį projektą skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu. (11.08 val.)

 

10.47 val.

SVARSTYTA. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 121 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-850(2) (teikėjas – V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas R. Martinėlis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

2. Svarstyti šį projektą skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu. (11.08 val.)

 

10.48 val.

SVARSTYTA. Konsulinio statuto Nr. I-886 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-851(2) (teikėjas – V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas R. Martinėlis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

2. Svarstyti šį projektą skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu. (11.08 val.)

 

10.48 val.

SVARSTYTA. Prekybinės laivybos įstatymo Nr. I-1513 42, 8, 361, 581 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-852(2) (teikėjas – V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas R. Martinėlis.

 

Projekto Nr. XIIIP-852(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas R. Martinėlis

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl V. Sinkevičiaus pataisų pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

2. Svarstyti šį projektą skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu. (11.08 val.)

 

10.50 val.

SVARSTYTA. Saugios laivybos įstatymo Nr. VIII-1897 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-853(2) (teikėjas – V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas R. Martinėlis.

 

Projekto Nr. XIIIP-853(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas R. Martinėlis

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad dėl 4 straipsnio V.Sinkevičiaus pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autorius sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl  4 straipsnio V. Sinkevičiaus pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

2. Svarstyti šį projektą skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu. (11.08 val.)

 

10.52 val.

SVARSTYTA. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-854 (teikėjas – V. Sinkevičius) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas R. Martinėlis (pagrindinis komitetas siūlo atmesti šį projektą).

 

NUTARTA. Atmesti projektą Nr. XIIIP-854. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

10.53 val.

SVARSTYTA. Šventosios valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. X-910 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-855(2) (teikėjas – V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas R. Martinėlis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 93, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 96 Seimo nariai (10.54 val.)

 2. Svarstyti šį projektą skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.54 val.

SVARSTYTA. Vidaus vandenų transporto kodekso 4, 41, 42, 6, 13, 16, 18, 19, 26, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-856(2) (teikėjas – V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas R. Martinėlis.

 

Projekto Nr. XIIIP-856(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas R. Martinėlis

 

Dėl V. Sinkevičiaus pataisų kalbėjo Seimo narys V. Sinkevičius.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl visų V. Sinkevičiaus pataisų pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

2. Svarstyti šį projektą skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu. (11.08 val.)

 

10.56 val.

SVARSTYTA. Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-857(2) (teikėjas – V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas R. Martinėlis.

Papildomo – Kaimo reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Kamblevičius.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

2. Svarstyti šį projektą skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu. (11.08 val.)

 

10.58 val.

SVARSTYTA. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 10, 13, 27, 29, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo  62, 291 straipsniais įstatymo Nr. XIII-692 1, 8, 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1285 (teikėjai – V. Sinkevičius / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys V. Sinkevičius.

 

Dėl svarstymo datos kalbėjo Seimo narys V. Sinkevičius.

 

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-11-16. Pritarta bendru sutarimu.

4. Svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu.

 

11.01 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 356, 459, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIII-694 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1309 (teikėjai – V. Sinkevičius / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys V. Sinkevičius.

 

Dėl svarstymo datos kalbėjo Seimo narys V. Sinkevičius.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-11-16. Pritarta bendru sutarimu.

4. Svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu.

 

11.03 val.

SVARSTYTA. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 10, 13, 20 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-391(2) (teikėjai – V. Sinkevičius / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas J. Sabatauskas.

 

Projekto Nr. XIIIP-391(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininkas J. Sabatauskas

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Vyriausybės pasiūlymų pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

11.08 val.

SVARSTYTA. Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 161, 18, 19, 20, 21, 25, 31, 32, 33, 34, 37 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 371 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-724(2) (teikėjai – V. Sinkevičius / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Poderys.

 

 

Projekto Nr. XIIIP-724(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas V. Poderys

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl  2 straipsnio D. Kreivio ir V. Poderio pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 7 straipsnio Vyriausybės pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl  9 straipsnio Vyriausybės pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

11.11 val.

SVARSTYTA. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 4, 23, 231 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-725(2) (teikėjai – V. Sinkevičius / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Audito komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė I. Šimonytė.

Papildomo – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Poderys.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

11.13 val.

SVARSTYTA. Finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 2 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-726(2) (teikėjai – V. Sinkevičius / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Audito komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė I. Šimonytė.

Papildomo – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Poderys.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

11.15 val.

SVARSTYTA. Civilinio kodekso 2.87 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-727(2) (teikėjai – V. Sinkevičius / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas J. Sabatauskas.

Papildomo – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Poderys.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

11.16 val.

SVARSTYTA. Energetikos įstatymo Nr. IX-884 papildymo 301 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-1194(2) (teikėjai – LRV / energetikos ministras Ž. Vaičiūnas) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Poderys.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

11.17 val.

SVARSTYTA. Žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 1, 2, 6, 13, 15, 25 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-948(2) (teikėjai – LRV / sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Sveikatos reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys A. Vinkus.

 

Projekto Nr. XIIIP-948(2) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto pirmininkė A. Širinskienė

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 1 straipsnio D. Kaminsko pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

11.23 val.

SVARSTYTA:

1. Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 5, 6, 43 ir 431 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-971(2).

2. Kibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 4, 6 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-972(2)

(teikėjai – LRV / vidaus reikalų ministras E. Misiūnas) (svarstymas) (taikoma skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovas D. Gaižauskas.

Papildomo – Ekonomikos komiteto išvadą (dėl projekto Nr. XIIIP-971(2) pateikė šio komiteto atstovas M. Bastys.

 

NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

11.26 val.

SVARSTYTA. Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2202 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-187 (teikėjai – A. Bilotaitė / 6 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Audito komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė I. Šimonytė (pagrindinis komitetas siūlo atmesti šį projektą).

 

NUTARTA. Atmesti projektą Nr. XIIIP-187. Balsavimo rezultatai: už 86, prieš 0, susilaikė 4. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (11.28 val.)

 

11.28 val.

SVARSTYTA. Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1261 (teikėjai – N. Puteikis / Audito komitetas) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys N. Puteikis.

 

Klausė Seimo narys A. Skardžius.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: R. Šarknickas, V. Rinkevičius.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 68, prieš 1, susilaikė 21. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (11.34 val.)

2. Paskirti Audito komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-12-07. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Salamakinas, R. Šarknickas, I. Šimonytė.

 

PERTRAUKA

(11.36 – 12.03 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Nekrošius.

 

12.04 val.

SVARSTYTA. Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-2420(3) (teikėjai – R. Šalaševičiūtė / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas A. Sysas.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys A. Sysas.

 

Papildomo – Biudžeto ir finansų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Ąžuolas.

 

Projekto Nr. XIIP-2420(3) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininkas A. Sysas

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad dėl 1 straipsnio 1 dalies Biudžeto ir finansų komiteto pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai neprašo balsuoti.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 1 straipsnio 1 dalies Biudžeto ir finansų komiteto pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 1 straipsnio E. Pupinio pataisos pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 1 straipsnio 2 dalies Biudžeto ir finansų komiteto pataisos pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl  4 straipsnio Biudžeto ir finansų komiteto pataisos pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

12.13 val.

SVARSTYTA. Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2514 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1125(3) (teikėjai – R. Šalaševičiūtė / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas A. Sysas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 85, prieš 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 87 Seimo nariai (12.14 val.)

 

12.15 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl 2018 metų paskelbimo Adolfo Ramanausko-Vanago metais“ projektas Nr. XIIIP-1147(2) (teikėjai – A. Gumuliauskas / Valstybės istorinės atminties komisija) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Gumuliauskas.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: A. Anušauskas, L. Kasčiūnas, A. Gumuliauskas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Anušauskas, D. Kepenis.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 90, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (12.33 val.)

 

Replikavo Seimo nariai: A. Kubilius, E. Gentvilas, J. Olekas, A. Anušauskas, R. J. Dagys, K. Masiulis.

 

Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys B. Matelis (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: jis – už).

 

12.38 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl 2018 metų paskelbimo Sąjūdžio metais“ projektas Nr. XIIIP-1148(2) (teikėjai – A. Gumuliauskas / Valstybės istorinės atminties komisija) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Gumuliauskas.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: A. Gumuliauskas, A. Anušauskas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys J. Olekas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 92, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (12.46 val.)

 

12.47 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl 2018 metų paskelbimo Tėvo Stanislovo metais“ projektas Nr. XIIIP-1189(2) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Gumuliauskas.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: A. Gumuliauskas, M. Puidokas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Navickas, J. Razma.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 69, prieš 0, susilaikė 9. (Užsiregistravo 80 Seimo narių (12.54 val.)

 

12.55 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo Jėzuitų misijos Lietuvoje metais“ projektas Nr. XIIIP-521(2) (teikėjai – E. Jovaiša, A. Gumuliauskas) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys A. Gumuliauskas.

 

Klausė Seimo nariai: K. Masiulis, M. Majauskas, I. Degutienė.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: V. Kamblevičius, K. Masiulis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 74, prieš 0, susilaikė 12. (Užsiregistravo 88 Seimo nariai (13.06 val.)

2. Paskirti  Švietimo ir mokslo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Pavesti Valstybės istorinės atminties komisijai apsvarstyti šį projektą. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-12-12. Pritarta bendru sutarimu.

         

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys K. Glaveckas.

 

13.07 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos“ projektas Nr. XIIIP-1301 (teikėjai – E. Jovaiša / Švietimo ir mokslo komitetas) (pateikimas).

Pranešėjas – Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas E. Jovaiša.

 

Klausė Seimo nariai: M. Adomėnas, A. Gumuliauskas, A. Ažubalis, A. Kubilius.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Kubilius.

 

Klausė Seimo nariai: A. Armonaitė, M. Puidokas, G. Landsbergis.

         

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Armonaitė, A. Gumuliauskas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Balsavimo rezultatai: už 60, prieš 8, susilaikė 25. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (13.23 val.)

2. Svarstymo Seimo posėdyje data – 2017-11-21. (13.53 val.)

 

13.24 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko atleidimo“ projektas Nr. XIIIP-1302 (teikėjai – E. Jovaiša / Švietimo ir mokslo komitetas) (pateikimas).

Pranešėjas – Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas E. Jovaiša.

 

Klausė Seimo nariai: A. Gumuliauskas, A. Kubilius.

         

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Balsavimo rezultatai: už 54, prieš 4, susilaikė 31. (Užsiregistravo 89 Seimo nariai (13.26 val.)

2. Svarstymo Seimo posėdyje data – 2017-11-21. (13.53 val.)

 

13.26 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko paskyrimo“ projektas Nr. XIIIP-1303 (teikėjai – E. Jovaiša / Švietimo ir mokslo komitetas) (pateikimas).

Pranešėjas – Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas E. Jovaiša.

 

Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė kandidatas į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko pareigas A. Antanaitis.

 

Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, M. Adomėnas, A. Gumuliauskas, G. Landsbergis, A. Kubilius, A. Armonaitė, P. Urbšys.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys M. Majauskas.

 

NUTARTA:

1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

2. Svarstymo Seimo posėdyje data – 2017-11-21.

 

13.54 val.

SVARSTYTA:

1. Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 13, 18, 22, 24, 26, 291, 30, 311, 38, 45, 46 straipsnių pakeitimo, aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 301 straipsniu pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-973.

2. Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 2, 18, 19, 20, 43 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-974

(teikėjai – V. Bakas / 3 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

Pranešėjas – Seimo narys V. Bakas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys M. Majauskas (pasiūlė šių projektų svarstymą tęsti vakariniame posėdyje).

 

NUTARTA. Šių projektų svarstymą tęsti vakariniame posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

                                         

Užsiregistravo 74 Seimo nariai (14.01 val.)

 

Posėdis baigtas

 (14.01 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                      Viktoras Pranckietis

 

 

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                      Rima Baškienė

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                 Arvydas Nekrošius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                  Rasa Smalinskaitė