LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO 82, 108, 145, 192, 590, 593, 596, 601, 602, 609, 610, 611, 614, 6241, 626, 627, 631, 632, 634, 636, 648, 650, 651, 654, 656, 661, 663, 668, 685, 689, 702, 706, 710, 713, 723, 727, 731, 732, 753, 754, 755 IR 7711 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-06-09 Nr. XIVP-2861

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1. Projekto 5 straipsniu keičiamo Civilinio proceso kodekso 590 straipsnio 5 dalyje, nustatant antstolio vykdymo veiksmų vietą, teikiama nuoroda į Civilinio proceso kodekso 591 straipsnį. Pažymėtina, kad Civilinio proceso kodekso 591 straipsnis turi dvi struktūrines dalis ir pirmoje šio straipsnio dalyje yra reglamentuojamas atvejis kuomet pradėtus vykdymo veiksmus antstolis gali tęsti kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje. Atsižvelgiant į tai, svarstytina, ar projekto 5 straipsniu keičiamo Civilinio proceso kodekso 590 straipsnio 5 dalyje teikiama nuoroda į Civilinio proceso kodekso 591 straipsnį neturėtų būti patikslinta, nurodant šio straipsnio 1 dalį.

2. Vadovaujantis projekto 43 straipsnio 1 dalimi, projekto 15 ir 30 straipsniuose dėstomos keičiamo Civilinio proceso kodekso 626 ir 689 straipsnių nuostatos įsigaliotų 2024 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į tai svarstytina, ar neturėtų būti atitinkamai tikslinama projekto 43 straipsnio 4 dalis, nustatant, kad minėtų Civilinio proceso kodekso 626 ir 689 straipsnių nuostatų įgyvendinamieji teisės aktai turėtų būti priimami iki šių nuostatų įsigaliojimo.

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

E. Drėgvaitė, tel. (8 5) 239 6891, el. p. [email protected]

M. Masteikienė, tel. (8 5) 239 6843, el. p. [email protected]

D. Petrauskaitė, tel. (8 5) 239 6376, el. p. [email protected]