PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2018 m. birželio 19 d. posėdyje

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo

2018 m. birželio 19 d. (antradienio) posėdžių

darbotvarkė

1-1.

Darbotvarkės tvirtinimas

10.00–10.10

 

1-2a.

XIIIP-1596

(2)

 

2-sujungti XIIP-955(3) ir XIIIP-1596

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Eimutis Misiūnas (ministras)

pranešėjai – Guoda Burokienė (VVSK), Rimantė Šalaševičiūtė (SRDK), Stasys Šedbaras (TTK), Darius Kaminskas (ANTK)

10.10–11.25

svarstymas

pateikimo data

2018-03-13

VVSK

(2) 2018-06-15

1-2b.

XIIIP-1597

(2)

 

2-sujungti XIIIP-973 ir XIIIP-1597

Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 6, 13, 18, 22, 24, 26, 291, 30, 311, 38, 45 ir 46 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjai – Guoda Burokienė (VVSK), Rimantė Šalaševičiūtė (SRDK), Stasys Šedbaras (TTK),  (ANTK)

svarstymas

pateikimo data

2018-03-13

VVSK

(2) 2018-06-19

1-2c.

XIIIP-1598

(2)

Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjai – Guoda Burokienė (VVSK), Rimantė Šalaševičiūtė (SRDK), Stasys Šedbaras (TTK),  (ANTK)

svarstymas

pateikimo data

2018-03-13

VVSK

(2) 2018-06-15

1-2d.

XIIIP-1599

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 38 straipsnio pakeitimo įstatymo  projektas

pranešėja – Guoda Burokienė (VVSK)

svarstymas

pateikimo data

2018-03-13

VVSK 2018-06-15 atmesti

1-2e.

XIIIP-1600

(2)

Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo  projektas

pranešėjai – Guoda Burokienė (VVSK), Rimantė Šalaševičiūtė (SRDK), (ANTK)

svarstymas

pateikimo data

2018-03-13

VVSK

(2) 2018-06-15

1-2f.

XIIIP-1601

Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo Nr. X-1262 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 17 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo  projektas

pranešėja – Guoda Burokienė (VVSK)

svarstymas

pateikimo data

2018-03-13

VVSK 2018-06-15 atmesti

1-2g.

XIIIP-1602

(2)

Privačios detektyvinės veiklos įstatymo Nr. XII-1615 8 straipsnio pakeitimo įstatymo  projektas

pranešėjai – Guoda Burokienė (VVSK), Rimantė Šalaševičiūtė (SRDK), Stasys Šedbaras (TTK),  (ANTK)

svarstymas

pateikimo data

2018-03-13

VVSK

(2) 2018-06-15

1-2h.

XIIIP-1603

(2)

Nacionalinės teismų administracijos įstatymo Nr. IX-787 1 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo  projektas

pranešėjai – Guoda Burokienė (VVSK), Rimantė Šalaševičiūtė (SRDK), Arvydas Nekrošius (TTK),  (ANTK)

svarstymas

pateikimo data

2018-03-13

VVSK

(2) 2018-06-15

1-2i.

XIIIP-1604

(2)

Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymo  projektas

pranešėjai – Guoda Burokienė (VVSK), Rimantė Šalaševičiūtė (SRDK), (ANTK)

svarstymas

pateikimo data

2018-03-13

VVSK

(2) 2018-06-15

1-2j.

XIIIP-1605

Statistikos įstatymo Nr. I-270 7 straipsnio pakeitimo įstatymo  projektas

pranešėja – Guoda Burokienė (VVSK) svarstymas

pateikimo data

2018-03-13

VVSK 2018-06-15 atmesti

1-2k.

XIIIP-1606

(2)

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16, 19, 27, 29 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjai – Guoda Burokienė (VVSK), Rimantė Šalaševičiūtė (SRDK), Stasys Šedbaras (TTK),  (ANTK)

svarstymas

pateikimo data

2018-03-13

VVSK

(2) 2018-06-19

1-2l.

XIIIP-1607

(2)

Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo
Nr. IX-856 pripažinimo netekusiu galios įstatymo  projektas

pranešėjai – Guoda Burokienė (VVSK), Rimantė Šalaševičiūtė (SRDK), Stasys Šedbaras (TTK),  (ANTK)

svarstymas

pateikimo data

2018-03-13

VVSK

(2) 2018-06-15

1-2m.

XIIIP-1608

(2)

Prezidento įstatymo Nr. I-56 13 straipsnio pakeitimo įstatymo  projektas

pranešėjai – Guoda Burokienė (VVSK), Rimantė Šalaševičiūtė (SRDK), Stasys Šedbaras (TTK),  (ANTK)

svarstymas

pateikimo data

2018-03-13

VVSK

(2) 2018-06-15

1-2n.

XIIP-956

(4)

 

 

Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymo Nr. IX-895 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėja – Agnė Bilotaitė/ 18 SN/ 29 SN

pranešėjai –  Ričardas Juška (VVSK), Lauras Stacevičius (TTK)

svarstymas

pateikimo data

(3) 2016-12-01

VVSK

(4) 2018-06-14

1-2o.

XIIIP-974

 

 

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 2, 18, 19, 20, 43 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Vytautas Bakas/ 3 SN

pranešėja – Guoda Burokienė (VVSK)

svarstymas

pateikimo data

2017-11-14

VVSK 2018-06-15 atmesti

1-3.

XIIIP-1031

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Arvydas Anušauskas/ 29 SN

pranešėjas – Kęstutis Masiulis (VVSK)

11.25-11.30

svarstymas

pateikimo data

2017-09-28

VVSK 2017-11-09 atmesti

Privalomai į darbotvarkę įrašyti teisės aktų projektai (pagal Seimo statuto 92 str. 1 d.)

1-4a.

XIIIP-1997

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. XIII-1031 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

pranešėja – Rita Tamašunienė

11.3011.45

pateikimo tęsinys, svarstymas ir priėmimas

pateikimo data

2018-04-19

pertrauka iki kito posėdžio

1-4b.

XIIIP-1966

Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo Nr. VIII-1436 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Zbignev Jedinskij / 9 SN/ 50 SN

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – NSGK

papildomas – ŽTK

siūloma svarstyti Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-04-12

TD 2018-04-17

ETD 2018-04-26

 

nėra įrašytas į IV (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

 

1-5a.

XIIIP-1807

(2)

Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 
Nr. VIII-730 pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Eimutis Misiūnas (ministras)

pranešėja – Guoda Burokienė (VVSK)

11.45–12.00

svarstymo tęsinys

svarstymo data

2018-06-14 pertrauka iki kito posėdžio

1-5b.

XIIIP-1808

(2)

Vyriausybės įstatymo
Nr. I-464 22 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Guoda Burokienė (VVSK)

svarstymo tęsinys

svarstymo data

2018-06-14 pertrauka iki kito posėdžio

1-5c.

XIIIP-1809

(2)

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 8, 10 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Guoda Burokienė (VVSK) svarstymo tęsinys

svarstymo data

2018-06-14 pertrauka iki kito posėdžio

1-5d.

XIIIP-1810

(2)

Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Guoda Burokienė (VVSK)

svarstymo tęsinys

svarstymo data

2018-06-14 pertrauka iki kito posėdžio

1-6.

XIIIP-1609- XIIIP-1621

 

prie
XIIIP-1596

Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projektas ir jo lydimieji teisės aktų projektai

teikėjas – LRV/ Eimutis Misiūnas (ministras)

pranešėjai – (TTK), Rasa Juknevičienė (NSGK), Guoda Burokienė (VVSK), Rimantė Šalaševičiūtė (SRDK)

svarstymas

pateikimo data

2018-03-13

TTK

1-6a.

Lietuvos Respublikos Seimo narių interpeliacija Aplinkos ministrui Kęstučiui Navickui

pranešėjas – Juozas Olekas/ 34 SN

12.00–14.00

 

1-6b.

XIIIP-2349

 

Seimo nutarimo „Dėl interpeliacijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui Kęstučiui Navickui“ projektas

pranešėjas – Jonas Jarutis (redakcinė komisija) 

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

2018-06-19

TD

 

PERTRAUKA

14.00-15.00

 

2-1.

Vyriausybės pusvalandis (Energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno pranešimas Gaminantys vartotojai: šiandienos ir ateities energetika )  

15.00-15.30

 

2-2.

XIIIP-2069

(2)

Seimo nutarimo „Dėl Valstybinės kalbos politikos 2018- 2022 metų gairių“ projektas

teikėja – Irena Degutienė/ 4 SN

pranešėja – Aušra Papirtienė (ŠMK)

15.30-15.40

svarstymas

pateikimo data

2017-05-10

ŠMK (2) 2018-06-15

2-3.

XIIIP-2181,

XIIIP-2182

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas ir jo lydimasis teisės akto projektas

teikėjas – Eugenijus Jovaiša/ 7 SN

pranešėjai – (ŠMK), Aušrinė Norkienė (SRDK)

svarstymas

pateikimo data

2018-05-29

ŠMK

2-3.

XIIIP-2167

(2)

Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 721 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Eugenijus Jovaiša (ŠMK)

15.40-15.50

svarstymas

pateikimo data

2018-05-29

ŠMK

(2) 2018-06-15

2-4.

XIIIP-884

(2)

Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėja  – Irena Šiaulienė/ 30 SN

pranešėjai – Edmundas Pupinis (ŠMK), Ingrida Šimonytė (ADK), Andrius Kupčinskas (EK)

15.50-16.00

svarstymas

pateikimo data

2017-07-04

ŠMK (2) 2018-05-29

2-5.

XIIIP-497

(2)

Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjai  – Mantas Adomėnas, Gabrielius Landsbergis/ 29 SN

pranešėjas – Arūnas Gumuliauskas (ŠMK)

16.00-16.10

svarstymas

pateikimo data

2017-05-25

ŠMK (2) 2017-10-19

2-6a.

XIIIP-1733

(3)

Muziejų įstatymo Nr. I-930 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Liana Ruokytė – Jonsson (ministrė)

pranešėjas – Ramūnas Karbauskis (KK)

16.10–16.30

svarstymas

svarstymo data

(2) 2018-06-12 grąžinti pagrindiniam komitetui svarstyti (pagal Seimo statuto 154 str. 3 ir 4 d.)

KK (3) 2018-06-13

2-6b.

XIIIP-1734

(2)

Bibliotekų įstatymo Nr. I-920 61 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Robertas Šarknickas (KK)

svarstymas

svarstymo data

(2) 2018-06-12 pertrauka

2-6c.

XIIIP-1735

(2)

Kultūros centrų įstatymo
Nr. IX-2395 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Robertas Šarknickas (KK)

svarstymas

svarstymo data

(2) 2018-06-12 pertrauka

2-6d.

XIIIP-1737

(2)

Profesionaliojo scenos meno įstatymo Nr. IX-2257 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Robertas Šarknickas (KK)

svarstymas

svarstymo data

(2) 2018-06-12 pertrauka

2-7a.

XIIIP-2123

(2)

Civilinio kodekso 3.3, 3.153, 3.212, 3.217, 3.219, 3.224, 3.253, 3.254, 3.259, 3.260, 3.261, 3.269 straipsnių pakeitimo, 3.220 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Kodekso papildymo 3.2541 straipsniu įstatymo
Nr. XIII-645 pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Linas Kukuraitis (ministras)

pranešėjai – Agnė Širinskienė (TTK), Rimantas Jonas Dagys (SRDK), Gintautas Kindurys (VVSK), Ona Valiukevičiūtė (ŽTK)  

16.30-16.55

svarstymas

pateikimo data

2018-05-22

TTK (2) 2018-06-14

2-7b.

XIIIP-2124

(2)

Civilinio proceso kodekso 28, 336, 404, 480, 481, 482, 483, 487, 489, 490 ir 582 straipsnių pakeitimo įstatymo
Nr. XIII-646 pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjai – Agnė Širinskienė (TTK), Rimantas Jonas Dagys (SRDK), Gintautas Kindurys (VVSK), Ona Valiukevičiūtė (ŽTK)  

svarstymas

pateikimo data

2018-05-22

TTK (2) 2018-06-14

2-7c.

XIIIP-2125

(2)

Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2, 4, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 29 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-647 4, 5 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjai – Rimantas Jonas Dagys (SRDK), Gintautas Kindurys (VVSK), Ona Valiukevičiūtė  (ŽTK)  

svarstymas

pateikimo data

2018-05-22

SRDK

(2) 2018-06-11

2-7d.

XIIIP-2126

(2)

Administracinių nusižengimų kodekso 6, 75 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjai – Agnė Širinskienė (TTK), Rimantas Jonas Dagys (SRDK), Gintautas Kindurys (VVSK), Ona Valiukevičiūtė (ŽTK)  

svarstymas

pateikimo data

2018-05-22

TTK (2) 2018-06-14

2-7e.

XIIIP-2127

(2)

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X-1238 7, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjai – Rimantas Jonas Dagys (SRDK), Gintautas Kindurys (VVSK), Ona Valiukevičiūtė (ŽTK)  

svarstymas

pateikimo data

2018-05-22

SRDK

(2) 2018-06-11

2-7f.

XIIIP-2128

(2)

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjai – Rimantas Jonas Dagys (SRDK), Gintautas Kindurys (VVSK), Ona Valiukevičiūtė (ŽTK)  

svarstymas

pateikimo data

2018-05-22

SRDK

(2) 2018-06-11

2-7g.

XIIIP-2320

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-643 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Agnė Širinskienė

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRDK

papildomas –

siūloma svarstyti

2018-06-26

registracijos data

2018-06-14

TD 2018-06-18

2-8a.

XIIIP-2096

(2) ES

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Elvinas Jankevičius (ministras)

pranešėjai – Julius Sabatauskas (TTK), Rūta Miliūtė (EK), Zenonas Streikus (VVSK), Andrius Navickas (ŽTK)

16.55-17.15

svarstymas

pateikimo data

2018-05-22

TTK (2) 2018-06-15

2-8b.

XIIIP-2097

(2)

 

2-sujungti XIIIP-1926 ir XIIIP-2097

Administracinių nusižengimų kodekso 79, 479, 480, 589 straipsnių pakeitimo ir 82 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

pranešėjai – Julius Sabatauskas (TTK), Andrius Navickas (ŽTK), Vytautas Bakas (NSGK)

svarstymas

pateikimo data

2018-05-22

TTK (2) 2018-06-14

2-8c.

XIIIP-2098

(2)

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 49 ir 50 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjai – Stasys Tumėnas (KK), Andrius Navickas (ŽTK)

svarstymas

pateikimo data

2018-05-22

KK (2) 2018-06-14

2-8d.

XIIIP-2099

(2)

Bankų įstatymo Nr. IX-2085 55 straipsnio pakeitimo ir 561 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

pranešėjai – Viktoras Rinkevičius (BFK), Andrius Navickas (ŽTK)

svarstymas

pateikimo data

2018-05-22

BFK (2) 2018-06-13

2-8e.

XIIIP-2100

(2)

Darbo kodekso 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjai – Rimantas Jonas Dagys (SRDK), Andrius Navickas (ŽTK)

svarstymas

pateikimo data

2018-05-22

SRDK

(2) 2018-06-15

2-8f.

XIIIP-2102

(2)

Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 22 ir 291 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjai – Zenonas Streikus (VVSK), Andrius Navickas (ŽTK)

svarstymas

pateikimo data

2018-05-22

VVSK

(2) 2018-06-13

2-8g.

XIIIP-2103

(2)

Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 364, 368 ir 369 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjai – Zenonas Streikus (VVSK), Andrius Navickas (ŽTK)

svarstymas

pateikimo data

2018-05-22

VVSK

(2) 2018-06-13

2-8h.

XIIIP-2104

(2)

Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjai – Zenonas Streikus (VVSK), Andrius Navickas (ŽTK)

svarstymas

pateikimo data

2018-05-22

VVSK

(2) 2018-06-14

2-8i.

XIIIP-2105

(2)

Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 17, 20, 21, 29, 36 straipsnių pakeitimo ir II dalies II skyriaus papildymo antruoju1 skirsniu įstatymo projektas

pranešėjai –Julius Sabatauskas (TTK), Andrius Navickas (ŽTK)

svarstymas

pateikimo data

2018-05-22

TTK (2) 2018-06-14

2-9.

XIIIP-1925

(2) ES

 

2-sujungti XIIIP-1925 ir XIIIP-2101

Kibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Raimundas Karoblis (ministras)

pranešėjai – Vytautas Bakas (NSGK), Rūta Miliūtė (EK)

17.15-17.25

svarstymas

 

taikoma skubos tvarka

pateikimo data

2018-04-10

NSGK

(2) 2018-06-12

2-10.

XIIP-2520

(5) VK

Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 5, 8 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo projektas

teikėjai – Vitalijus Gailius, Povilas Urbšys/ 29 SN

pranešėjas – Dainius Gaižauskas (NSGK)

17.25-17.35

svarstymas

pateikimo data

(4) 2017-03-30

NSGK

(5) 2018-06-15

2-11.

XIIIP-199

(2) ES

Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 3, 5, 34, 66, 68, 77, 78 straipsnių ir Įstatymo 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ vidaus reikalų ministras

pranešėjai – Virginijus Sinkevičius (EK), Vytautas Bakas (NSGK)

17.35-17.45

svarstymas

pateikimo data

2017-03-21

EK (2) 2018-06-14

2-12.

XIIP-3694

Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 34 straipsnio ir Įstatymo 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Vitalijus Gailius/ 29 SN

pranešėjas – Virginijus Sinkevičius (EK)

17.45-17.50

svarstymas

pateikimo data

2017-03-21

EK 2018-06-14 atmesti

2-13a.

XIIIP-2197

(2)

Mokėjimų įstatymo
Nr. VIII-1370 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1092 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Valius Ąžuolas, Andrius Palionis/ 30 SN

pranešėjas – Stasys Jakeliūnas (BFK)

17.5018.05

svarstymas

pateikimo data

2018-06-12

BFK (2) 2018-06-13

2-13b.

XIIIP-2198

(2)

Mokėjimo įstaigų įstatymo
Nr. XI-549 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1093 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Stasys Jakeliūnas (BFK)

svarstymas

 

pateikimo data

2018-06-12

BFK (2) 2018-06-13

2-13c.

XIIIP-2199

(2)

Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo Nr. XI-1868 pakeitimo įstatymo
Nr. XIII-1094 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Stasys Jakeliūnas (BFK)

svarstymas

pateikimo data

2018-06-12

BFK (2) 2018-06-13

2-13d.

XIIIP-2200

(2)

Lietuvos banko įstatymo
Nr. I-678 47 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo
Nr. XIII-1095 1 straipsnio pakeitimo ir 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

pranešėjas – Stasys Jakeliūnas (BFK)

svarstymas

pateikimo data

2018-06-12

BFK (2) 2018-06-13

2-13e.

XIIIP-2201

(2)

Bankų įstatymo Nr. IX-2085 56, 72 ir 77 straipsnių pakeitimo įstatymo
Nr. XIII-1098 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Stasys Jakeliūnas (BFK)

svarstymas

pateikimo data

2018-06-12

BFK (2) 2018-06-13

2-13f.

XIIIP-2202

(2)

Centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 40, 54 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1099 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Stasys Jakeliūnas (BFK)

svarstymas

pateikimo data

2018-06-12

BFK (2) 2018-06-13

2-13g.

XIIIP-2203

(2)

Kredito unijų įstatymo
Nr. I-796 49, 60 ir 66 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1100 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Stasys Jakeliūnas (BFK)

svarstymas

 

pateikimo data

2018-06-12

BFK (2) 2018-06-13

2-13h.

XIIIP-2204

(2)

Draudimo įstatymo
Nr. IX-1737 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1107 6, 9, 40, 74, 76, 77, 80, 82, 85 straipsnių pakeitimo ir 78 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

pranešėjas – Stasys Jakeliūnas (BFK)

svarstymas

pateikimo data

2018-06-12

BFK (2) 2018-06-13

2-14.

XIIIP-2074

(2)

Miškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Kęstutis Mažeika/ 7 SN

pranešėja Virginija Vingrienė (AAK)

18.05–18.10

svarstymas

pateikimo data

2018-05-29

AAK (2) 2018-06-13

2-15.

XIIIP-2230

(2)

Referendumo įstatymo Nr. IX-929 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Gediminas Kirkilas/3 SN

pranešėja – Agnė Širinskienė  (TTK)

18.10-18.20

svarstymas

pateikimo data

2018-05-31

TTK (2) 2018-06-14

2-16.

XIIIP-1519

(2)

Seimo nutarimo „Dėl valstybinės žemės efektyvaus valdymo ir kontrolės“ projektas

teikėjas –Andrius Palionis / 4 SN

pranešėja – Agnė Širinskienė  (TTK)

18.20-18.35

svarstymas

svarstymo data

2018-04-26

paskirti kitą pagrindinį komitetą TTK

TTK (2) 2018-06-01

Privalomai į darbotvarkę įrašyti teisės aktų projektai (pagal Seimo statuto 92 str. 1 d.)

2-17a.

XIIIP-2296

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. XIII-1031 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

pranešėja – Monika Navickienė

(Laurynas Kasčiūnas 

18.35–18.45

pateikimas, svarstymas

ir priėmimas

registracijos data

2018-06-05

TD 2018-06-06

2-17b.

XIIIP-2177

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 18, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Laurynas Kasčiūnas (Monika Navickienė)/ 47 SN   

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRDK

papildomas –

siūloma svarstyti Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-05-22

TD 218-05-30

ETD 2018-06-05

 

nėra įrašytas į IV (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

2-18a.

XIIIP-2314

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. XIII-1031 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

pranešėjas – Mykolas Majauskas

18.45–18.55

pateikimas, svarstymas

ir priėmimas

registracijos data

2018-06-12

TD 2018-03-14

 

2-18b.

XIIIP-2312

Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Mykolas Majauskas/ 16 SN/ 47 SN   

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – KRK

papildomas –

siūloma svarstyti Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-06-12

TD 2018-06-19

ETD

 

nėra įrašytas į IV (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

 

2-19a.

XIIIP-2116

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. XIII-1031 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

pranešėjas – Andrius Palionis

18.55–19.05

pateikimas, svarstymas

ir priėmimas

registracijos data

2018-05-10

TD 2018-05-10

 

2-19b.

XIIIP-2115

Energetikos įstatymo Nr. IX-884 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Andrius Palionis/ 4 SN/ 30 SN   

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – EK

papildomas –

siūloma svarstyti Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-06-12

TD 2018-05-21

ETD 2018-05-23

 

nėra įrašytas į IV (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

2-20.

XIIIP-2310

 

prie

XIIIP-2144

Administracinių nusižengimų kodekso 345 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Aurimas Gaidžiūnas/ 29 SN

19.05–19.10

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-06-12

TD 2018-06-14

ETD

 

 

2-21a.

XIIIP-2289

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 37, 43, 47, 48, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 68 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 51, 563 straipsniais įstatymo Nr. XIII-592 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Aušra Papirtienė

19.10–19.20

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – ŠMK

papildomas –

siūloma svarstyti

2018-06-28

registracijos data

2018-06-01

TD 2018-06-07

ETD

 

 

2-21b.

XIIIP-2290

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 59 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Aušra Papirtienė

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – ŠMK

papildomas –

siūloma svarstyti

2018-06-28

registracijos data

2018-06-01

TD 2018-06-07

ETD

 

 

2-22.

Seimo narių pareiškimai

19.20–19.30

 

Rezerviniai klausimai:           

 

r-1.

Seimo protokolinio nutarimo „Dėl Kazio Čypo peticijos“ projektas

(Nr. PNP-55)

pranešėjas – Petras Čimbaras (Peticijų komisija)

Peticijų komisija

2018-06-13 atmesti

 

 

r-2.

Seimo protokolinio nutarimo „Dėl Romualdo Simonaičio peticijos“ projektas

(Nr. PNP-56)

pranešėjas – Petras Čimbaras (Peticijų komisija)

Peticijų komisija

2018-06-13 atmesti

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja

 

 

 

 

 

 

Rima Baškienė