LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Valstybės istorinės atminties komisija

 

PAPILDOMOS KOMISIJOS IŠVADA

DĖL SeiMO NUTARIMO „DĖL 2019 metų paskelbimo Jėzuitų MISIJOS LIETUVOJE metais“ PROJEKTO NR. XIIIP-521(2)

 

2017-11-22  Nr. 145-P-9

Vilnius

 

1. Komisijos posėdyje dalyvavo: Komisijos nariai: Arūnas Gumuliauskas, Ričardas Juška, Juozas Imbrasas, Eugenijus Jovaiša, Vytautas Juozapaitis, Jaroslav Narkevič, Irena Šiaulienė, Stasys Tumėnas; Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Parlamentarizmo istorinės atminties skyriaus vyriausioji specialistė Ieva Petrulevičienė, Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Parlamentarizmo istorinės atminties skyriaus vedėja Angonita Rupšytė; kviestieji asmenys: Lietuvos jėzuitų provincijos atstovas Gražvydas Bareišis, istorikai Alfonsas Eidintas, Antanas Kulakauskas, Rimantas Miknys, Seimo narių padėjėjos Nijolė Balčiūnienė ir Tatjana Čepukoit, Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Virginijus Jocys, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto patarėja Justina Paukštė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komisijos nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2017-11-09

2

2

 

Projektas iš esmės atitinka Konstituciją, galiojančius įstatymus bei teisės technikos taisykles, tačiau koreguotinas redakciniu aspektu. Projekto 2 straipsnio 2 punkte žodžiai „Lietuvos Respublikos Vyriausybei“ brauktini kaip pertekliniai. Taip pat Projekto 2 straipsnio 2 punkte minimas „Jėzuitų misijos Lietuvoje komisijos“ pavadinimas turėtų būti suderintas su  šio straipsnio 1 punkte įvardytu  „Jėzuitų misijos Lietuvoje metų komisijos“ pavadinimu.

Pritarti

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2017-11-09

 

 

 

Atkreiptinas dėmesys, kad Seimas yra priėmęs 2016 m. lapkričio 8 d. nutarimą Nr. XII-2761 “Dėl 2019 metų paskelbimo Juozo Tumo-Vaižganto metais” ir 2017 m. spalio 12 d. nutarimą Nr. XIII-679 “Dėl 2019 metų paskelbimo Žemaitijos metais“. Be to Seime yra įregistruoti Seimo nutarimų projektai Nr. XIIIP–681 “Dėl 2019 metų paskelbimo Prezidento Antano Smetonos metais“, Nr. XIIIP–1043 “Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos šaulių sąjungos metais“ ir Nr. XIIIP–1289 “Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos žydų metais“.

Pritarti

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Komisijos sprendimas ir pasiūlymai:

6.1. Sprendimas: Iš esmės pritarti Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo Jėzuitų misijos Lietuvoje metais“ projektui Nr. XIIIP-521(2) ir siūlyti pagrindiniam komitetui jį svarstyti, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas ir Valstybės istorinės atminties komisijos pasiūlymus.

6.2. Pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komisijos nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Valstybės istorinės atminties komisija

2017-11-22

2

2

 

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 2 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) Lietuvos Respublikos Vyriausybei iki 2017 m. gruodžio 15 d. 2018 m. balandžio 15 d. patvirtinti Jėzuitų misijos Lietuvoje komisijos sudarytą veiksmų planą ir 2019 metų valstybės biudžete numatyti lėšų šiam planui įgyvendinti.“.

Pritarti

 

7. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu – už.

8. Komisijos paskirti pranešėjai: Arūnas Gumuliauskas.

 

Komisijos pirmininkas                                                                                                                                                             Arūnas Gumuliauskas

 

 

Informacijos ir komunikacijos departamento Parlamentarizmo istorinės atminties skyriaus vyriausioji specialistė Ieva Petrulevičienė