Lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2020 M. GRUODŽIO 10 D. NUTARIMO NR. XIV-69 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMITETŲ NARIŲ PAVADUOTOJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.         d. Nr. XIV-

Vilnius

 

 


 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Ateities komiteto narių pavaduotojus:

1) Zigmanto Balčyčio

– Algirdas Butkevičius;

2) Kristijono Bartoševičiaus

– 1) Vytautas Kernagis;

2) Jonas Gudauskas;

3) 2) Rasos Budbergytės

– Linas Jonauskas;

4) 3) Ligitos Girskienės

– Arvydas Nekrošius;

5) 4) Angelės Jakavonytės;

– 1) Justas Džiugelis;

2) Bronislovas Matelis;

6) 5) Astos Kubilienės

– Arvydas Nekrošius;

7) 6) Paulės Kuzmickienės

– 1) Arvydas Pocius;

2) Jurgita Sejonienė;

8) 7) Raimundo Lopatos

– Arminas Lydeka;

9) 8) Mato Maldeikio

– 1) Aistė Gedvilienė;

2) Andrius Kupčinskas;

10) 9) Laimos Nagienės

– Rima Baškienė;

11) 10) Andriaus Navicko

– 1) Kęstutis Masiulis;

2) Stasys Šedbaras;

12) 11) Monikos Ošmianskienės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 1) Kasparas Adomaitis;

2) Aušrinė Armonaitė;

3) Morgana Danielė;

4) Ewelina Dobrowolska;

5) Silva Lengvinienė;

6) Marius Matijošaitis;

7) Vytautas Mitalas;

8) Ieva Pakarklytė;

9) Tomas Vytautas Raskevičius;

10) Artūras Žukauskas;

13) 12) Liudos Pociūnienės

– 1) Irena Haase;

2) Antanas Čepononis;

14) 13) Luko Savicko

– Tomas Tomilinas;

15) 14) Arūno Valinsko

– 1) Audrius Petrošius;

2) Algis Strelčiūnas;

16) 15) Valdemaro Valkiūno

– Ieva Kačinskaitė-Urbonienė;

17) 16) Kęstučio Vilkausko

– Gintautas Paluckas.“

 

2 straipsnis.

Pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

4 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komiteto narių pavaduotojus:

1) Valiaus Ąžuolo

– Deividas Labanavičius;

2) Algirdo Butkevičiaus

– Zigmantas Balčytis;

3) Antano Čepononio

 

– 1) Edmundas Pupinis;

2) Arūnas Valinskas;

4) Vytauto Gapšio

– Artūras Skardžius;

5) Simono Gentvilo

– Andrius Bagdonas;

6) Liudo Jonaičio

– Rasa Budbergytė;

7) Dainiaus Kreivio

 

8) Mindaugo Lingės

– 1) Dalia Asanavičiūtė;

2) Vytautas Kernagis;

– 1) Kristijonas Bartoševičius;

       Jurgita Sejonienė;

2) Paulė Kuzmickienė;

9) Mato Maldeikio

– 1) Andrius Kupčinskas;

2) Andrius Vyšniauskas;

10) Vytauto Mitalo

– Kasparas Adomaitis;

 

11) Andriaus Palionio

 

– Jonas Pinskus;

12) Juozo Varžgalio

– Jonas Jarutis.“

 

3 straipsnis.

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto narių pavaduotojus:

1) Dalios Asanavičiūtės

– 1) Linas Slušnys;

2) Vilija Aleknaitė Abramikienė;

2) Audroniaus Ažubalio

– 1) Edmundas Pupinis;

2) Dainius Kreivys;

3) Andriaus Bagdono

– Romualdas Vaitkus;

4) Vytauto Gapšio

– Vaida Giraitytė-Juškevičienė;

5) Domo Griškevičiaus

– Algirdas Stončaitis;

6) Jono Jaručio

– Aušrinė Norkienė;

7) Armino Lydekos

– Raimundas Lopata;

8) Mindaugo Lingės

– 1) Justas Džiugelis;

2) Andrius Kupčinskas;

9) Mykolo Majausko

 

10) Mato Maldeikio

– 1) Liuda Pociūnienė;

2) Andrius Navickas;

11) Mariaus Matijošaičio

– Morgana Danielė;

12) Andriaus Mazuronio

– Vaida Giraitytė-Juškevičienė;

13) Rūtos Miliūtės

– Laima Mogenienė;

14) Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės

– 1) Jurgita Sejonienė;

2) Aistė Gedvilienė;

15) Arvydo Nekrošiaus

– Asta Kubilienė;

16) Monikos Ošmianskienės

– Artūras Žukauskas;

17) Gintauto Palucko

– Rasa Budbergytė;

18) Žygimanto Pavilionio

– 1) Paulė Kuzmickienė;

2) Vytautas Kernagis;

19) Algirdo Syso

– Orinta Leiputė;

20) Giedriaus Surplio

– Antanas Vinkus;

21) Tomo Tomilino

– Lukas Savickas;

22) Aurelijaus Verygos

– Guoda Burokienė;

 

 

23) Andriaus Vyšniausko

 

 

 

– 1) Jonas Gudauskas;

       Arūnas Valinskas;

2) Kristijonas Bartoševičius;

    Vilius Semeška;

24) Emanuelio Zingerio

 

– 1) Kristijonas Bartoševičius;

       Kęstutis Masiulis;

2) Irena Haase.“

 

4 straipsnis.

Pakeisti 7 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

7 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto narių pavaduotojus:

1) Juozo Baublio

– Edita Rudelienė;

2) Jono Gudausko

 

3) Sergejaus Jovaišos

– 1) Kristijonas Bartoševičius;

       Vilius Semeška;

2) Audrius Petrošius;

– 1) Aistė Gedvilienė;

2) Antanas Čepanonis;

4) Vigilijaus Juknos

– Valdemaras Valkiūnas;

5) Vidmanto Kanopos

– Liudas Jonaitis;

6) Kęstučio Mažeikos

– Algirdas Stončaitis;

7) Viktoro Pranckiečio

 

– Eugenijus Gentvilas."

 

5 straipsnis.

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

8 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto narių pavaduotojus:

1) Kristijono Bartoševičiaus

– 1) Dalia Asanavičiūtė;

2) Arūnas Valinskas;

2) 1) Vytauto Juozapaičio

– 1) Edmundas Pupinis;

2) Andrius Navickas;

3) 2) Vytauto Kernagio

 

4) 3) Mykolo Majausko

– 1) Paulė Kuzmickienė;

2) Linas Slušnys;

5) 4) Liudos Pociūnienės

– 1) Vilija Aleknaitė Abramikienė;

2) Irena Haase;

6) 5) Roberto Šarknicko

– Rimantė Šalaševičiūtė;

7) 6) Stasio Tumėno

– Eugenijus Jovaiša;

8) 7) Kęstučio Vilkausko

– Eugenijus Sabutis.“

 

6 straipsnis.

Pakeisti 13 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

13 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto narių pavaduotojus:

1) Aušrinės Armonaitės

– 1) Kasparas Adomaitis;

2) Morgana Danielė;

3) Tomas Vytautas Raskevičius;

4) Marius Matijošaitis;

2) Irenos Haase

 

– 1) Kęstutis Masiulis;

2) Liuda Pociūnienė;

3) Česlavo Olševskio

Beata Pietkiewicz;

4) Juliaus Sabatausko

5) Viliaus Semeškos

– Gintautas Paluckas;

– 1) Angelė Jakavonytė;

   2) Jurgita Sejonienė;

5) 6) Algirdo Stončaičio

– Saulius Skvernelis;

6) 7) Stasio Šedbaro

– 1) Matas Maldeikis;

   2) Mindaugas Lingė;

7) 8) Agnės Širinskienės

8) 9) Andriaus Vyšniausko

– Rita Tamašunienė;

– 1) Andrius Navickas;

2) Linas Slušnys.“

 

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

Teikia

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas                  (Parašas                   Jurgis Razma