Logo  Description automatically generated

 

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJA

 

Biudžetinė įstaiga, Švitrigailos g. 42, 03209 Vilnius,

tel. (8 5)  278 5602, faks. (8 5)  213 2270, el. p. [email protected].

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188647255

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai,

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai,

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai,

Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui prie Krašto apsaugos ministerijos,

Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos,

Informacinės visuomenės plėtros komitetui,

Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos,

Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,                        

VĮ Registrų centrui,

VĮ „Regitra“,

Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijai „Transeksta“

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

INFORMACIJA APIE ĮSAKYMŲ PROJEKTUS

 

Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Administracija) parengė ir teikia išvadoms gauti Įsakymų projektus[1].

IS „Vektra“ nuostatų projekto tikslas – papildyti IS „Vektra“ nuostatus naujomis kelių transporto eismo įvykių duomenų kategorijomis (III skyriaus 18.8 papunktis), iš esmės atnaujinti nuostatas dėl asmens duomenų apsaugos (V skyrius) ir atlikti kitus redakcinio pobūdžio pakeitimus. Kadangi visi pakeitimai apima daugiau kaip pusę teisės akto punktų, IS „Vektra“ nuostatai dėstomi nauja redakcija, todėl vadovaujantis Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu[2] (toliau – Aprašas) teikiami suderinti Aprašo 8–10 punktuose nustatyta tvarka.

IS „Vektra“ duomenų saugos nuostatų projekto tikslasatnaujinti nuostatas dėl asmens duomenų apsaugos, atsisakyti perteklinių nuostatų, besidubliuojančių su Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše[3] įtvirtintomis nuostatomis bei atlikti kitus redakcinio pobūdžio pakeitimus. Kadangi visi pakeitimai apima daugiau kaip pusę teisės akto punktų, IS „Vektra“ duomenų saugos nuostatai dėstomi nauja redakcija ir teikiami suderinti su Aprašo 9 punkte nurodyta institucija.

Įsakymų projektai paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje, todėl visi suinteresuoti asmenys gali teikti pastabas ir pasiūlymus. Pastabų ir pasiūlymų bus laukiama 15 darbo dienų nuo Įsakymų projektų paskelbimo.

Jūsų pastabos ir pasiūlymai bus įvertinti Įsakymų projektų derinimo pažymoje, kuri užbaigus tikslinti Įsakymų projektus pagal visas gautas pastabas ir pasiūlymus bus paskelbta Teisės aktų projektų registre (TAIS)[4] prie Įsakymų projektų.

Įsakymų projektus parengė Teisės ir rizikų valdymo skyriaus (vedėja Aistė Usevičienė, tel. + 370 686 39 757, el. p. [email protected]) patarėja Agnė Agota Bierė (tel. + 370  694 50 867, el. p. agne.biere@ltsa.lt).

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra“ nuostatų patvirtinimo“ projektas, 22 lapai.

2. Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra“ duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ projektas, 8 lapai.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                         Justas Rašomavičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnė Agota Bierė, tel. 8 694 50 867, el. p. agne.biere@ltsa.lt[1] Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra“ nuostatų patvirtinimo“ projektas (tekste – IS „Vektra“ nuostatų projektas) ir Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra“ duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ projektas (tekste – IS „Vektra“ duomenų saugos nuostatų projektas) (tekste kartu – Įsakymų projektai).

[2] Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

[3] Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“.

[4] https://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.forma_l?p_fix=n&p_gov=n