LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Teisės ir teisėtvarkos komitetas

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

                                                                                                           

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL PRITARIMO SKIRTI Astą Radzevičienę LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJa PROJEKTO   NR. XIIIP-3012

 

2019-01-15  Nr. 102-P-03

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininko pavaduotojas Stasys Šedbaras, nariai:  Rimas Andrikis, Vitalijus Gailius, Irena Haase, Arvydas Nekrošius, Česlav Olševski, Julius Sabatauskas, Irena Šiaulienė, Petras Valiūnas.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjos: Rita Karpavičiūtė, Dalia Latvelienė, padėjėja Aidena Bacevičienė.

Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Algimantas Valantinas, Respublikos Prezidentės patarėjas Tautvydas Žėkas, kandidatai į Lietuvos apeliacinio teismo teisėjus Ernestas Rimšelis, Asta Radzevičienė, Jūratė Varanauskaitė.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos

Teisės departamentas

2018-12-06

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

Pritarti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų, komisijų pasiūlymai: negauta.

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: pritarti iniciatorių pateiktam Seimo nutarimo projektui ir komiteto išvadoms.

8. Balsavimo rezultatai: už – 9, prieš – nėra, susilaikė – nėra.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Agnė Širinskienė, Stasys Šedbaras.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

 

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas Seimo nutarimo projektas.

 

 

Komiteto pirmininko pavaduotojas                                                                (Parašas)                                                                      Stasys Šedbaras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė