2018-03-27

 

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 20 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO 201 STRAIPSNIU ĮSTATYMO projekto Nr. XIIIP-1777

 

Eil.

Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

    str.

str.

d.

p.

 

 

 

 

 

 

201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentai: Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20 straipsnio pakeitimo ir papildymo 201 straipsniu įstatymo 2 straipsniu siūloma įstatymą papildyti 201 straipsniu, kurio 5 dalyje nustatoma, jog gaminantis vartotojas moka Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytą naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainą, o 7 dalyje įtvirtinami trys atsiskaitymo už naudojimosi elektros tinklais paslaugas būdai. Vieną iš šių atsiskaitymų būdų gali rinktis pats gaminantis vartotojas.

Atsiskaitydamas šiais būdais, gaminantis vartotojas turi apmokėti už naudojimosi elektros tinklais paslaugas skirstomųjų tinklų operatoriaus paskaičiuotą sumą.

Lenkijoje egzistuoja sistema, kuomet gaminantis vartotojas gali neatlygintinai susigrąžinti dalį skirstomuosiuose tinkluose „pasaugomos“, t. y. į elektros tinklus patiektos ir iš elektros tinklų suvartotos, elektros energijos.

Siūloma suteikti gaminančiam vartotojui teisę vietoj mokėjimo už naudojimosi elektros tinklais paslaugas pasirinkti neatlygintinai atgauti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytą procentą „pasaugomos“ elektros energijos. Taip pat siūloma nustatyti teisę kartą per metus keisti atsiskaitymo už naudojimosi elektros tinklais paslaugas būdą.

 

Pasiūlymai:

 

Pakeisti įstatymo projekto 2 straipsnio papildomo 201 straipsnio 201dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Gaminantis vartotojas moka Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytą naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainą arba gaminančio vartotojo pasirinkimu neatlygintinai susigrąžina Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytą procentą kaupimo laikotarpiu gaminančio vartotojo į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekio. Gaminantis vartotojas gali keisti atsiskaitymo už naudojimosi elektros tinklais paslaugas būdą ne dažniau kaip vieną kartą per kalendorinius metus.

 

 

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                                         Kęstutis Mažeika