Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

NENUMATYTO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-12-03  Nr. SPP-358

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

Užsiregistravo 90 Seimo narių (10.00 val.)

 

10.01 val.

SVARSTYTA. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2020 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4038(3) (pateikimas).

Pranešėjas – socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Skardžius.

 

Klausė Seimo nariai: G. Skaistė, T. Tomilinas, A. Sysas.

 

Posėdžio pirmininkas pasveikino Seimo posėdyje apsilankiusią Kubos parlamento delegaciją.

 

Klausė Seimo nariai: G. Vasiliauskas, M. Majauskas, R. Šarknickas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: T. Tomilinas, G. Skaistė.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 82, prieš 1, susilaikė 10. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (10.25 val.)

2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.(10.43 val.)

3. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu. (10.44 val.)

4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-12-10. Pritarta bendru sutarimu.(10.44 val.)

 

10.26 val.

SVARSTYTA. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6, 10, 11, 14, 23, 29, 30, 32 ir 341 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4039(3) (pateikimas).

Pranešėjas – socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis.

 

Klausė Seimo nariai: A. Sysas, I. Šimonytė, V. Ąžuolas, M. Majauskas, E. Pupinis, V. Ačienė.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Sysas, V. Ąžuolas.

 

Dėl komitetų kalbėjo Seimo narė V. Ačienė.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: R. J. Dagys, M. Majauskas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 92, prieš 0, susilaikė 5. (Užsiregistravo 97 Seimo nariai (10.42 val.)

2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-12-10. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui Socialinių reikalų ir darbo komitetą paskirti pagrindiniu, o Biudžeto ir finansų komitetą – papildomu komitetu projektui Nr. XIIIP-4038(3) svarstyti bei paskirti šio projekto svarstymo datą 2019 m. gruodžio 10 d. pritarta bendru sutarimu.

         

10.44 val.

SVARSTYTA. 2020 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4043(2) (pateikimas).

Pranešėjas – sveikatos apsaugos ministras A. Veryga.

 

Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, R. Martinėlis, G. Skaistė, A. Armonaitė, I. Šimonytė, R. Budbergytė, A. Matulas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narės: G. Skaistė, A. Širinskienė.

 

Dėl komitetų kalbėjo Seimo narys M. Majauskas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Matulas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 58, prieš 17, susilaikė 18. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (11.05 val.)

 

Dėl komitetų ir dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: M. Majauskas, A. Matulas, V. Ąžuolas, P. Urbšys.

 

NUTARTA. Paskirti Sveikatos reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

 

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui paskirti Biudžeto ir finansų komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti: už – 29, prieš – 40, susilaikė 23. Nepritarta. (Užsiregistravo 92 Seimo nariai (11.10 val.)

 

NUTARTA.  Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-12-10. Pritarta bendru sutarimu.

         

11.11 val.

SVARSTYTA. Akcizų įstatymo Nr. IX-569 9, 10, 26, 35, 37, 61 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4018(2) (sujungti Nr. XIIIP-3954 ir Nr. XIIIP-4018) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministras V. Šapoka) (priėmimas).

Pranešėjas – Biudžeto ir finansų komiteto atstovas V. Rinkevičius.

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl 3 straipsnio R. Žemaitaičio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys R. Žemaitaitis.   

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti 3 straipsnio R. Žemaitaičio pataisą: už – 23. Nepritarta. (Užsiregistravo 73 Seimo nariai (11.13 val.)

 

3 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

4–8 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: T. Tomilinas, A. Armonaitė, R. Šarknickas, M. Majauskas, V. Rinkevičius, S. Gentvilas, R. J. Dagys, E. Pupinis.

 

NUTARTA. Priimti Akcizų įstatymo Nr. IX-569 9, 10, 26, 35, 37, 61 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 73, prieš – 0, susilaikė 6. (Užsiregistravo 81 Seimo narys (11.28 val.)

 

Replikavo Seimo narys R. Šarknickas.

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotoja I. Šiaulienė.

 

11.29 val.

SVARSTYTA. Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX- 2206 2, 58, 64, 71 ir 88 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3918(2) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė R. Tamašunienė) (priėmimas).

Pranešėjas – Užsienio reikalų komiteto pirmininkas J. Bernatonis.

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl 4 straipsnio S. Gentvilo, R. Juškos ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas.

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti 4 straipsnio S. Gentvilo, R. Juškos ir kt. pataisą: už – 27. Nepritarta. (Užsiregistravo 54 Seimo nariai (11.32 val.)

 

4 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

5, 6 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: M. Puidokas, J. Razma, A. Ažubalis, V. Aleknaitė-Abramikienė.

 

NUTARTA. Priimti Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX- 2206 2, 58, 64, 71 ir 88 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 79, prieš – 1, susilaikė 8. (Užsiregistravo 88 Seimo nariai (11.39 val.)

 

11.40 val.

SVARSTYTATeritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo
Nr. I-558 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4121(3) (teikėjai – R. Popovienė, J. Sabatauskas)
(priėmimas).

Pranešėjas – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto atstovas P. Urbšys.

 

Dėl 1 straipsnio J. Razmos pirmos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J. Razma.  

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti 1 straipsnio J. Razmos pirmą pataisą: už – 17.  Nepritarta. (Užsiregistravo 51 Seimo narys (11.41 val.)

 

Dėl 1 straipsnio J. Razmos antros pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J. Razma.

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti 1 straipsnio J. Razmos antrą pataisą: už – 17. Nepritarta. (Užsiregistravo 48 Seimo nariai (11.44 val.)

 

Dėl 1 straipsnio G. Burokienės, A. Strelčiūno ir P. Urbšio pirmos pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys P. Urbšys. 

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti 1 straipsnio G. Burokienės, A. Strelčiūno ir P. Urbšio pirmą pataisą: už – 57. Pritarta. (Užsiregistravo 76 Seimo nariai (11.47 val.)

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys J. Razma.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 1 straipsnio G. Burokienės, A. Strelčiūno ir P. Urbšio pirmos pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 1 straipsnio G. Burokienės, A. Strelčiūno ir P. Urbšio antros pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 1 straipsnio G. Burokienės, A. Strelčiūno ir P. Urbšio trečios pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys P. Urbšys.  

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 1 straipsnio G. Burokienės, A. Strelčiūno ir P. Urbšio trečios pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Sysas, J. Razma, R. Popovienė, E. Pupinis, L. Balsys, J. Sabatauskas.

 

NUTARTA. Priimti Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo
Nr. I-558 7 straipsnio pakeitimo įstatymą
. Balsavimo rezultatai: už – 78, prieš – 3, susilaikė 12. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (11.59 val.)

 

Replikavo Seimo narė R. Tamašunienė.

 

12.01 val.

SVARSTYTA. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 48, 49, 51 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 71, 141, 251, 252 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIIIP-3856(3)ES (sujungti Nr. XIIIP-3584 ir Nr. XIIIP-3856) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė R. Tamašunienė) (priėmimas).

Pranešėja – Biudžeto ir finansų komiteto atstovė V. Ačienė.

 

1–33 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 48, 49, 51 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 71, 141, 251, 252 straipsniais įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 86, prieš – 0, susilaikė 3. (Užsiregistravo 89 Seimo nariai (12.06 val.)

 

12.07 val.

SVARSTYTALietuvos banko įstatymo Nr. I-678 43 straipsnio ir 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3857(2) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė R. Tamašunienė) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 43 straipsnio ir 3 priedo pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 83, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 83 Seimo nariai (12.09 val.)

 

12.10 val.

SVARSTYTA. Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 33, 55, 551 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3858(2) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė R. Tamašunienė) (priėmimas).

 

1–6 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 33, 55, 551 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 83, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 83 Seimo nariai (12.10 val.)

 

12.11 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 1981 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-3859(2) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė R. Tamašunienė) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 1981 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 82, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 82 Seimo nariai (12.12 val.)

 

12.13 val.

SVARSTYTA. Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 15, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 39 straipsnių, V skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 262 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-3450(2) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (priėmimas).

 

1–12 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Vinkus, R. Martinėlis, A. Veryga, A. Matulas, I. Haase.

 

NUTARTA. Priimti Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 15, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 39 straipsnių, V skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 262 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 63, prieš – 11, susilaikė 17. (Užsiregistravo 92 Seimo nariai (12.22 val.)

 

12.23 val.

SVARSTYTA. Farmacijos įstatymo Nr. X-709 57 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3451(2) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Farmacijos įstatymo Nr. X-709 57 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 61, prieš – 5, susilaikė 18. (Užsiregistravo 86 Seimo nariai (12.24 val.)

 

12.25 val.

SVARSTYTA. Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 511 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-3255(2) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Vinkus, R. Martinėlis, M. Majauskas, A. Veryga, G. Vasiliauskas.

 

NUTARTA. Priimti Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 511 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 64, prieš – 0, susilaikė 24. (Užsiregistravo 89 Seimo nariai (12.31 val.)

 

12.32 val.

SVARSTYTA. Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3822(2) (teikėjai – A. Veryga / 3 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Veryga, R. Martinėlis.

 

NUTARTA. Priimti Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 17 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 93, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (12.35 val.)

 

12.36 val.

SVARSTYTA. Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1879(4) (teikėjai – A. Veryga / 3 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Vinkus, M. Puidokas, A. Veryga, M. Majauskas.

 

NUTARTA. Priimti Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 21 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 91, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 92 Seimo nariai (12.39 val.)

 

12.40 val.

SVARSTYTA. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 papildymo 311 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-3329(2)  (teikėjai – E. Jovaiša / 7 Seimo nariai) (priėmimas).

Pranešėjas – Švietimo ir mokslo komiteto atstovas G. Steponavičius.

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: S. Tumėnas, M. Puidokas, R. Šarknickas, A. Gumuliauskas.

 

NUTARTA. Priimti Švietimo įstatymo Nr. I-1489 papildymo 311 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 75, prieš – 0, susilaikė 7. (Užsiregistravo 84 Seimo nariai (12.51 val.)

 

12.52 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl 2021 metų paskelbimo Marijos Gimbutienės metais“ projektas Nr. XIIIP-3386(2) (teikėjai – R. Karbauskis / Kultūros komitetas) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A. Gumuliauskas.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl 2021 metų paskelbimo Marijos Gimbutienės metais“. Balsavimo rezultatai: už – 73, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 73 Seimo nariai (12.53 val.)

 

12.55 val.

SVARSTYTAVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3588(2) (teikėjai – J. Liesys / 6 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas G. Kindurys.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys J. Liesys.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 45, prieš 1, susilaikė 17. (Užsiregistravo 63 Seimo nariai (12.58 val.)

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas.

 

12.59 val.

SVARSTYTAValstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3589 (teikėjai – J. Liesys / 6 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas G. Kindurys (pagrindinis komitetas siūlo atmesti šį projektą).

 

NUTARTA. Atmesti projektą Nr. XIIIP-3589. Balsavimo rezultatai: už 62, prieš 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 64 Seimo nariai (12.59 val.)

 

Kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas.

 

Užsiregistravo 60 Seimo narių (13.01 val.)

 

Posėdis baigtas

 (13.02 val.)

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                    Viktoras Pranckietis

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotoja                                                                Irena Šiaulienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                Rasa Smalinskaitė