LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RADIACINĖS SAUGOS ĮSTATYMO

NR. VIII-1019  25 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO

PROJEKTO

 

2020-06-17  Nr. XIIP-4045(2)

Vilnius

 

                   Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                               Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Mikšys, tel. (85) 239 6891, el. p. [email protected]

E. Sadauskienė, tel. (85) 239 6167, el. p. erika.sadauskiene@lrs.lt