Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

RYTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2017-09-19  Nr. SPP-97

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

Užsiregistravo 80 Seimo narių (10.00 val.)

 

Posėdžio pirmininkas pasveikino Seimo narį V. Rastenį jubiliejaus proga.

 

10.02 val.

SVARSTYTA. Seniūnų sueigos patikslinta 2017 m. rugsėjo 19 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

NUTARTA. Patvirtinti patikslintą 2017 m. rugsėjo 19 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.03 val.

SVARSTYTA:

1. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-354(2) (sujungti Nr. XIIIP-354, Nr. XIIP-321, Nr. XIIP-473, Nr. XIIP-606(2) (teikėjai – D. Šakalienė / 3 Seimo nariai).

2. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 25 straipsnio pakeitimo ir papildymo  įstatymo projektas Nr. XIIIP-210 (teikėjai – M. Majauskas / 29 Seimo nariai).

3. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo įgyvendinimo tvarkos įstatymo Nr. I-1235 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-355(2) (teikėjai – D. Šakalienė / 3 Seimo nariai).

4. Civilinio kodekso 3.3, 3.153, 3.212, 3.217, 3.219, 3.224, 3.253, 3.254, 3.259, 3.260, 3.261, 3.269 straipsnių pakeitimo, 3.220 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Kodekso papildymo 3.2541 straipsniu  įstatymo projektas Nr. XIIIP-356(2) (sujungti Nr. XIIIP-356 ir Nr. XIIP-472) (teikėjai – D. Šakalienė / 3 Seimo nariai).

5. Civilinio proceso kodekso 28, 404, 480, 481, 482, 483, 487 ir 582 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-357(2) (teikėjai – D. Šakalienė / 3 Seimo nariai).

6. Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2, 4, 16, 18, 20, 21, 26, 29 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-358(2) (teikėjai – D. Šakalienė / 3 Seimo nariai).

7. Šeimynų įstatymo Nr. XI-681 2, 4, 5, 9, 12, 18, 19, 20, 21 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-359(2) (teikėjai – D. Šakalienė / 3 Seimo nariai).

8. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6, 7, 321 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-360(2) (teikėjai – D. Šakalienė / 3 Seimo nariai)

(svarstymas).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadas pateikė šio komiteto pirmininkas A. Sysas.

Papildomų komitetų išvadas pateikė: J. Sabatauskas (Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu), G. Kindurys (Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu), V. Čmilytė-Nielsen (Žmogaus teisių komiteto vardu).

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui diskusijai skirti 40 min. pritarta bendru sutarimu.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: R. Šarknickas, M. Majauskas, M. Navickienė, R. J. Dagys, D. Šakalienė.

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

10.34 val.

SVARSTYTA. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-354(2) (sujungti Nr. XIIIP-354, Nr. XIIP-321, Nr. XIIP-473, Nr. XIIP-606(2) (teikėjai – D. Šakalienė / 3 Seimo nariai) (svarstymo tęsinys).

 

Projekto Nr. XIIIP-354(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininkas A. Sysas

 

Dėl 1 straipsnio R. J. Dagio, A. Širinskienės ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys R. J. Dagys (sutiko su pagrindinio komiteto nuomone).

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 1 straipsnio D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Dėl 1 straipsnio R. J. Dagio ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys R. J. Dagys (nereikalavo balsuoti).

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 1 straipsnio Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 1 straipsnio Žmogaus teisių komiteto pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 2 straipsnio 1 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 2 straipsnio 2 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 2 straipsnio 3 dalies R. J. Dagio ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 2 straipsnio 3 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 2 straipsnio 3 dalies Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 2 straipsnio 4 dalies R. J. Dagio ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 2 straipsnio 4 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 2 straipsnio 5 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 2 straipsnio 9 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 2 straipsnio 9 dalies Žmogaus teisių komiteto pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 2 straipsnio 11 dalies R. J. Dagio ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 2 straipsnio 12 dalies R. J. Dagio ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 2 straipsnio 12 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 2 straipsnio 13 dalies R. J. Dagio ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 2 straipsnio 13 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 2 straipsnio 14 dalies R. J. Dagio ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 2 straipsnio 14 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 3 straipsnio 1 punkto D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 3 straipsnio 2 punkto D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 3 straipsnio 3 punkto D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 3 straipsnio 4 punkto D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 4 straipsnio 9 punkto R. J. Dagio ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 4 straipsnio 10 punkto R. J. Dagio ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 4 straipsnio 11 punkto R. J. Dagio ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 4 straipsnio 11 punkto Žmogaus teisių komiteto pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 4 straipsnio 16 punkto D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 5 straipsnio 2 dalies R. J. Dagio ir kt. pirmos pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 5 straipsnio 2 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 5 straipsnio 2 dalies R. J. Dagio ir kt. antros pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 6 straipsnio 1 dalies R. J. Dagio ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 6 straipsnio 4 dalies R. J. Dagio ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 6 straipsnio 4 dalies A. Širinskienės pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autorė sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 6 straipsnio 4 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 6 straipsnio 4 dalies Vyriausybės pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 7 straipsnio Vyriausybės pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 8 straipsnio 10 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 9 straipsnio D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 9 straipsnio R. J. Dagio ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 10 straipsnio 6 dalies  R. J. Dagio ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 10 straipsnio 6 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 10 straipsnio 6 dalies Vyriausybės pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 11 straipsnio 2 dalies  R. J. Dagio ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 11 straipsnio 2 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 12 straipsnio 4 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 12 straipsnio 4 dalies  R. J. Dagio ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 13 straipsnio 2 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 14 straipsnio 1 dalies R. J. Dagio ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 14 straipsnio 2 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 15 straipsnio 2 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 16 straipsnio 3 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 17 straipsnio 2 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 17 straipsnio 2 dalies R. J. Dagio ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 18 straipsnio R. J. Dagio ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 18 straipsnio D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 19 straipsnio R. J. Dagio ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 19 straipsnio D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 20 straipsnio 1 dalies R. J. Dagio ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 20 straipsnio 3 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Dėl 21 straipsnio  R. J. Dagio ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys R. J. Dagys (sutiko su pagrindinio komiteto nuomone).

 

Dėl 22 straipsnio 3 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė D. Šakalienė (sutiko su pagrindinio komiteto nuomone).

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad 23 straipsnio 8 dalies R. J. Dagio ir kt. pataisą, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai atsiima.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 24 straipsnio 4 dalies R. J. Dagio ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Dėl 24 straipsnio 4 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė D. Šakalienė (sutiko su pagrindinio komiteto nuomone ir pranešė, kad sutinka su pagrindinio komiteto nuomone dėl visų likusių pataisų).

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad  25 straipsnio 2 dalies R. J. Dagio ir kt. pataisą, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai atsiima.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 25 straipsnio 3 dalies R. J. Dagio ir kt. pirmos pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 25 straipsnio 3 dalies R. J. Dagio ir kt. antros pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad 25 straipsnio 3 dalies R. J. Dagio ir kt. trečią pataisą, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai atsiima.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 25 straipsnio 3 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 26 straipsnio 1 dalies R. J. Dagio ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 26 straipsnio 4 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 27 straipsnio 3 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 28 straipsnio 4 dalies R. J. Dagio ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 28 straipsnio 4 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 29 straipsnio 1 dalies Vyriausybės pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 29 straipsnio 3 dalies R. J. Dagio ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 29 straipsnio 7 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 30 straipsnio 1 dalies R. J. Dagio ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 30 straipsnio 1 dalies Vyriausybės pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 30 straipsnio 1 dalies Teisės ir teisėtvarkos komiteto pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 30 straipsnio 8 dalies Vyriausybės pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 30 straipsnio 10 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Dėl 30 straipsnio 10 dalies R. Šalaševičiūtės pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė R. Šalaševičiūtė  (sutiko su pagrindinio komiteto nuomone).

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 31 straipsnio 9 dalies R. J. Dagio ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 31 straipsnio  9 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 32 straipsnio R. J. Dagio ir kt. pirmos pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 32 straipsnio D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 32 straipsnio R. J. Dagio ir kt. antros pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 32 straipsnio 10 dalies R. Šalaševičiūtės pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autorė sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 33 straipsnio 6 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Dėl 35 straipsnio 4 dalies D. Kaminsko pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys D. Kaminskas  (sutiko su pagrindinio komiteto nuomone).

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 35 straipsnio 5 dalies 2 punkto R. J. Dagio ir kt.  pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 35 straipsnio 5 dalies 2 punkto D. Šakalienės ir T. Tomilino  pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 35 straipsnio 5 dalies 2 punkto Vyriausybės pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad  dėl 36 straipsnio 7 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino  pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 37 straipsnio 7 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino  pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 39 straipsnio 6 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino  pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad 40 straipsnio 4 dalies 4 punkto G. Kindurio pataisą, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, pataisos autorius atsiima.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad 40 straipsnio 5 dalies 3 punkto G. Kindurio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, nebereikia svarstyti.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 40 straipsnio 7 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad 41 straipsnio 1 dalies R. J. Dagio ir kt.  pataisą, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai atsiima.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad  41 straipsnio 5 dalies G. Kindurio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, nebereikia svarstyti.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 41 straipsnio 7 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 42 straipsnio 2 dalies Vyriausybės pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 42 straipsnio 5 dalies 3 punkto D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 42 straipsnio 5 dalies 3 punkto Vyriausybės pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 43 straipsnio 1 dalies Vyriausybės pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 44 straipsnio 4 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 45 straipsnio 4 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 46 straipsnio 4 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 47 straipsnio 2 dalies Vyriausybės pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 47 straipsnio 7 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 48 straipsnio 2 dalies 5 punkto D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl  49 straipsnio 6 dalies Vyriausybės pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 49 straipsnio 6 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 50 straipsnio M. Navickienės ir D. Šakalienės pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autorės sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 50 straipsnio 1 dalies M. Navickienės ir D. Šakalienės pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autorės sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 50 straipsnio 1 dalies 2 punkto M.  Navickienės ir D. Šakalienės pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autorės sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad  dėl 50 straipsnio 2 dalies 12 punkto M.  Navickienės ir D. Šakalienės pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autorės sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 50 straipsnio 3 dalies 6 punkto D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 51 straipsnio 4 dalies 3 punkto D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 52 straipsnio 15 punkto D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 53 straipsnio 2 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 2 straipsnio (Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas) 4 dalies D. Šakalienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 2 straipsnio (Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas) 4 dalies Vyriausybės pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 2 straipsnio (Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas) 4 dalies R. Šalaševičiūtės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė R. Šalaševičiūtė  (sutiko su pagrindinio komiteto nuomone).

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 2 straipsnio (Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas) 4 dalies Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autoriai sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys R. Šarknickas.

 

NUTARTA. Pritarti projektui Nr. XIIIP-354(2) po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 96, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 98 Seimo nariai (11.10 val.)

 

Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narė R. Juknevičienė (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: ji – už).

 

11.11 val.

SVARSTYTA. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 25 straipsnio pakeitimo ir papildymo  įstatymo projektas Nr. XIIIP-210 (teikėjai – M. Majauskas / 29 Seimo nariai) (svarstymo tęsinys).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas A. Sysas (pagrindinis komitetas siūlo atmesti šį projektą).

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys M. Majauskas.

 

NUTARTA. Atmesti projektą Nr. XIIIP-210. Pritarta bendru sutarimu.

 

11.14 val.

SVARSTYTA. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo įgyvendinimo tvarkos įstatymo Nr. I-1235 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-355(2) (teikėjai – D. Šakalienė / 3 Seimo nariai) (svarstymo tęsinys).

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

11.15 val.

SVARSTYTA. Civilinio kodekso 3.3, 3.153, 3.212, 3.217, 3.219, 3.224, 3.253, 3.254, 3.259, 3.260, 3.261, 3.269 straipsnių pakeitimo, 3.220 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Kodekso papildymo 3.2541 straipsniu  įstatymo projektas Nr. XIIIP-356(2) (sujungti Nr. XIIIP-356 ir Nr. XIIP-472) (teikėjai – D. Šakalienė / 3 Seimo nariai) (svarstymo tęsinys).

 

Projekto Nr. XIIIP-356(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininkas A. Sysas

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl visų Vyriausybės pasiūlymų pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

11.17 val.

SVARSTYTA. Civilinio proceso kodekso 28, 404, 480, 481, 482, 483, 487 ir 582 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-357(2) (teikėjai – D. Šakalienė / 3 Seimo nariai) (svarstymo tęsinys).

 

 

Projekto Nr. XIIIP-357(2)  pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininkas A. Sysas

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl visų Vyriausybės pasiūlymų pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

11.18 val.

SVARSTYTA. Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2, 4, 16, 18, 20, 21, 26, 29 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-358(2) (teikėjai – D. Šakalienė / 3 Seimo nariai) (svarstymo tęsinys).

 

Projekto Nr. XIIIP-358(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininkas A. Sysas

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Vyriausybės pasiūlymo pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

11.19 val.

SVARSTYTA. Šeimynų įstatymo Nr. XI-681 2, 4, 5, 9, 12, 18, 19, 20, 21 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-359(2) (teikėjai – D. Šakalienė / 3 Seimo nariai) (svarstymo tęsinys).

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

11.19 val.

SVARSTYTA. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6, 7, 321 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-360(2) (teikėjai – D. Šakalienė / 3 Seimo nariai) (svarstymo tęsinys).

 

Projekto Nr. XIIIP-360(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininkas A. Sysas

 

Dėl 2 straipsnio Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys G. Kindurys.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: P. Urbšys, R. J. Dagys.

Balsuota dėl 2 straipsnio Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos: už – 36, prieš – 33, susilaikė 29. Nepriimta. (Užsiregistravo 98 Seimo nariai (11.28 val.)

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 5 straipsnio Vyriausybės pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 94, prieš 1, susilaikė 3. (Užsiregistravo 99 Seimo nariai (11.29 val.)

 

 

PERTRAUKA

(11.30 – 12.01 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

 

12.01 val.

SVARSTYTA. Seimo protokolinis nutarimas „Dėl Ramūno Krivičiaus peticijos“ (Nr. PNP-30) (teikėjai – P. Čimbaras / Peticijų komisija).

Pranešėjas – Peticijų komisijos pirmininkas P. Čimbaras.

 

NUTARTA. Priimti tokį Seimo protokolinį nutarimą:

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Seimo Peticijų komisijos išvadą dėl Ramūno Krivičiaus peticijos, n u t a r i a:

Atmesti Ramūno Krivičiaus peticijoje „Dėl galimybės žiūrėti televizorių ir gamintis valgyti atliekant laisvės atėmimo bausmę drausmės grupės sąlygomis“ pateiktą pasiūlymą teisės aktuose nustatyti galimybę žiūrėti televizorių ir gamintis valgyti atliekant laisvės atėmimo bausmę drausmės grupės sąlygomis. Balsavimo rezultatai: už 70, prieš 0, susilaikė 3. (Užsiregistravo 73 Seimo nariai (12.02 val.)

 

12.03 val.

SVARSTYTA. Seimo protokolinis nutarimas „Dėl Kęstučio Giedos, Sauliaus Giedraičio, Juozo Giačo, Nikolajaus Jegorovo, Rolando Kaltenio, Mindaugo Pakamorio ir Broniaus Talmonto peticijos“  (Nr. PNP-31) (teikėjai – P. Čimbaras / Peticijų komisija).

Pranešėjas – Peticijų komisijos pirmininkas P. Čimbaras.          

 

NUTARTA. Priimti tokį Seimo protokolinį nutarimą:

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Seimo Peticijų komisijos išvadą dėl Kęstučio Giedos, Sauliaus Giedraičio, Juozo Giačo, Nikolajaus Jegorovo, Rolando Kaltenio, Mindaugo Pakamorio ir Broniaus Talmonto  peticijos, n u t a r i a:

Atmesti Kęstučio Giedos, Sauliaus Giedraičio, Juozo Giačo, Nikolajaus Jegorovo, Rolando Kaltenio, Mindaugo Pakamorio ir Broniaus Talmonto peticijoje „Dėl diskriminacinės Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 158 straipsnio 2 dalies“ pateiktą pasiūlymą pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 158 straipsnio 2 punktą. Balsavimo rezultatai: už 79, prieš 0, susilaikė 6. (Užsiregistravo 85 Seimo nariai (12.05 val.)

 

12.06 val.

SVARSTYTA:

1. Vaikų išlaikymo fondo įstatymo Nr. X-987 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4321(3).

2. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8, 17 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-946(2).

3. Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-947(2)

(teikėjai – LRV / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadas pateikė šio komiteto pirmininkas A. Sysas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys E. Gentvilas.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: R. Baškienė, M. Majauskas, M. Navickienė, A. Sysas, R. J. Dagys.

 

12.41 val.

SVARSTYTA. Vaikų išlaikymo fondo įstatymo Nr. X-987 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4321(3) (teikėjai – LRV / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (svarstymo tęsinys) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Projekto Nr. XIIP-4321(3) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininkas A. Sysas

 

Dėl 6 straipsnio M. Majausko ir I. Šimonytės pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys M. Majauskas.  

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad yra 10 Seimo narių, pritariančių pasiūlymui svarstyti šią pataisą.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: R. J. Dagys, A. Sysas.

Balsuota dėl 6 straipsnio M. Majausko ir I. Šimonytės pataisos: už – 43, prieš – 16, susilaikė 36. Nepriimta. (Užsiregistravo 96 Seimo nariai (12.38 val.)

 

Replikavo Seimo nariai: M. Majauskas, R. Baškienė, R. Žemaitaitis, A. Sysas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: M. Majauskas, M. Navickienė, L. Staniuvienė.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 69, prieš 13, susilaikė 18. (Užsiregistravo 100 Seimo narių (12.46 val.)

2. Svarstyti šį projektą skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu.

 

Replikavo Seimo narė I. Šimonytė.

 

12.48 val.

SVARSTYTA:

1. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8, 17 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-946(2).

2. Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-947(2)

(teikėjai – LRV / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (svarstymo tęsinys) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

2. Svarstyti šiuos projektus skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu.

 

12.49 val.

SVARSTYTA:

1. Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 1 ir 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-941.

2. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-942

(pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys J. Džiugelis.

 

Klausė Seimo nariai: R. Morkūnaitė-Mikulėnienė, A. Salamakinas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė M. Navickienė.

 

Dėl komisijos kalbėjo Seimo narys J. Džiugelis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 87, prieš 0, susilaikė 8. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (12.54 val.)

2. Paskirti Žmogaus teisių komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą papildomu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Pavesti Neįgaliųjų teisių komisijai apsvarstyti šiuos projektus. Pritarta bendru sutarimu.

5. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-11-09. Pritarta bendru sutarimu.

 

12.57 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 791 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-370(2) (teikėjai – E. Jovaiša / 30 Seimo narių) (svarstymas ir priėmimas) (Teisės ir teisėtvarkos komitetas siūlo svarstyti ypatingos skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas J. Sabatauskas.

Papildomo – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas E.  Jovaiša.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Seimo Pirmininko pasiūlymui svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 791 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 89, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (13.01 val.)

 

13.02 val.

SVARSTYTA:

1. Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 1, 2, 9, 16, 19, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 375, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52 straipsnių pakeitimo, papildymo 161, 377 straipsniais ir 2 priedu ir 35 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1080.

2. Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2, 3 straipsnių, Įstatymo priedėlio pakeitimo ir 51 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1081.

3. Baudžiamojo proceso kodekso 342, 346, 348, 3652 ir 3654 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1082.

4. Bausmių vykdymo kodekso 59 ir 119 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1083

(pateikimas).

Pranešėja – teisingumo ministrė M. Vainiutė.

 

Klausė Seimo nariai: R. Martinėlis, V. Vingrienė, A. Norkienė, V. Rinkevičius, A. Sysas, P. Gražulis, K. Glaveckas, K. Starkevičius, E. Gentvilas, D. Gaižauskas, V. Kamblevičius.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Anušauskas, A. Sysas, D. Gaižauskas, P. Gražulis, S. Šedbaras.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 75, prieš 1, susilaikė 11. (Užsiregistravo 88 Seimo nariai (13.37 val.)

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetus papildomais komitetais projektams Nr. XIIIP-1080 ir Nr. XIIIP-1081 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-11-14. Pritarta bendru sutarimu.

 

13.39 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 417 ir 420 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-743(2) (teikėjai – R. Andrikis / 10 Seimo narių) (svarstymas) (taikoma skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas S. Šedbaras.

 

Projekto Nr. XIIIP-743(2) pataisų svarstymas

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad  dėl 2 straipsnio R. Andrikio pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autorius sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys S. Jovaiša.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

13.42 val.

SVARSTYTAGyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4230 (teikėjas – R. Žemaitaitis) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas G. Kindurys (pagrindinis komitetas siūlo grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti).

 

NUTARTA. Grąžinti projektą Nr. XIIP-4230 iniciatoriams tobulinti. Pritarta bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 74 Seimo nariai (13.45 val.)

 

Kalbėjo Seimo narys K. Glaveckas.

 

Posėdis baigtas

 (13.46 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                      Viktoras Pranckietis

 

 

 

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                      Rima Baškienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                  Rasa Smalinskaitė