LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

                                                                                                   

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA (1)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-2264 36, 44, 70, 75 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 701 STRAIPSNIU IR 42 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. xiiip-3869(2)

 

2020-06-03  Nr. 102-P-20

Vilnius

 

       1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė, komiteto pirmininkės pavaduotojas Stasys Šedbaras, nariai: Vilija Aleknaitė-Abramikienė, Rimas Andrikis,  Irena Haase, Arvydas Nekrošius, Česlav Olševski,  Julius Sabatauskas, Lauras Stacevičius,  Irena Šiaulienė, Petras Valiūnas.

       Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjai: Martyna Civilkienė, Jurga Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Dalia Latvelienė, Irma Leonavičiūtė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė, padėjėjos: Aidena Bacevičienė, Meilė Čeputienė, Rivena Zegerienė.

       Teisingumo ministerijos atstovai: vyresnysis patarėjas Marius Rakštelis, patarėjas Tauras Rutkūnas.

       2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2020-06-01

4

7

 

Tikslintina įstatymo projekto 4 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 173 straipsnio 7 dalyje pateikta nuoroda į konkrečią straipsnio dalį, t.y. po žodžių ir skaičiaus „šio Kodekso 142 straipsnio“ praleistas skaičius „2“.

Pritarti

 Komiteto pasiūlymas:

 Patikslinti 4 straipsniu keičiamo Bausmių vykdymo kodekso 173 straipsnio 7 dalies 2 sakinį: „Atviroje kolonijoje ir pusiaukelės namuose bausmę atliekančių nuteistųjų, kurie atlieka šio Kodekso 142 straipsnio  2 dalyje nurodytą nuobaudą...>“.

 

3. Balsavimo rezultatai: už – 11, prieš –  nėra, susilaikė – nėra.

 

 

       Komiteto pirmininkė                                                                                                                                                                 Agnė Širinskienė                                                                                                        

 

       Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėja Rita Karpavičiūtė