VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554

 

Pagal adresatų sąrašą

 

2019-

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĖl ŠILUMOS TIEKĖJŲ, Nepriklausomų šilumos gamintojų, Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo paKEITIMO PROJEKTO derinimo

 

 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E‑93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas), reglamentuojantis šilumos ir vandens įmonių planuojamų vykdyti, vykdomų ar įvykdytų investicijų, susijusių su reguliuojama veikla, vertinimo ir derinimo Komisijoje ir įvykdytų investicijų kontrolės tvarką.

Pažymėtina, kad Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtintos Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 10 punkte apibrėžta optimalios skolinto ir nuosavo kapitalo struktūros procentinė išraiška, t. y. optimalia laikoma, kai skolintas kapitalas sudaro 60 proc., nuosavas – 40 proc. Atsižvelgdama į tai ir siekdama aiškesnio teisinio reglamentavimo, Komisija parengė ir teikia derinti Tvarkos aprašo pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS) ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Atskirai teisės aktai ir lydimoji medžiaga siunčiami nebus.

Vadovaudamasi Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklių, patvirtintų Komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu
Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu, Komisija prašo per 10 darbo dienų nuo teisės aktų paskelbimo TAIS pateikti savo pastabas bei pasiūlymus Projektui.

Pastabas ir pasiūlymus Projektui prašome teikti paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223,
faksu (213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt arba per TAIS.

Projektą parengė Komisijos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Klovienė, tel. (8 5) 213 6332, el. p. gintare.kloviene@regula.lt, Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas, tel. (8 5) 250 6184, el. p. mindaugas.bernotas@regula.lt.

PRIDEDAMA:

1.    Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas, 2 lapai.

2.    Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas, 2 lapai.

 

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                              Inga Žilienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Klovienė, tel. (8 5)  250 6181, el. p. gintare.kloviene@regula.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
2019 M.                            D. RAŠTO NR. R2-(V)-     
ADRESATŲ SĄRAŠAS

 

1.       

Aplinkos ministerija, el. p. info@am.lt

2.       

Energetikos ministerija, el. p. info@enmin.lt

3.       

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, el. p. tarnyba@vvtat.lt

4.       

Lietuvos pramonininkų konfederacija, sekretoriatas@lpk.lt

5.       

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, el. p. vanduo@lvta.lt

6.       

Lietuvos savivaldybių asociacija, el. p. bendras@lsa.lt

7.       

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, el. p. info@lsta.lt

8.       

Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, el. p. info@lnsga.lt

9.       

Aplinkos apsaugos agentūra, el. p. aaa@aaa.am.lt

10.   

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, el. p. vei@vei.lt

11.   

Aplinkos projektų valdymo agentūra, el. p. apva@apva.lt

12.   

Viešųjų investicijų plėtros agentūra, el. p. info@vipa.lt

13.   

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, el. p. info@aad.am.lt

14.   

UAB ,,Akmenės vandenys“, el. p. info@akmenesvandenys.lt

15.   

UAB ,,Anykščių vandenys“, el. p. anykvanduo@zebra.lt

16.   

UAB ,,Aukštaitijos vandenys“, el. p. info@avandenys.lt

17.   

UAB ,,Birštono vandentiekis“, el. p. bvandentiekis@yahoo.com

18.   

UAB ,,Biržų vandenys“, el. p. info@birzuvandenys.lt

19.   

UAB ,,Druskininkų vandenys“, el. p.  info@drusvand.lt

20.   

UAB ,,Dzūkijos vandenys“, el. p. dzukvand@vandenys.lt

21.   

UAB ,,Giraitės vandenys“, el. p. gene.markeviciene@giraitesvandenys.lt

22.   

UAB ,,Ignalinos vanduo“, el. p. ign.vanduo@erdves.lt

23.   

UAB ,,Jonavos vandenys“, el. p. administracija@jonavosvandenys.lt

24.   

UAB ,,Joniškio vandenys“, el. p. joniskio.vandenys@joniskis.lt

25.   

UAB ,,Jurbarko vandenys“, el. p. info@jurbarkovandenys.lt

26.   

UAB ,,Kaišiadorių vandenys“, el. p. info@kaisiadoriuvandenys.lt

27.   

UAB ,,Kauno vandenys“, el. p. ofisas@kaunovandenys.lt

28.   

UAB ,,Kėdainių vandenys“, el. p. admin@kedainiuvandenys.lt

29.   

UAB ,,Kelmės vanduo“, el. p. kelmesvanduo@takas.lt

30.   

AB ,,Klaipėdos vanduo“, el. p. ofisas@vanduo.lt

31.   

UAB ,,Kretingos vandenys“, el. p. info@kretingosvandenys.lt

32.   

UAB ,,Kupiškio vandenys“, el. p. info@kupiskiovandenys.lt

33.   

UAB ,,Kuršėnų vandenys“, el. p. kursenuvandenys@uabkv.lt

34.   

UAB ,,Lazdijų vanduo“, el. p. lazdijai@lazdijuvanduo.lt

35.   

UAB ,,Mažeikių vandenys“, el. p. mazvandenys@mvandenys.lt

36.   

UAB ,,Molėtų vanduo“, el. p. info@moletuvanduo.lt

37.   

UAB ,,Neringos vanduo“, el. p. nvanduo@nvanduo.w3.lt

38.   

UAB ,,Pakruojo vandentiekis“, el. p. info@vandentiekis.com

39.   

UAB ,,Palangos vandenys“, el. p. ofisas@palangosvandenys.lt

40.   

UAB ,,Pasvalio vandenys“, el. p. pasv.vanduo@takas.lt

41.   

UAB ,,Plungės vandenys“, el. p. info@plungesvandenys.lt

42.   

UAB ,,Prienų vandenys“, el. p. prienuvandenys@takas.lt

43.   

UAB ,,Radviliškio vanduo“, el. p. administracija@radvanduo.lt

44.   

UAB ,,Raseinių vandenys“, el. p. vandenys@raseiniai.lt

45.   

UAB ,,Rokiškio vandenys“, el. p. info@rokvandenys.lt

46.   

UAB ,,Skuodo vandenys“, el. p. info@skuodovandenys.lt

47.   

UAB ,,Sūduvos vandenys“, el. p. info@suduvosvandenys.lt

48.   

UAB ,,Šakių vandenys“, el. p. sakiu.vandenys@sakvan.eu

49.   

UAB ,,Šiaulių vandenys“, el. p. office@siauliuvandenys.lt

50.   

UAB ,,Šilalės vandenys“, el. p. info@silalesvandenys.lt

51.   

UAB ,,Šilutės vandenys“, el. p. vandenys@silutes-vandenys.lt

52.   

UAB ,,Širvintų vandenys“, el. p. info@sirvintuvandenys.lt

53.   

UAB ,,Tauragės vandenys“, el. p. administracija@tauragesvandenys.lt

54.   

UAB ,,Telšių vandenys“, el. p. info@telsiuvandenys.lt

55.   

UAB ,,Trakų vandenys“, el. p. kanceliarija@trakuvandenys.lt

56.   

UAB ,,Ukmergės vandenys“, el. p. admin@ukvand.lt

57.   

UAB ,,Utenos vandenys“, el. p. info@utenosvandenys.lt

58.   

UAB ,,Varėnos vandenys“, el. p. info@varenosvandenys.lt

59.   

UAB ,,Vilkaviškio vandenys“, el. p. info@vilkvand.lt

60.   

UAB ,,Vilniaus vandenys“, el. p. info@vv.lt

61.   

SĮ ,,Visagino energija“, el. p. visagino_energija@visaginoenergija.lt

62.   

UAB ,,Zarasų vandenys“, el. p. vandenys@zarasai.lt

63.   

UAB ,,Elektrėnų komunalinis ūkis“, el. p. administracija@eku.lt

64.   

UAB ,,Kalvarijos komunalininkas“, el. p. kalv.kom@gmail.com

65.   

UAB ,,Baisogalos bioenergija“, el. p. info@biokatilas.lt

66.   

UAB ,,Nemėžio komunalininkas“, el. p. info@nkom.lt

67.   

UAB ,,Nemenčinės komunalininkas“, el. p. info@nemenkom.lt

68.   

UAB ,,Kazlų Rūdos komunalininkas“, el. p. komunalininkas@kazluruda.ot.lt

69.   

UAB ,,Pagėgių komunalinis ūkis“, el. p. komunalinis@pagegiai.lt

70.   

UAB ,,Pabradės komunalinis ūkis“, el. p. info@pabradesku.lt

71.   

UAB ,,Rietavo komunalinis ūkis“, el. p. komunalinis@rietkom.lt

72.   

UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“, el. p. eiskom@gmail.com

73.   

UAB „Tvarkyba“, el. p. tvarkyba@gmail.com

74.   

UAB ,,Didžiasalio komunalinės paslaugos“, el. p. info@dkp.lt

75.   

VšĮ ,,Velžio komunalinis ūkis“, el. p. info@velziokomunalinis.lt

76.   

SĮ ,,Simno komunalininkas“, el. p. info@simnokomun.lt

77.   

Skemų socialinės globos namai, el. p. skemu.p@wood.lt

78.   

Jotainių socialinės globos namai, el. p. jotainiupensionatas@takas.lt

79.   

Emilijos Kaminskienės įmonė, el. p. kaminskieneema@yahoo.com

80.   

Juozo Oleko įmonė „Liepsnelė“, el. p. olekasj@gmail.com

81.   

Prūdiškių socialinės globos namai, el. p. sekretore@prudiskiusgn.lt

82.   

VšĮ „Antazavės vanduo“, el. p. antazavesabc@gmail.com

83.   

UAB „Didma“, el.p. didma@didma.lt

84.   

UAB „Grinda“, el. p. info@grinda.lt

85.   

UAB „Panevėžio gatvės“, el. p. panev.gatves@takas.lt

86.   

UAB „Visagino būstas“, el. p. v_bustas@geraspastas.lt

87.   

UAB „Akmenės energija“, el. p. info-nae@e-energija.lt

88.   

UAB „Anykščių šiluma“, el. p. info@anyksciusiluma.lt

89.   

Balterma ir ko, UAB, el. p. info@balterma.lt

90.   

UAB „Birštono šiluma“, el. p. info@birstonosiluma.lt

91.   

UAB „Ignalinos šilumos tinklai“, el. p. ist@igst.lt

92.   

AB „Jonavos šilumos tinklai“, el. p. jst.centras@jonava.net

93.   

UAB „Fortum Joniškio energija“, el. p. joniskio.energija@fortum.lt

94.   

UAB „Kaišiadorių šiluma“, el. p. centras@kaisiluma.lt

95.   

AB „Kauno energija“, el. p. info@kaunoenergija.lt

96.   

AB „Klaipėdos energija“, el. p. klenergija@klenergija.lt

97.   

UAB „Kretingos šilumos tinklai“, el. p. info@kresiti.lt

98.   

UAB „Lazdijų šiluma“, el. p. lazdijust@ismail.lt

99.   

UAB „Litesko“, el. p. info@litesko.lt

100.                  

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, el. p. info@mst.lt

101.                  

UAB „Molėtų šiluma“, el. p. ms@moletusiluma.lt

102.                  

UAB „Pakruojo šiluma“, el. p. pakruojo.siluma@gmail.com

103.                  

UAB „Palangos šilumos tinklai“, el. p. info@palangosst.lt

104.                  

AB „Panevėžio energija“, el. p. bendrove@pe.lt

105.                  

UAB „Plungės šilumos tinklai“, el. p. info@plungessiluma.lt

106.                  

Pravieniškių pataisos namai – atviroji kolonija, el. p. pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt

107.                  

AB „Prienų šilumos tinklai“, el. p. siltinklai@gmail.com

108.                  

UAB „Radviliškio šiluma“, el. p. info@radsiluma.lt

109.                  

UAB „Raseinių šilumos tinklai“, el. p. info@raseiniust.lt

110.                  

UAB „Skuodo šiluma“, el. p. info@uabskuodosiluma.lt

111.                  

UAB „Šakių šilumos tinklai“, el. p. info@sakiusiluma.lt

112.                  

UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“, el. p. info@salcininkust.lt

113.                  

AB „Šiaulių energija“, el. p. info@senergija.lt

114.                  

UAB „Šilalės šilumos tinklai“, el. p. info@silalessilumostinklai.lt

115.                  

UAB „Šilutės šilumos tinklai“, el. p. info@silutesst.lt

116.                  

UAB „Širvintų šiluma“, el. p. siluma@sirvintusiluma.lt

117.                  

UAB „Fortum Švenčionių energija“, el. p. fortum.svencionys@fortum.lt

118.                  

UAB „Tauragės šilumos tinklai“, el. p. taurage.st@zebra.lt

119.                  

UAB „Trakų energija“, el. p. info-te@e-energija.lt

120.                  

UAB „Ukmergės šiluma“, el. p. administratore@ukmergessiluma.lt

121.                  

UAB „Utenos šilumos tinklai“, el. p. siluma@ust.lt

122.                  

UAB „Varėnos šiluma“, el. p. info@vsiluma.lt

123.                  

AB „Vilniaus šilumos tinklai“, el. p. info@chc.lt

124.                  

AB „Grigeo“, el. p. info@grigeo.lt

125.                  

UAB „Ekopartneris“, el. p. info@ekopartneris.lt

126.                  

UAB „Intergates“, el. p. info@autoideja.lt

127.                  

UAB „Roalsa“, el. p. roalsaa@gmail.com

128.                  

UAB „GA Joniškis“, el. p. info@danpowerbaltic.lt

129.                  

UAB „Žemaitijos energija“, el. p. info@zenergija.lt

130.                  

UAB „Pramonės energija“, el. p. info@e-energija.lt

131.                  

UAB „Petrašiūnų katilinė“, el. p. petrasiunu.katiline@kaunoenergija.lt

132.                  

UAB „ENG“, el. p. info@englt.lt

133.                  

UAB „Ekoresursai“, el. p. nh@newheat.lt

134.                  

UAB „Fortum Klaipėda“, el. p. fortum.klaipeda@fortum.com

135.                  

UAB „Kurana“, el. p. info@kurana.lt

136.                  

AB „Lifosa“, el. p. info@lifosa.com

137.                  

AB „Simega“, el. p. vida@simega.lt

138.                  

UAB „Energijos parkas“, el. p. nh@newheat.lt

139.                  

UAB „Fonas“, el. p. info@uabfonas.lt

140.                  

UAB „Plungės bioenergija“, el. p. info@plungesbioenergija.lt

141.                  

AB „Lietuvos energijos gamyba“, el. p. info@le.lt

142.                  

UAB „Autoidėja“, el. p. info@autoideja.lt

143.                  

UAB „Visagino linija“, el. p. info@sbafurniture.lt

144.                  

UAB „Forest Investment“, el. p. Liudas.Stembra@baltcap.com

145.                  

UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ el. p. vkj@le.lt

146.                  

UAB „Danpower baltic“, el. p. info@danpowerbaltic.lt