Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2023-09-28  Nr. SPP-309

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas J. Jarutis.

 

Užsiregistravo 64 Seimo nariai (14.00 val.)

 

 

Opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos darbotvarkė

 

Replikavo Seimo narys P. Gražulis.

 

 

 

14.01 val.

           Diskusija „Regioninės politikos status quo ir perspektyvos Lietuvoje“

 

            Pranešėjai:

Seimo narys Giedrius Surplys perskaitė pranešimą „Iki šiol vykdyta regioninė politika buvo labiau deklaratyvi“;

Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidentas, Klaipėdos rajono savivaldybės meras Bronius Markauskas perskaitė pranešimą „Savivaldos stiprinimas kaip prielaida tolygiam vystymuisi“ (nuotoliniu būdu);

Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis perskaitė pranešimą „Regioninė politika: iššūkiai ir galimybės verslo akimis“;

atsakingas už regioninę politiką Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Alvydas Stulpinas perskaitė pranešimą „Pramonės svarba tvariai Lietuvos plėtrai“;

Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentas profesorius Liutauras Labanauskas perskaitė pranešimą „Kieno sąskaita bus vykdomi pokyčiai sveikatos sistemoje“;

Seimo narys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pirmininko pavaduotojas Aurelijus Veryga perskaitė pranešimą „Valstybė arti žmogaus, kur jis begyventų“.

 

Pranešėjai atsakė į Seimo narių klausimus.

 

Klausė Seimo nariai: V. Ąžuolas (atsakė B. Markauskas), S. Tumėnas (atsakė A. Stulpinas), K. Masiulis (atsakė A. Romanovskis ir G. Surplys), R. Šarknickas (atsakė L. Labanauskas), D. Kepenis (atsakė L. Labanauskas), G. Burokienė (atsakė A. Romanovskis), M. Ošmianskienė (atsakė G. Surplys), L. Nagienė (atsakė A. Stulpinas), A. Vinkus (atsakė L. Labanauskas).

 

 

 

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Mazuronis.

 

 

15.31 val.

            SVARSTYTAValstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo Nr. I-1497 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-700(3) (teikėjas – A. Dumbrava) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Strelčiūnas.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narys S. Tumėnas.

 

Projekto Nr. XIVP-700(3) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas A. Strelčiūnas

 

Dėl 1 straipsnio K. Masiulio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys K. Masiulis.

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad yra 10 Seimo narių, remiančių šią pataisą.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: T. V. Raskevičius, A. Širinskienė.

Balsuota dėl 1 straipsnio K. Masiulio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 15, prieš – 47, susilaikė 29. Nepritarta. Užsiregistravo 92 Seimo nariai (15.41 val.).

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo narys S. Tumėnas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 96, prieš 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 97 Seimo nariai (15.42 val.).

 

 

            15.43 val.

SVARSTYTA. Seimo 2023 m. spalio 10 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėja – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

 

Klausė Seimo nariai: V. Semeška, V. Valkiūnas.

 

NUTARTA. Patvirtinti  šią darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.46 val.

SVARSTYTA. Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo Nr. XIII-2771 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2582(2) (teikėjai – A. Veryga / 21 Seimo narys / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys A. Veryga.

 

Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, L. Slušnys, K. Masiulis.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Matulas, L. Slušnys.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo ir replikavo Seimo nariai: D. Kepenis, A. Kubilienė, R. Šarknickas.

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys S. Tumėnas.

            

 

NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 72, prieš 4, susilaikė 15. Užsiregistravo 92 Seimo nariai (16.04 val.).

            2. Paskirti Sveikatos reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-12-12. Pritarta bendru sutarimu.

 

Replikavo Seimo nariai: A. Matulas, A. Dumbrava.

 

 

16.06 val.

SVARSTYTA. Socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2457 (teikėjai – R. Šalaševičiūtė / 14 Seimo narių) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė R. Šalaševičiūtė.

 

Klausė Seimo nariai: J. Džiugelis, A. Veryga.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Vinkus, J. Džiugelis.

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už – 43, prieš – 27, susilaikė 28. Nepritarta. Užsiregistravo 99 Seimo nariai (16.18 val.).

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti balsavo 42, už pasiūlymą jį atmesti – 52. Pritarta antram pasiūlymui. Užsiregistravo 94 Seimo nariai (16.19 val.).

 

           NUTARTA. Atmesti šį projektą.

 

 

16.19 val.

SVARSTYTA. Periodinės pensijos išmokos įstatymo projektas Nr. XIVP-2472(2) (teikėjos – R. Šalaševičiūtė, A. Norkienė) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė R. Šalaševičiūtė.  

 

Klausė Seimo nariai: L. Nagienė, J. Džiugelis, I. Šimonytė, M. Navickienė.

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už – 32, prieš – 39, susilaikė 16. Nepritarta. Užsiregistravo 88 Seimo nariai (16.32 val.).

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti balsavo 36, už pasiūlymą jį atmesti – 53. Pritarta antram pasiūlymui. Užsiregistravo 90 Seimo narių (16.33 val.).

 

           NUTARTA. Atmesti šį projektą.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8, 10, 14, 16, 17, 22, 23, 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2204(4) nėra gauta Teisės departamento išvada, todėl šis projektas negali būti teikiamas.

 

 

16.34 val.

SVARSTYTA. Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XII-717 4 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2040(2) (teikėja – L. Girskienė) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė L. Girskienė.

 

Klausė Seimo nariai: J. Džiugelis, M. Navickienė.

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už – 26, prieš – 9, susilaikė 42. Nepritarta. Užsiregistravo 78 Seimo nariai (16.43 val.).

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti balsavo 38, už pasiūlymą jį atmesti – 45. Pritarta antram pasiūlymui. Užsiregistravo 83 Seimo nariai (16.43 val.).

 

           NUTARTA. Atmesti šį projektą.

 

 

16.44 val.

SVARSTYTA. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymo Nr. XI-111 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2546 (teikėjai – L. Girskienė / 7 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė L. Girskienė.

 

Klausė Seimo narys A. Skardžius.

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už – 31, prieš – 34, susilaikė 18. Nepritarta. Užsiregistravo 84 Seimo nariai (16.47 val.).

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti balsavo 33, už pasiūlymą jį atmesti – 51. Pritarta antram pasiūlymui. Užsiregistravo 84 Seimo nariai (16.48 val.).

 

           NUTARTA. Atmesti šį projektą.

 

 

16.48 val.

SVARSTYTA. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3073 (teikėjai – L. Girskienė / 7 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė L. Girskienė.

 

Klausė Seimo nariai: M. Ošmianskienė, L. Nagienė, A. Matulas, A. Skardžius, E. Rudelienė.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė M. Ošmianskienė.

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 62, prieš 3, susilaikė 10. Užsiregistravo 76 Seimo nariai (17.00 val.).

            2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-12-12. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo pirmininko pavaduotojas J. Sabatauskas.

 

 

17.01 val.

SVARSTYTA. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 19 ir 99 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3028 (teikėjas – G. Kindurys) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys G. Kindurys.

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-12-12. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.06 val.

SVARSTYTA. Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 59 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3049 (teikėjai – A. Norkienė, G. Burokienė / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė A. Norkienė.  

 

Klausė Seimo narė M. Ošmianskienė.

 

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-11-07. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.09 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Darbo kodekso 134 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3056.

            2. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3057 (teikėjai – G. Burokienė, A. Norkienė / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė G. Burokienė.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas siūlo prašyti Vyriausybės išvadų dėl šių projektų.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 47, prieš 3, susilaikė 25. Užsiregistravo 75 Seimo nariai (17.11 val.).

2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-12-12. Pritarta bendru sutarimu.

4. Prašyti Vyriausybės išvadų dėl šių projektų. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.12 val.

SVARSTYTA. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3102 (teikėjai – L. Kukuraitis / 33 Seimo nariai) (pateikimas).

           

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė G. Burokienė (opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

            Balsuota dėl opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 26. Pritarta. (Užsiregistravo 73 Seimo nariai (17.13 val.)

 

            NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

 

Posėdis baigtas

 (17.14 val.)

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                              Jonas Jarutis

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                              Andrius Mazuronis

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                              Julius Sabatauskas

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                               Tatjana Juršėnienė