LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Teisės ir teisėtvarkos komitetas

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 791 STRAIPSNIU  ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-370

2017-09-13  Nr. 102-P-31

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas, komiteto pirmininko pavaduotojas Stasys Šedbaras, nariai:  Rimas Andrikis, Vitalijus Galius, Irena Degutienė, Česlav Olševski, Lauras Stacevičius, Rimantė Šalaševičiūtė, Petras Valiūnas.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjos: Martyna Civilkienė, Jurgita Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Dalia Latvelienė, Irma Leonavičiūtė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė, padėjėjos: Aidena Bacevičienė, Modesta Banytė.

Ryšių reguliavimo tarnybos Teisėkūros skyriaus vedėja Kristina Masiulytė, Interneto priežiūros skyriaus vedėjas Vilius Nakutis.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2017-02-21

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

Atsižvelgti

 

2.

Europos teisės departamentas prie Teisingumo ministerijos

 

 

 

 

Išnagrinėję Lietuvos Respublikos Seimo pateiktą derinti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 791 straipsniu įstatymo projektą Nr. XIIIP-370, pažymime, kad pastabų ar pasiūlymų dėl projekto atitikties Europos Sąjungos teisei neturime. 

Atsižvelgti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Ryšių reguliavimo tarnyba

2017-08-08

3

 

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, atsakydama į Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto 2017 m. liepos 13 d. raštą Nr. S-2017-6951, informuoja, kad

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 79! straipsniu įstatymo projektui Nr. XIIIP-370 (toliau - projektas) pagal kompetenciją pastabų neturi. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad projektas nebus priimtas iki 2017 m. rugsėjo 1 d. ir neįsigalios 2017 m. rugsėjo 1 d., siūlytina atsisakyti projekto 3 straipsnio.

 

Pritarti

Argumentai:

Pasiūlymas: atsisakyti Įstatymo projekto 3 straipsnio, kad Įstatymas įsigaliotų nuo jo paskelbimo:

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 d.“

 

2.

Teisingumo ministerija

2017-08-22

 

 

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija pagal kompetenciją išnagrinėjo Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 791 straipsniu įstatymo  projektą (toliau – įstatymo projektas). Įvertinę įstatymo projekto teisinį pagrindą, tikslą, priemones, galimas pasekmes ir teisės techniką pastabų neturime.

Atsižvelgti

 

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Švietimo ir mokslo komitetas

2017-09-06

 

 

 

*

pritarti patobulintam įstatymo projektui XIIIP-370 pagal Ryšių reguliavimo tarnybos ir Komiteto pasiūlymą, siūlyti pagrindiniam Komitetui jį svarstyti ir inicijuoti įstatymo projekto svarstymą Seimo plenariniame posėdyje ypatingos skubos tvarka.

 

Pritarti

 

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

7.2. Siūlymas: siūlytina įstatymo projekto svarstyti Seimo plenariniame posėdyje ypatingos skubos tvarka, atsižvelgiant į tai, jog Švietimo įstatymo pakeitimai (įstatymas Nr. XII-2685), su kuriais yra susijęs ANK projektas Nr. XIIIP-370, įsigaliojo 2017 m. rugsėjo 1 d.

8. Balsavimo rezultatai: už – 9, prieš – nėra, susilaikė – nėra.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Rimantė Šalaševičiūtė, Stasys Šedbaras.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

 

PRIDEDAMA. Komiteto patobulintas įstatymo projektas, jo lyginamasis variantas.

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                             Julius Sabatauskas

 

 

Komiteto biuro patarėja Loreta Zdanavičienė